eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › zabezpieczenie roszczeń
 • Zabezpieczenie roszczeń

  Zabezpieczenie roszczeń

  08:49 21.01.2020 PORADA

  Wnioskodawca złożył wniosek na zbieranie odpadów i wskazał zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej, to czy organ wydając postanowienie może zmienić formę zabezpieczenia roszczeń, czy musi najpierw zapytać się przedsiębiorcy czy chce zmiienić forme zabezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek na zbieranie odpadów, polisa ubezpieczeniowa, zabezpieczenie roszczeń
 • Zabezpieczenie powództwa cywilnego

  Zabezpieczenie powództwa cywilnego

  00:13 30.11.2012

  ... zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. Jeśli chodzi o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, to zgodnie z art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie powództwa cywilnego, powództwo cywilne, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, zabezpieczenie roszczeń
 • Zakaz publikacji bez określenia czasu jest niezgodny z Konstytucją

  Zakaz publikacji bez określenia czasu jest niezgodny z Konstytucją

  10:49 21.02.2012

  ... roszczeń pieniężnych zostały wyczerpująco wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego. Natomiast katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych jest otwarty, a Kodeks postępowania cywilnego wymienia jedynie przykładowe sposoby zabezpieczenia tego typu roszczeń ... zastosowane zostało to zabezpieczenie. Należy przy tym zaznaczyć, że w dniu 3 ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie roszczeń, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, zakaz publikacji
 • Zabezpieczenie powództwa i wniosku

  Zabezpieczenie powództwa i wniosku

  10:55 03.06.2011

  ... częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego. Zabezpieczenie innych roszczeń niż roszczenia pieniężne Jeśli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w sposób, jaki uzna za odpowiedni. Możliwe są też sposoby przewidziane do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. W szczególności sąd może unormować ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie powództwa, zabezpieczenie wniosku, zabezpieczenie roszczeń
 • Zabezpieczenie wierzytelności: zastaw rejestrowy

  Zabezpieczenie wierzytelności: zastaw rejestrowy

  11:25 25.03.2011

  ... roszczeń. Wykorzystywany jest chętnie przez wierzycieli udzielających drobnych kredytów, czy pożyczek. W odróżnieniu od ... stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Jak skorzystać z zastawu? Celem zastawu rejestrowego jest zabezpieczenie danej wierzytelności (wierzytelność to uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia przez dłużnika danego ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw rejestrowy, zabezpieczenie wierzytelności, wierzytelności, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym

  Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu cywilnym

  13:11 23.03.2011

  ... wykonanie zapadłego wyroku. Uniknięciu takiej sytuacji i zabezpieczeniu roszczeń stron postępowania, służą przepisy o postępowaniu zabezpieczającym - unormowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm., dalej "KPC"). Zabezpieczenie co do zasady udzielane jest na wniosek ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie cywilne, zabezpieczenie roszczeń, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, roszczenia
 • Zabezpieczenie roszczeń

  Zabezpieczenie roszczeń

  13:01 14.10.2010

  ... wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, zawarte w art. 747 k.p.c., stanowią zamknięty i wyczerpujący katalog. Według tego przepisu zabezpieczenie roszczeń następuje poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie roszczeń, roszczenia, przedawnienie roszczeń, odzyskiwanie długów


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: