eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › składki emerytalno-rentowe
 • Studia doktoranckie a składki ZUS 2019. Zobacz zmiany

  Studia doktoranckie a składki ZUS 2019. Zobacz zmiany

  10:49 08.11.2019

  ... uzyskują dochody na podstawie umowy zlecenia, to należy od nich odprowadzić składki ZUS i to nawet wówczas, gdy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia. ... podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i nie mają statusu członka rodziny. Finansowanie składki zdrowotnej Składkę na to ubezpieczenie opłaca Uczelnia, a finansuje budżet państwa. Jeśli ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, składki emerytalno-rentowe, studia doktoranckie, studenci
 • Składka rentowa rośnie w 2016 r.

  Składka rentowa rośnie w 2016 r.

  11:02 30.11.2015

  ... będzie niższa od wynagrodzenia minimalnego z tego tytułu. Szerzej o tym pisaliśmy w artykule: Zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym na 2016 r. Przydatne narzędzia: Składki ZUS - działalność gospodarcza Składki ZUS - umowa o pracę Składka rentowa na etacie Jak to zostało już podkreślone wcześniej, składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% podstawy ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, ZUS, składki ZUS, składka rentowa
 • Składki z budżetu państwa w ZUS DRA

  Składki z budżetu państwa w ZUS DRA

  00:12 21.11.2012

  ... składki emerytalno-rentowe, jak i składka zdrowotna są finansowane z budżetu państwa. W deklaracji ZUS DRA wykazuje się je więc w: 1) bloku IV: polu 10 (składki na ubezpieczenie emerytalne), polu 11 (składki na ubezpieczenia rentowe), polu 12 (suma składek na oba rodzaje ubezpieczeń) oraz 2) bloku VII: polu 03 (składki ... WIĘCEJ

  Tematy: składki emerytalno-rentowe, wymiar składek, ZUS DRA, składka zdrowotna
 • Składki emerytalno-rentowe na urlopie wychowawczym: zmiany

  Składki emerytalno-rentowe na urlopie wychowawczym: zmiany

  12:00 24.05.2012

  ... stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pracownika, w myśl art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października ... zasadniczego, także premie kwartalne. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym uwzględniono przeciętne miesięczne ... WIĘCEJ

  Tematy: wymiar składek emerytalno-rentowych, składki emerytalno-rentowe, składki ZUS, urlop wychowawczy
 • ZUS o składkach emerytalno-rentowych na urlopie wychowawczym

  ZUS o składkach emerytalno-rentowych na urlopie wychowawczym

  10:35 13.04.2012

  ... , że przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy uwzględniać wynagrodzenie za okres 12 miesięcy wypłacone przed urlopem, o ile stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Nie należy z niej wyłączać tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: składki emerytalno-rentowe, wymiar składek emerytalno-rentowych, urlop wychowawczy
 • Ustalenie zakresu ubezpieczeń obowiązkiem płatnika

  Ustalenie zakresu ubezpieczeń obowiązkiem płatnika

  13:31 18.11.2011

  Ustalenie zakresu ubezpieczeń, którym podlega osoba zatrudniona, należy do obowiązków płatnika. Aby mógł on prawidłowo to ustalić, powinien dysponować konkretnymi informacjami pozyskanymi od ubezpieczonego. Najlepiej, gdy ten przekaże je płatnikowi na piśmie. Ich brak może spowodować, że do ZUS zostaną przekazane błędne dokumenty ubezpieczeniowe. ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki płatnika, zgłoszenie do ubezpieczeń, składki na Fundusz Pracy, składki emerytalno-rentowe
 • Składki ZUS żołnierza zwolnionego ze służby

  Składki ZUS żołnierza zwolnionego ze służby

  12:47 09.11.2011

  ... składki emerytalno-rentowe za cały okres pełnienia służby, gdyż była odprowadzana za niego wyłącznie składka zdrowotna. Żołnierzowi temu nie zostało wypłacone całe wynagrodzenie za miesiąc wrzesień, gdyż toczy się w jego sprawie postępowanie karne. Od jakiej kwoty powinnam naliczyć należne składki ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, składki emerytalno-rentowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe
 • Przekroczenie trzydziestokrotności

  Przekroczenie trzydziestokrotności

  14:07 03.10.2011

  ... stronie. Co ze składkami należnymi od ubezpieczonego? Gdy zakład pracy prawidłowo zaprzestał odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (za ubezpieczonego składki opłacał więcej niż jeden płatnik składek i ubezpieczony złożył oświadczenie o przekroczeniu rocznej kwoty podstawy wymiaru składek), to nie jest zobowiązany do ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, obowiązki płatnika, składki emerytalne, składki emerytalno-rentowe
 • Przekroczenie rocznej kwoty granicznej

  Przekroczenie rocznej kwoty granicznej

  13:36 11.08.2011

  ... osobę składki emerytalno-rentowe opłacane są przez więcej niż jednego płatnika, ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu rocznej kwoty granicznej. Pytanie: Czy pracownik może poinformować pracodawcę o przekroczeniu 30-krotności ustnie? Odpowiedź: Przepisy mówią o tym, że w sytuacji, gdy za daną osobę składki ... WIĘCEJ

  Tematy: składki emerytalno-rentowe, przekroczenie wymiaru składek, podstawa wymiaru składek, roczna kwota graniczna
 • Czy wynagrodzenie chorobowe wliczamy do trzydziestokrotności?

  Czy wynagrodzenie chorobowe wliczamy do trzydziestokrotności?

  13:44 08.08.2011

  ... o tym, które z przychodów podatkowych nie stanowią przychodów wchodzących do podstawy wymiaru składek, decydują już tylko i wyłącznie przepisy ubezpieczeniowe. W roku kalendarzowym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadza się tylko do pewnej wysokości. Ograniczona jest kwota łącznej podstawy wymiaru składek ze wszystkich tytułów ... WIĘCEJ

  Tematy: wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, składki ZUS, składki emerytalno-rentowe

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: