eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › sprawozdanie finansowe
 • Zamknięcie roku finansowego - o czym pamiętać?

  Zamknięcie roku finansowego - o czym pamiętać?

  00:30 06.12.2019

  ... praktyce zarząd albo wspólnik prowadzący i reprezentujący spółkę ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do KRS-u w terminie 15 dni od jego zatwierdzenia (obecnie zgłaszanie następuje w formie elektronicznej). Jeżeli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone w przepisanym terminie, sprawozdanie należy mimo to zgłosić w ciągu 15 dni od upływu terminu ... WIĘCEJ

  Tematy: zamknięcie roku finansowego, rok finansowy, zamknięcie roku podatkowego, remanent
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza a przejście na księgi rachunkowe

  Jednoosobowa działalność gospodarcza a przejście na księgi rachunkowe

  22:49 27.11.2019 PORADA

  Właściciel firmy handlowej w 2020 r. obowiązkowo przechodzi na księgi rachunkowe z uwagi na przekroczenie limitu przychodów 2 mln euro. Do tej pory prowadzi samodzielnie PKPiR i rozlicza VAT. Czy po przejściu na księgi rachunkowe ma obowiązek zatrudnić księgową albo innego pracownika, ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, PKPiR, podatek VAT, limit przychodów
 • Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

  13:23 19.07.2019

  ... , którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać w ustawowych terminach w formie elektronicznej (e-sprawozdanie) do Repozytorium Dokumentów Finansowych roczne sprawozdania finansowe. Podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku w terminie podlega karze grzywny albo ograniczeniu wolności. Dodatkowo sąd rejestrowy może wszcząć wobec spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

  Podatek dochodowy: rozliczanie kosztów w czasie

  13:03 11.04.2019

  Gdy dany wydatek jest kosztem pośrednim dotyczącym zdarzeń rozłożonych w czasie, który jednak nie przekracza roku podatkowego – może być rozliczony w kosztach podatkowych jednorazowo. Jeżeli natomiast koszt dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, to należy go rozbić na wszystkie lata podatkowe, których dotyczy – potwierdził Dyrektor ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie
 • Podatnicy zwolnieni z CIT mają więcej czasu na rozliczenie roczne

  Podatnicy zwolnieni z CIT mają więcej czasu na rozliczenie roczne

  13:56 25.03.2019

  ... sprawozdanie finansowe). Przypomnijmy, że takie małe podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sprawozdanie finansowe składały (i nadal składają) tylko w urzędzie skarbowym. Niestety od tego roku powyższe dokumenty mogą przyjąć tylko formę elektroniczną (CIT-a składa się za pośrednictwem bramki e-deklaracji, zaś sprawozdanie finansowe ... WIĘCEJ

  Tematy: e-deklaracje, deklaracje podatkowe, e-deklaracje podatkowe, elektroniczne deklaracje podatkowe
 • Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

  Więcej czasu na złożenie CIT-a za 2018 rok

  13:27 21.03.2019

  ... za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bowiem czynność ta zwolniona jest z opłaty skarbowej. Niemniej należy tutaj znaleźć chętną osobę, która użyczy swojego podpisu danej organizacji. E-Sprawozdanie finansowe Również sprawozdanie finansowe składane w 2019 r. może mieć wyłącznie formę elektroniczną ... WIĘCEJ

  Tematy: e-deklaracje, deklaracje podatkowe, e-deklaracje podatkowe, elektroniczne deklaracje podatkowe
 • Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

  13:55 13.03.2019

  ... : główny księgowy podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 26 marca 2019 r. I Wiceprezes podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 27 marca 2019 r. Prezes Zarządu (ostatnia osoba zobowiązana do złożenia podpisu) podpisał sprawozdanie finansowe spółki w dniu 29 marca 2019 r. Zgodnie z powyższymi danymi sprawozdanie finansowe spółki zostało ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  OPP: Obowiązki sprawozdawcze fundacji

  12:01 04.02.2019

  ... w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego. Sprawozdanie powinno być przyjęte przez władze Fundacji do końca 6 miesiąca następnego roku obrotowego. Termin w jakim ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  00:10 16.01.2019

  W praktyce obrotu gospodarczego tematyka zwyczajnych zgromadzeń organów spółek kapitałowych jest niezwykle istotna. Nałożony przez ustawodawcę obowiązek corocznego odbywania zwyczajnego zgromadzenia wspólników wymusza minimalną aktywność ze strony organów właścicielskich w spółkach kapitałowych. Wskazane podmioty z różną skrupulatnością podchodzą ... WIĘCEJ

  Tematy: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, sprawozdanie finansowe
 • Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  Składanie sprawozdań finansowych do KRS - co się zmieniło?

  12:46 12.10.2018

  ... składane będą od tej daty sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, opinia i raport z badania biegłego rewidenta oraz uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty. Należy wskazać, że od dnia 1 października 2018 r. dokumenty finansowe będą mogły być składane wyłącznie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, składanie sprawozdań finansowych, KRS, obowiązki sprawozdawcze
 • Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  Zmiany własnościowe i sprawozdanie finansowe

  10:33 16.02.2018 PORADA

  Spółka musi złożyć obowiązkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017, wraz z nim chce dokonać zmian własnościowych: sprzedać część udziałów i powołać nowego członka zarządu. Jakie dokumenty mamy przygotować? Jakie druki przedłożyć Sądowi Rejestrowemu? WIĘCEJ

  Tematy: spółka, sprawozdanie finansowe, udziały w spółce, sprzedaż udziałów
 • Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  Rozliczanie kosztów pośrednich w CIT

  13:33 12.09.2017

  Koszty pośrednie, które zamykają się w obrębie jednego roku podatkowego, powinny być potrącone w jednym czasie - dacie ich poniesienia. Inaczej jest w przypadku kosztów pośrednich przekraczających rok podatkowy. Tutaj koszt jest rozliczany w czasie - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.09.2017 ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe po zmianie siedziby spółki?

  Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe po zmianie siedziby spółki?

  09:16 29.06.2017 PORADA

  Czy w przypadku gdy spółka w kwietniu tego roku zmieniła adres siedziby spółki, a co za tym idzie również właściwy urząd skarbowy, to czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 składa do obecnego urzędu skarbowego? WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, urząd skarbowy, adres firmy, zmiana siedziby
 • Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

  Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

  08:57 25.04.2017 PORADA

  Czy mam obowiązek zbadania sprawozdania przez biegłego rewidenta za 2016 rok, jeśli w maju 2017 przekształcam jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie działalności w spółkę, sprawozdanie finansowe, jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o.
 • Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  13:47 12.02.2017 PORADA

  Firma kupiła w 1993 roku 12 ha gruntu. Transakcja ta została ujęta w księgach jako "Długoterminowa inwestycja w nieruchomości". W roku 2008 zarząd spółki podjął uchwałę, że na tym terenie zostanie wybudowane osiedle mieszkaniowe, które będzie składać się z czterech etapów. W ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, zarząd spółki, spółka, sprzedaż towaru
 • Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  14:22 21.05.2016 PORADA

  Jak sporządzić sprawozdania finansowe spółki komandytowej, która figuruje w KRS od 2006 nigdy nie działała i też nigdy nie sporządzano sprawozdań finansowych? WIĘCEJ

  Tematy: spółka komandytowa, sprawozdanie finansowe, KRS
 • Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

  Obowiązek sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego

  12:26 18.10.2015 PORADA

  Witam, jestem główną księgową, składam wypowiedzienie 31 października i będzie ono biegło do 31 stycznia 2016 roku. W tym czasie będę ciągle na L4. Czy ciąży na mnie obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok i podpisanie jego? WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, główna księgowa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, L4
 • Spółka z o.o spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  Spółka z o.o spółka komandytowa a sprawozdanie finansowe

  09:21 05.06.2014 PORADA

  Witam, czy spółka z o.o. spółka komandytowa ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego z działałnościtak jak spólka z o.o.? Dziekuję za informację. WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, spółka z o.o., spółka komandytowa
 • Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  Spółki z o.o. jako grupa kapitałowa

  20:58 15.11.2013 PORADA

  Spółka z o.o. A (3 udziałowców - osoby fizyczne) chce utworzyć spółkę z o.o. B. Będzie jej jedynym udziałowcem, czyli posiadać 100% udziałów. Czy w związku z tym będzie traktowana jako spółka (matka) dominująca? Czy spółki będą jednostkami powiązanymi? Czy te ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., grupa kapitałowa, podatek dochodowy, sprawozdanie finansowe
 • Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej działalność

  09:46 05.11.2013 PORADA

  Witam, jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającej badaniu biegłego rewidenta za niezbadanie sprawozdania finansowego? Dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, osoba fizyczna, kara pieniężna, sprawozdanie finansowe

 

1 2 ... 7

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: