eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › podstawa wymiaru emerytury
 • Zasady obliczania emerytury: kapitał początkowy podstawą

  Zasady obliczania emerytury: kapitał początkowy podstawą

  13:49 21.08.2008

  ... Podstawa wymiaru w przedstawionym przykładzie wynosi 2.441,78 zł (200% x 1.220,89 zł). Wyliczenie hipotetycznej emerytury ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, podstawa wymiaru emerytury, emerytury, zasady przyznawania emerytur
 • Praca na umowę zlecenie a podstawa wymiaru emerytury

  Praca na umowę zlecenie a podstawa wymiaru emerytury

  12:52 13.07.2008

  ... wymiaru emerytury przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku gdy do ustalenia podstawy wymiaru ... WIĘCEJ

  Tematy: podstawa wymiaru emerytury, zasady przyznawania emerytur, emerytura, praca na umowę zlecenie
 • Podstawa wymiaru emerytury obliczana zgodnie z konstytucją

  Podstawa wymiaru emerytury obliczana zgodnie z konstytucją

  12:32 08.05.2008

  ... TK uzasadnił wyrok? 1. Świadczenia są co do zasady podwyższane do wysokości najniższej emerytury. 2. Wskazana metoda obliczania emerytur nie narusza zasady lojalności państwa względem obywateli ... podstawie składek z 20 lat, wybranych z całego okresu ubezpieczenia). 4. Emerytury są obliczane w sposób jednolity dla wszystkich ubezpieczonych – nie ma ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury, podstawa wymiaru emerytury, renty, obliczanie emerytury
 • Jakie są zasady przyznawania emerytur?

  Jakie są zasady przyznawania emerytur?

  12:17 29.01.2008

  ... , stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru emerytury przyjęta do ustalenia świadczenia przedemerytalnego albo podstawa wymiaru ustalona na nowo. Do wyliczenia podstawy wymiaru uwzględnia się jedynie takie składniki wynagrodzenia, od których ubezpieczony miał naliczane składki. Przy wyliczeniu podstawy wymiaru emerytury uwzględnia się również ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS-Rp 7, emerytura, zasady przyznawania emerytur, świadczenia emerytalne
 • Podstawa wymiaru emerytury a utrata prawa do renty

  Podstawa wymiaru emerytury a utrata prawa do renty

  14:07 11.12.2007

  Od osób, które za podstawę wymiaru emerytury wskazują podstawę wymiary renty z tytułu niezdolności do pracy wymaga się, aby w dacie złożenia wniosku o emeryturę były uprawnione do tej renty. W takim przypadku podstawę wymiaru stanowi: podstawa wymiaru renty - w wysokości uwzględniającej rewaloryzację oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, prawo do renty, prawo do emerytury, świadczenia emerytalne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: