eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

  MSFF - nowa jakość sprawozdań finansowych spółek giełdowych

  13:57 10.02.2015

  ... Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) 10, 11 i 12 - to główna wytyczna, którą przekazał emitentom Europejski Urząd Nadzoru ... one muszą stosować się do zaleceń wydanych przez Radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Najnowsze standardy odnośnie konsolidacji MSSF 10,11 i 12, które na terenie UE zaczęły obowiązywać ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

  Standardy rachunkowości: MSSF 15 to duże zmiany dla jednostek

  13:14 13.06.2014

  ... w sprawozdaniach finansowych. Opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 15 znajdzie ... który w wersji globalnej będzie obowiązywał od początku 2017 roku , zastąpi dotychczasowe standardy MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Zmiany w MSSF gwarantują przejrzysty bilans spółki

  Zmiany w MSSF gwarantują przejrzysty bilans spółki

  13:29 11.03.2014

  ... z tymi wytycznymi” – mówi Monika Jakubczyk, Dyrektor w dziale Audytu, Deloitte. Tymczasem nowy MSSF 10 jest dużo bardziej dokładny niż przepisy Ustawy o rachunkowości, która dziś obowiązuje polskich przedsiębiorców. Pomiędzy oboma dokumentami istnieją różnice, choćby w definiowaniu „jednostki dominującej”, „jednostki zależnej” czy „kontroli”. Do ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Zestawienie obrotów i sald za rok 2013 do 26 marca

  Zestawienie obrotów i sald za rok 2013 do 26 marca

  11:42 28.02.2014

  ... finansowego. Mało kto pamięta, że zgodnie z art. 24 ust.5 pkt. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. ... w tym obszarze, jednak warto dokonać dodatkowego sprawdzenia spójności. Przydatne linki: - Ustawa o rachunkowości W związku z tym, że sporządzenie obrotów i sald za rok obrotowy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów najważniejsza

  Wycena bilansowa aktywów i pasywów najważniejsza

  09:42 13.02.2014

  ... finansowej. Ewentualne nieprawidłowości wynikają bowiem często z niedopatrzenia i niedoskonałości tego systemu oraz niejasności lub nieadekwatności obowiązujących dotychczas polityk rachunkowości, które mogą niejednokrotnie nie uwzględniać ostatnich zmian w gospodarce czy w samej branży. Jak zaznaczają eksperci Deloitte kontrole KNF ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Nowe standardy MSSF to przejrzyste sprawozdania finansowe

  Nowe standardy MSSF to przejrzyste sprawozdania finansowe

  11:03 27.10.2013

  ... Standardów Rachunkowości (IASB) zmienionych MSSF w dużym stopniu związane jest z następstwami występujących w ostatnich latach kryzysów finansowych, spektakularnych upadków wielkich firm i pojawiających się głosów krytycznych wobec dotychczasowych regulacji w zakresie rachunkowości. „Zaczęto podnosić argumenty, że obowiązujące standardy nie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • Firmy ubezpieczeniowe a standardy rachunkowości

  Firmy ubezpieczeniowe a standardy rachunkowości

  12:19 09.08.2012

  ... procesem przejścia na nowe standardy rachunkowości. Wątpliwych korzyści. Wielu z badanych uważa, że koszty poniesione na implementację MSSF będą niewspółmiernie wysokie w porównaniu do oczekiwanych korzyści. Eksperci Deloitte przekonują jednak, że istnieją również zalety posiadania jednolitych standardów rachunkowości i warto nad nimi pracować ... WIĘCEJ

  Tematy: firmy ubezpieczeniowe, sektor ubezpieczeniowy, rynek ubezpieczeniowy, branża ubezpieczeniowa
 • Wartość godziwa: nowy standard?

  Wartość godziwa: nowy standard?

  06:12 30.11.2009

  ... nie tylko w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych, ale także w sprawozdaniach śródrocznych sporządzanych zgodnie z MSR 34 Sprawozdawczość śródroczna. W publikacji „Nowe Standardy Sprawozdawczości” znajdziesz praktyczne rady jak bezpiecznie przejść z UoR na MSR/MSSF i dalej je stosować! Dowiesz się o planowanych zmianach w przepisach oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rachunkowość, MSR, wartość godziwa
 • Dane finansowe w sprawozdaniu spółki przejmującej

  Dane finansowe w sprawozdaniu spółki przejmującej

  05:00 25.11.2009

  ... . Należy zatem przyjąć, że podejście opisane przez wyżej w zakresie sposobu prezentacji danych porównawczych w sprawozdaniu spółki przejmującej jest prawidłowe. W publikacji „Nowe Standardy Sprawozdawczości” znajdziesz praktyczne rady jak bezpiecznie przejść z UoR na MSR/MSSF i dalej je stosować! Dowiesz się o planowanych zmianach w przepisach oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, MSR
 • KIMSF 18 a przychód z aktywów od klientów

  KIMSF 18 a przychód z aktywów od klientów

  12:38 28.08.2009

  ... pozytywna, wówczas należy na moment zaliczenia otrzymanych środków pieniężnych ująć przychód tego okresu, zgodnie z procedurą omówioną w poprzednim paragrafie. W publikacji „Nowe Standardy Sprawozdawczości” znajdziesz praktyczne rady jak bezpiecznie przejść z UoR na MSR/MSSF i dalej je stosować! Dowiesz się o planowanych zmianach w przepisach oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rachunkowość, rzeczowe aktywa trwałe, MSR

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: