eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › świadczenia wypłacane na koniec zatrudnienia
 • Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

  Odprawa emerytalna: odsetki za zwłokę w wypłacie

  10:45 14.12.2009

  ... z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania odprawy jest: spełnienie wymagań uprawniających do uzyskania wskazanego świadczenia (emerytura, renta) z ubezpieczenia społecznego, związek między ustaniem zatrudnienia i w jego wyniku przejście na emeryturę lub ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia na rzecz pracowników, opóźnienia w wypłacie świadczeń, odsetki za zwłokę, świadczenia wypłacane na koniec zatrudnienia
 • Odprawa emerytalna

  Odprawa emerytalna

  12:55 12.10.2007

  ... w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ... świadczenia), ale także funkcjonalny, przy czym z tym ostatnim mamy do czynienia wtedy, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do emerytury lub renty inwalidzkiej, ale nabycie prawa do jednego z tych świadczeń i przyznanie świadczenia po ustaniu zatrudnienia ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia wypłacane na koniec zatrudnienia, odprawa emerytalna, odprawa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: