eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulgi podatkowe 2012
 • Rozliczenia roczne PIT-2012: najpopularniejsza ulga prorodzinna

  Rozliczenia roczne PIT-2012: najpopularniejsza ulga prorodzinna

  12:15 04.11.2013

  ... 2012 r. ilość dzieci warunkowała wysokość odliczenia poprzez przemnożenie kwoty odliczenia przypadającej na jedno dziecko i ilości dzieci, o tyle rodzice rozliczając podatek począwszy od roku 2013 aby ustalić czy w ogóle mogą skorzystać z ulgi ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Które ulgi podatkowe popularne w PIT za 2012 rok?

  Które ulgi podatkowe popularne w PIT za 2012 rok?

  13:22 29.10.2013

  ... od rozliczenia za 2012 r. możliwe było obniżenie podstawy opodatkowania także dokonanymi wpłatami na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Na podatkowe rozliczenie tego rodzaju ... 18%). Ulga na nabycie nowych technologii prawie fikcyjna Najmniej osób skorzystało z ulgi na nabycie nowych technologii. Chociaż w roku 2010 nastąpił nagły ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna gdy samochód z kratką?

  Ulga rehabilitacyjna gdy samochód z kratką?

  12:06 28.06.2013

  ... może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem tego samochodu do przewozów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulgi podatkowe w rozliczeniu podatku od firmy

  Ulgi podatkowe w rozliczeniu podatku od firmy

  11:41 27.04.2013

  ... , jeśli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną), może skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej. Pozwala ona na odliczenie od podatku kwoty do wysokości 1112, ... możliwości na odliczenie wydatków na nabycie nowych technologii. „Ryczałtowcy” nie skorzystają także z ulgi prorodzinnej (czyli możliwości zmniejszenia podatku o 1112,04 zł z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga na krew gdy zasady ogólne lub ryczałt ewidencjonowany

  Ulga na krew gdy zasady ogólne lub ryczałt ewidencjonowany

  13:09 26.04.2013

  ... krwi (np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa), przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi dla honorowych dawców krwi. Zastosować ją można także wtedy, ... ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono rozliczenie podatkowe. Oznacza to, że w przypadku zeznania za 2012 r., składanego do końca kwietnia 2013 r., zaświadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenie przekazanych darowizn w PIT za 2012 r.

  Odliczenie przekazanych darowizn w PIT za 2012 r.

  13:30 25.04.2013

  ... darowizny należy zachować razem z zeznaniem przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokumenty dotyczące rozliczenia za 2012 r. należy więc trzymać do 31 grudnia 2018 r. Przez taki okres urząd może zweryfikować poprawność naszego rozliczenia podatkowego. Dodatkowy 1% od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • PIT 2012: mniejszy podatek przy uldze rehabilitacyjnej

  PIT 2012: mniejszy podatek przy uldze rehabilitacyjnej

  13:07 19.04.2013

  ... dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia. Źródło: MF Wydatki limitowane, uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna na niepełnosprawne dziecko

  Ulga rehabilitacyjna na niepełnosprawne dziecko

  13:17 15.04.2013

  ... mogą zostać odliczone od dnia wskazanego jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności, tj. od 8 grudnia 2012 r., bowiem od tego dnia został ustalony stopień niepełnosprawności. Reasumując, w ramach ulgi rehabilitacyjnej – przy spełnieniu pozostałych warunków do niej uprawniających - mieszczą się wydatki poniesione przez Wnioskodawcę ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga na Internet gdy faktura z odsetkami

  Ulga na Internet gdy faktura z odsetkami

  09:04 01.04.2013

  ... ) została wystawiona w roku 2012, lecz płatności podatnik dokonał dopiero w roku 2013, w PIT za 2012 rok tego wydatku nie uwzględni. Ujmie natomiast faktury (bądź inne rachunki) z lat wcześniejszych, które zostały uregulowane w roku 2012. Posiadanie stosownych dokumentów nie jest jedynym warunkiem skorzystania z ulgi. Trzeba bowiem pamiętać ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Odliczenia od dochodu 2012: wpłaty na IKZE

  Odliczenia od dochodu 2012: wpłaty na IKZE

  13:43 18.02.2013

  Poczynając od zeznań podatkowych za rok 2012 podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi pozwalającej na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Ustawa o podatku chodowym nie zawiera ograniczeń w jej ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: