eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › MSR
 • Sprawozdawczość już nie tylko finansowa

  Sprawozdawczość już nie tylko finansowa

  12:43 20.05.2015

  ... porównać do rewolucji, która dokonała się kilka lat temu w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych. Obowiązujące w Europie i w Polsce jednolite standardy MSSF i MSR pozwoliły na porównywanie danych oraz ułatwiły działania podmiotom zagranicznym, które były i są zainteresowane inwestowaniem w polskie firmy. Ujednolicenie standardów raportowania ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki giełdowe, obowiązki informacyjne spółek giełdowych, raporty spółek, sprawozdawczość finansowa
 • MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

  MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

  13:57 10.02.2015

  Dostosowanie sprawozdań finansowych do nowych standardów MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) 10, 11 i 12 - to główna wytyczna, którą przekazał emitentom Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Eksperci Deloitte uważają, że zmiany - zwłaszcza te, które dotyczą rozszerzenia zakresu ujawnień (MSSF12) - ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

  Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

  13:14 13.06.2014

  ... w swoich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Nowy MSSF, który w wersji globalnej będzie obowiązywał od początku 2017 roku , zastąpi dotychczasowe standardy MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele innych interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do prawie wszystkich umów z klientami ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Zmiany w MSSF gwarantują przejrzysty bilans spółki

  Zmiany w MSSF gwarantują przejrzysty bilans spółki

  13:29 11.03.2014

  ... portfolio mają spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne lub fundusze inwestycyjne” – wyjaśnia Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale Audytu, Deloitte. Poprzednia definicja kontroli zawarta w MSR 27 kładła nacisk przede wszystkim na aspekty formalne relacji między spółkami. Teraz dodatkowo należy kierować się subiektywną oceną, opartą na ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Zestawienie obrotów i sald za rok 2013 do 26 marca

  Zestawienie obrotów i sald za rok 2013 do 26 marca

  11:42 28.02.2014

  Podmioty, które tworzą sprawozdanie finansowe za 2013 rok, do 26 marca muszą sporządzić zestawienie obrotów i sald księgi głównej. Zachowanie terminów ich sporządzenia jest jednym z warunków do uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone na bieżąco. Poprawne zestawienie obrotów i sald jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego. Mało kto ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów najważniejsza

  Wycena bilansowa aktywów i pasywów najważniejsza

  09:42 13.02.2014

  ... jakości informacji na temat wyceny wartości firmy i testów na trwałą utratą wartości aktywów, prezentowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, sporządzanych zgodnie z MSR 36. Raport był alarmujący dla europejskich emitentów giełdowych. „ESMA wskazała na wiele nieprawidłowości. Trwający na świecie kryzys ekonomiczny przyczynił się ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Zasady amortyzowania środków trwałych wg MSR 16

  Zasady amortyzowania środków trwałych wg MSR 16

  07:55 18.01.2014 PORADA

  Jakie są aktualne zasady amortyzowania środków trwałych wg MSR 16? WIĘCEJ

  Tematy: MSR, amortyzacja, amortyzacja środków trwałych
 • Nowe standardy MSSF to przejrzyste sprawozdania finansowe

  Nowe standardy MSSF to przejrzyste sprawozdania finansowe

  11:03 27.10.2013

  ... przede wszystkim w branżach: energetycznej, telekomunikacyjnej czy budowlanej oraz wszędzie tam, gdzie inwestycje wymagają dużego zaangażowania kapitałowego. Dotychczasowy standard MSR 31 wyodrębniał wspólną kontrolę nad aktywami, działaniami oraz jednostkami. Nowy MSSF dopuszcza ustalenia umowne obejmujące wyłącznie: wspólne działania (zastępuje ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Wartość godziwa: nowy standard?

  Wartość godziwa: nowy standard?

  06:12 30.11.2009

  ... poziomów wyceny. Takie ujawnienia będą konieczne nie tylko w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych, ale także w sprawozdaniach śródrocznych sporządzanych zgodnie z MSR 34 Sprawozdawczość śródroczna. W publikacji „Nowe Standardy Sprawozdawczości” znajdziesz praktyczne rady jak bezpiecznie przejść z UoR na MSR/MSSF i dalej je stosować! ... WIĘCEJ

  Tematy: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rachunkowość, MSR, wartość godziwa
 • Dane finansowe w sprawozdaniu spółki przejmującej

  Dane finansowe w sprawozdaniu spółki przejmującej

  05:00 25.11.2009

  ... w spółce zależnej (27 lutego 2009 r.) sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 27. Na dzień drugiego przejęcia udziałów spółka przejmująca posiadała kontrolę w ... pod rządami wciąż jeszcze obowiązującego MSSF 3 z 2004 r. Nowe rozwiązania, zawarte w MSR 27 ze stycznia 2008 r., które polskie spółki co do zasady będą zobligowane ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • KIMSF 18 a przychód z aktywów od klientów

  KIMSF 18 a przychód z aktywów od klientów

  12:38 28.08.2009

  ... przekazany przez klienta składnik rzeczowego majątku trwałego kwalifikuje się do ujęcia jako składnik aktywów, interpretacja nakazuje ujęcie tego składnika zgodnie z MSR 16 - Rzeczowy majątek trwały, co w tym przypadku oznacza wycenę w jego wartości godziwej na moment początkowego ujęcia. Następnie wartość ta powinna ... WIĘCEJ

  Tematy: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rachunkowość, rzeczowe aktywa trwałe, MSR

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: