eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przetarg nieograniczony
 • Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  Kto się boi nowego Prawa zamówień publicznych?

  13:47 08.12.2020

  Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) zgodnie z planem powinna wejść w życie od 1 stycznia. Tymczasem wiele samorządów czy miast w ostatnich dniach apelowało o wydłużenie vacatio legis. Dyskusja na temat późniejszego wprowadzenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych to najczęściej efekt braku rozporządzeń wykonawczych do ustawy, oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, ustawa prawo zamówień publicznych, przetargi
 • Tryby udzielania zamówień publicznych - zmiany

  Tryby udzielania zamówień publicznych - zmiany

  15:52 05.07.2016

  ... zamówień publicznych: skrócenie terminów, zmiany w przesłankach stosowania niektórych trybów udzielania zamówień oraz nowy tryb: partnerstwo innowacyjne. Przetarg nieograniczony Ogłoszenia: brak zapisów o publikacji ogłoszenia o zamówieniu w inny sposób / czasopiśmie, dzienniku/ brak możliwości bezpośredniego informowania Wykonawców o wszczęciu ... WIĘCEJ

  Tematy: tryby udzielania zamówień publicznych, udzielanie zamówień publicznych, zamówienia publiczne, przetargi
 • Spółdzielnia socjalna, przetarg VAT 0%

  Spółdzielnia socjalna, przetarg VAT 0%

  11:39 20.04.2016 PORADA

  Witam, zorganizowano przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Zamawiający jako kryterium podał 100% ceny brutto. "Zamawiający przyjmie do oceny podane przez Wykonawców ceny brutto ( ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg nieograniczony, zamówienia publiczne, tryb udzielenia zamówienia publicznego, stawki VAT
 • Kryterium oceny ofert w przetargu

  Kryterium oceny ofert w przetargu

  08:11 26.02.2016 PORADA

  Przetarg nieograniczony na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych: jednym z kryteriów oceny ofert (waga 10%) jest posiadanie akredytacji kuratora oświaty lub certyfikatów jakości świadczonych usług. Jeden z wykonawców powołał się na art. 26 ust. 2b ustawy PZP i przedłożył ... WIĘCEJ

  Tematy: przetarg nieograniczony, szkolenia dla bezrobotnych, prawo zamówień publicznych, zamówienia publiczne
 • Oczywiste omyłki rachunkowe w informacji o wyborze oferty - jak je traktować?

  Oczywiste omyłki rachunkowe w informacji o wyborze oferty - jak je traktować?

  14:07 07.09.2015 PORADA

  Mam pytanie dotyczące omyłek rachunkowych. W postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych, jeden z dostawców złożył formularz cenowy, w którym Zamawiający dopatrzył się oczywistych omyłek rachunkowych ... WIĘCEJ

  Tematy: omyłka rachunkowa, oczywista omyłka rachunkowa, oczywista omyłka, przetarg nieograniczony


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: