eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › kontrola w firmie
 • Biura rachunkowe i budowlanka pod lupą fiskusa. Więcej kontroli skarbowych w 2015 r.

  Biura rachunkowe i budowlanka pod lupą fiskusa. Więcej kontroli skarbowych w 2015 r.

  13:10 05.02.2015

  Na podstawie danych z kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach Ministerstwo Finansów sporządziło listę 12 branż, w których firmy dokonują najwięcej oszustw podatkowych. W 2015 roku fiskus zamierza prześwietlić je do podszewki. Co najmniej połowa planowanych kontroli zostanie skierowana w tym roku do firm działających w branży doradczej, ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2015, kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie
 • Kontrola w firmie? Zobacz czego się spodziewać!

  Kontrola w firmie? Zobacz czego się spodziewać!

  09:44 19.08.2014

  ... a czego nie może zrobić w Twojej firmie kontroler. Jakich informacji musisz mu dostarczyć aby nie narazić się na wysokie kary? ... w przypadku utrudniania pracy inspektorowi UOKiK sankcje mogą sięgać nawet 50 mln. euro! Jedna kontrola naraz. Nie zawsze – Ogólne zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie reguluje rozdział 3 ustawy o swobodzie ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola w firmie, kontrola, przeprowadzenie kontroli, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Urzędy skarbowe: 100 tys. kontroli podatkowych rocznie

  Urzędy skarbowe: 100 tys. kontroli podatkowych rocznie

  13:15 17.09.2013

  ... r. Niestety brak jest danych za pierwsze półrocze 2013 r. W mowie potocznej pojęcia „kontrola podatkowa” i „kontrola skarbowa” są używane zamiennie. Jednak są to dwa różne postępowania, regulowane innymi ustawami i prowadzone przez inne organy. Kontrola skarbowa obejmuje szerszy zakres i ma na celu ochronę interesów majątkowych Skarbu ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie, swoboda działalności gospodarczej
 • Kontrola podatkowa z urzędu skarbowego bez zawiadomienia

  Kontrola podatkowa z urzędu skarbowego bez zawiadomienia

  13:13 16.04.2013

  ... zamiarze sprawdzenia, czy należycie wywiązuje się on ze swoich obowiązków podatkowych. Kontrola podatkowa może być wszczęta nie wcześniej niż po tygodniu od dnia doręczenia ... użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury. Podejrzany podatnik Niezapowiedziana kontrola może spotkać także podatnika, wobec którego urząd skarbowy ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola skarbowa, kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie
 • Zastrzeżenia do protokołu po kontroli podatkowej

  Zastrzeżenia do protokołu po kontroli podatkowej

  13:11 12.03.2013

  ... ma zastrzeżenia co do prawidłowości jej przebiegu, może złożyć oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Ma na to dwa tygodnie. Po przeprowadzeniu w firmie kontroli podatkowej pracownicy urzędu skarbowego sporządzają protokół. Musi on zawierać dokładny opis badanej sprawy, m.in. dane kontrolujących, datę i miejsce kontroli ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie, swoboda działalności gospodarczej
 • Kontrola podatkowa: tydzień na przygotowanie

  Kontrola podatkowa: tydzień na przygotowanie

  13:35 19.02.2013

  ... ewentualnych błędów, zanim w siedzibie jego firmy pojawi się z wizytą kontrolną pracownik urzędu skarbowego. Odpowiednie wykorzystanie tego czasu stanowi połowę sukcesu. Kontrola podatkowa, mająca na celu sprawdzenie poprawności działania przedsiębiorcy względem urzędu skarbowego, może przydarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Fiskus ma prawo zbadać ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie, swoboda działalności gospodarczej
 • Czas trwania kontroli w firmie ograniczony?

  Czas trwania kontroli w firmie ograniczony?

  00:10 06.02.2013

  ... . W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czas kontroli prowadzonej u danego przedsiębiorcy jest ograniczony i zależy od jego wielkości. W obecnym stanie prawnym kontrola wykonywana przez jeden organ nie może przekroczyć w danym roku kalendarzowym: 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorcy, 18 dni roboczych u małego przedsiębiorcy, 24 ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola w firmie, kontrola, przeprowadzenie kontroli, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • E-kontrola podatkowa z urzędu skarbowego

  E-kontrola podatkowa z urzędu skarbowego

  13:09 27.11.2012

  ... od uprawnionych osób wyjaśnień związanych z zakresem kontroli, przesłuchać świadków, powołać biegłych itp. Uwagi do ustaleń E-kontrola, jak każda inna kontrola podatkowa, kończy się protokołem. Zawiera on w szczególności opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie, swoboda działalności gospodarczej
 • Kontrola inspektora ZUS

  Kontrola inspektora ZUS

  10:00 04.09.2012

  Przepisy nie przewidują możliwości odmowy przyjęcia protokołu po kontroli inspektora ZUS. Płatnik składek (pracodawca) ma jednak prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując stosowne środki dowodowe. Pytanie: W naszym zakładzie mieliśmy kontrolę ZUS, w wyniku której inspektor ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola ZUS, kontrola płatnika składek, kontrola pracodawcy, kontrola w firmie
 • Zastrzeżenia do protokołu z kontroli podatkowej

  Zastrzeżenia do protokołu z kontroli podatkowej

  13:31 16.07.2012

  ... upoważnionych do jej przeprowadzenia. W sporej ilości przypadków (ale nie zawsze) przed wszczęciem kontroli kontrolowany jest o niej zawiadamiany na piśmie. Tutaj kontrola zostaje wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, kontrola w firmie, kontrola w przedsiębiorstwie, swoboda działalności gospodarczej

poprzednia  

1 2 3 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: