eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

  Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

  00:46 12.03.2017

  ... zapłaty sumy pieniężnej. Konieczny wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w ustawowym terminie Przedsiębiorca ma obowiązek złożenia terminowego wniosku o ogłoszenie upadłości w momencie wystąpienia przesłanek do jego niewypłacalności, niezależnie od decyzji podjętej przez sąd rozpatrujący wniosek. Jednym z największych zaniedbań praktyki ... WIĘCEJ

  Tematy: ogłoszenie upadłości, bankructwo, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Upadłość przedsiębiorcy receptą na niewypłacalność

  Upadłość przedsiębiorcy receptą na niewypłacalność

  00:45 08.07.2016

  ... upadłościowego i występuje co najmniej 2 różnych wierzycieli. III. Oddłużenie poprzez upadłość przedsiębiorcy i ogłoszenie upadłości konsumenckiej Wariant ten dotyczy sytuacji, w której dłużnik składa wniosek o upadłość przedsiębiorcy w celu jego oddalenia, by następnie ubiegać się o ogłoszenie upadłości w trybie przewidzianym dla konsumenta.WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, upadłość przedsiębiorcy, upadłość firmy, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów

  Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów

  10:08 23.05.2016

  ... z upadłością; grzywny i inne kary ustalone przez sąd karny; odszkodowania za szkodę na osobie i te, które wynikają z przestępstwa lub wykroczenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy kierować do sądu rejonowego (wydział gospodarczy), który jest właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Dla osoby nieprowadzącej ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, bankructwo, upadłość, dług
 • Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania podmiotu gospodarczego

  00:23 26.04.2016

  ... art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego, to na wierzycielu spoczywał będzie ciężar wykazania winy w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, szkody oraz związku przyczynowego między tą szkodą a zawinionym niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 6 KC i art. 361 KC). Daniel Reck – adwokat i partner w Tomasz Kowolik – aplikant adwokacki ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność prokurenta, uprawnienia prokurenta, prokurent, prawo upadłościowe
 • Nowa definicja niewypłacalności zapewni większą ochronę dłużnikom

  Nowa definicja niewypłacalności zapewni większą ochronę dłużnikom

  00:40 16.10.2015

  ... na założenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obecnie wynosi on 14 dni i liczony jest od dnia, w którym zaistniał stan niewypłacalności w rozumieniu którejkolwiek z definicji opisanych powyżej. Jest to niezwykle krótki okres, który tak naprawdę uniemożliwia prawidłowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami, a z pewnością ... WIĘCEJ

  Tematy: niewypłacalność, niewypłacalność dłużnika, wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości
 • Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

  Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki

  00:30 07.04.2015

  ... zgody na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki, nie spowoduje zwolnienia członka zarządu z powołanego obowiązku i nie będzie także mogła stanowić podstawy do zwolnienia się z odpowiedzialności, także w oparciu o brak winy w złożeniu ww. wniosku. Przez pojęcie „wniosek o ogłoszenie upadłości” ustawodawca odnosi się do obu ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność członka zarządu, odpowiedzialność członków zarządu, członek zarządu, odpowiedzialność zarządu
 • Ogłoszenie upadłości: ulgi podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  Ogłoszenie upadłości: ulgi podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  12:28 19.01.2015

  ... skargę twierdząc, że wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony w odpowiednim terminie, a skarżący jako członek zarządu ponosi winę za spóźnione złożenie tego wniosku. Sąd ponadto wskazał, że okoliczność udzielenia spółce ulgi podatkowej nie uzasadnia tezy o braku podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we wcześniejszym okresie ... WIĘCEJ

  Tematy: spłata zobowiązań spółki, ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, członek zarządu
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej małego przedsiębiorcy

  Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej małego przedsiębiorcy

  00:49 09.06.2014

  ... , wtedy będzie musiał on sam odpowiednio zredagować wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, tzn. takiej która obejmuję likwidację majątku dłużnika. Treść i formę wniosku określają art. 22 i następne ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać wskazanie: firmy, siedziby, reprezentantów, a w przypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości, ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, upadłość likwidacyjna
 • Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

  Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

  13:47 24.03.2014

  ... niewypłacalności doprowadziły. Wniosek o ogłoszenie upadłości będzie także oddalony przez sąd, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości m.in. wobec dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, które umorzono, albo w przypadku, gdy dłużnik nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub też czynność ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, upadłość, prawo upadłościowe i naprawcze, ogłoszenie upadłości
 • Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

  Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

  08:02 25.04.2013

  ... przyznaje prawo do wnoszenia zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest zwrot pozwu. W wypadku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości odpowiednikiem pozwu będzie wniosek o ogłoszenie upadłości, a więc zarządzenie o zwrocie wniosku należy konsekwentnie uznać za zaskarżalne zażaleniem. Do tego poglądu przychyla się też ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: