eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › PIT 2018
 • Separacja małżonków a rozliczenie PIT z dzieckiem

  Separacja małżonków a rozliczenie PIT z dzieckiem

  13:15 27.06.2019

  ... rozpoczyna studia i będzie mieszkać w akademiku lub stancji. Wnioskodawca od sierpnia 2018 r. ma zasądzone alimenty na córkę, które regularnie płaci (1200 ... . 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

  Zeznanie podatkowe: Preferencyjne opodatkowanie bez granic czasowych dopiero od tego roku!

  13:17 11.04.2019

  ... opodatkowanie dochodów w rocznym PIT. Resort finansów przypomina jednak, że zmiana ta ma zastosowanie dopiero od zeznań podatkowych składanych za rok 2018. Przypomnijmy, w ... że nowelizacja swym zakresem obejmuje jako najwcześniejsze PIT-y za rok 2018, korekta sposobu rozliczenia PIT lat wcześniejszych nie będzie możliwa. Inne warunki bez zmian ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, małżeństwo, osoba bezrobotna, rozliczenia podatkowe
 • Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  12:36 29.03.2019

  ... Ponadto, art. 6 ust. 10 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników ... został uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Jak szybciej otrzymać zwrot podatku z rocznego PIT-a?

  Jak szybciej otrzymać zwrot podatku z rocznego PIT-a?

  12:28 14.03.2019

  ... Rozliczenie elektroniczne Z każdym rokiem rośnie liczba Polaków, którzy wysyłają zeznania w formie elektronicznej. W 2018 roku e-deklaracje wypełniło aż ponad 11 milionów podatników, podczas gdy rok ... 2018 rok zaznaczyć w PIT-37(25) pole 139, w PIT-36 (26) pole 436, a w PIT-28 pole 153. Jest to informacja dla Urzędu Skarbowego, że osoba składająca PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, zwrot podatku, podatki, nadpłata podatku
 • Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

  Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

  13:40 06.03.2019

  ... składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Zgodnie zaś art. 6a ust. 1 ustawy o PIT, z wnioskiem o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może wystąpić podatnik, ... niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (art. 6a ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o PIT ... WIĘCEJ

  Tematy: wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, małżeństwo, osoba bezrobotna, rozliczenia podatkowe
 • Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

  Darowizny na cele pożytku publicznego w PIT za 2018 r.

  13:37 27.02.2019

  ... pożytku publicznego (czyli dla przykładu przekaże potrzebującym osobom). Ustawa o PIT wprost mówi, że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na ... aż trzy różne odliczenia. Maksymalna wartość darowizny podlegająca odliczeniu w rocznym PIT wynosi 6% wykazanego w zeznaniu podatkowym dochodu, zaś w przypadku ryczałtowców 6% wykazanego przychodu. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Opieka nad dzieckiem a rozliczenie jako osoba samotna

  Opieka nad dzieckiem a rozliczenie jako osoba samotna

  13:10 26.02.2019

  ... sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.), od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • Rozliczenie PIT: konkubinat i przebywanie u ojca pozbawiają preferencji

  Rozliczenie PIT: konkubinat i przebywanie u ojca pozbawiają preferencji

  13:38 24.01.2019

  ... w interpretacji indywidualnej z dnia 18.01.2019 r. nr 0114-KDIP3-3.4011.492.2018.1.AK. Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy? W 2014 r. miał miejsce rozwód ... . 6 ust. 10 został uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 31 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, wspólne rozliczenia podatkowe małżonków, rozliczenie roczne
 • W jakim terminie otrzymasz zwrot podatku z rocznego PIT 2018?

  W jakim terminie otrzymasz zwrot podatku z rocznego PIT 2018?

  13:29 17.01.2019

  ... wniosek o zwrot nadpłaty (osobne pismo w sprawie zwrotu wskazanej kwoty). Wykazanie w deklaracji korygującej nadpłaconego podatku jest niewystarczające. Warto wiedzieć W zeznaniach PIT za 2018 r. pojawiło się nowe pole, w którym podatnicy mogą powiadomić fiskusa o posiadaniu karty dużej rodziny. Zgodnie z zaleceniami dla fiskusa zaznaczenie tego ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, zwrot podatku, podatki, nadpłata podatku
 • Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

  Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

  13:14 15.01.2019

  ... pozbawieni możliwości rozliczenia się samodzielnie. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykułach Termin rozliczenia rocznego PIT 2018 czy Zeznanie PIT za 2018 r. rozliczy fiskus. Nowe formularze W 2018 r. do systemu podatkowego weszły nowe zasady rozliczania przedsiębiorstw w spadku. Przedsiębiorstwo w spadku jest podatnikiem z tytułu dochodów ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: