eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zwolnienia z PCC
 • Sprzedaż nieruchomości a podatek PCC

  Sprzedaż nieruchomości a podatek PCC

  07:24 18.01.2011

  ... usług lub była objęta zakresem tego podatku, ale korzystała ze zwolnienia, podatek od czynności cywilnoprawnych wystąpi. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ... była objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta była opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC
 • Umowa pożyczki: gdy VAT to nie PCC

  Umowa pożyczki: gdy VAT to nie PCC

  06:18 31.05.2010

  ... systemem bankowym podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i jako niewymienioną w wyłączeniach w pkt 1-9 załącznika 4 do tej ustawy, korzysta ze zwolnienia od tego podatku, o ile faktycznie czynność ta została prawidłowo sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 65.22 zgodnie z Polska Kwalifikacją Wyrobów i Usług z 1997 ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia z PCC
 • Nieoprocentowana pożyczka dla pracownika a podatek PCC

  Nieoprocentowana pożyczka dla pracownika a podatek PCC

  04:56 26.04.2010

  Jeżeli umowy nieoprocentowanych pożyczek udzielanych pracownikom ze środków obrotowych zostaną objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, wówczas nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 05.10.2009 r. nr ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia z PCC
 • Opodatkowanie PCC umowy pożyczki

  Opodatkowanie PCC umowy pożyczki

  12:08 10.02.2010

  ... 17 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej "PCC") umowy pożyczki udzielonej przez spółkę, mającą siedzibę w USA spółce, mającej siedzibę na terytorium Polski. Interpretacja dotyczyła sytuacji, gdy spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia z PCC
 • Umowa pożyczki paliwa a podatek PCC

  Umowa pożyczki paliwa a podatek PCC

  08:13 12.01.2010

  ... umowy pożyczki, spółce należy się określone wynagrodzenie. Powstała wątpliwość, czy w takiej sytuacji umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, pożyczka, opodatkowanie PCC
 • Pożyczka od zagranicznej firmy a podatek PCC

  Pożyczka od zagranicznej firmy a podatek PCC

  08:12 07.01.2010

  ... w zakresie podatku od towarów i usług tej transakcji obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Jednakże usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując stwierdza się, iż skoro umowy pożyczek będą objęte zakresem ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, pożyczka, opodatkowanie PCC
 • Pożyczka a podatek PCC

  Pożyczka a podatek PCC

  11:18 20.10.2009

  ... to ma jednak zastosowanie tylko i wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotami innymi niż osoby zaliczane do I grupy podatkowej. Odnośnie zwolnienia od podatku umowy pożyczki udzielanych w sytuacji, gdy stroną umowy jest przedsiębiorca, to będzie miało ono miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, pożyczka, opodatkowanie PCC
 • Zakup samochodu od osoby prywatnej a podatek PCC

  Zakup samochodu od osoby prywatnej a podatek PCC

  06:46 19.03.2009

  Przedsiębiorca dokonując zakupu samochodu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinien z tego tytułu zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16.12.2008 r. nr ILPB2/436-99/08-4/MK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie PCC, podatek PCC, PCC, zwolnienia w PCC
 • Zakup/sprzedaż nieruchomości a podatek PCC

  Zakup/sprzedaż nieruchomości a podatek PCC

  08:48 10.03.2009

  ... nieruchomości i praw majątkowych czy też ich zamiany. Ustawodawca przewidział jednak pewne zwolnienia od powyższego. Jedno z nich dotyczy nabycia takiej nieruchomości od podatników VAT. Podatnicy ... zatem nieruchomość taką będzie sprzedawał podatnik VAT, lecz transakcja ta będzie korzystała ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, to nabywca ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia w PCC
 • Pożyczka z zagranicy a podatek PCC

  Pożyczka z zagranicy a podatek PCC

  07:23 28.01.2009

  Zawarcie umowy pożyczki poza terytorium RP przy założeniu, że pieniądze będące przedmiotem tej umowy w chwili jej zawarcia będą znajdowały się także za granicami Polski nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23.01. ... WIĘCEJ

  Tematy: pożyczki, pożyczka a PCC, opodatkowanie PCC, zwolnienia z PCC

poprzednia  

1 ... 7 8 9

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: