eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › grunty leśne
 • Zalesienie terenu a podatek od nieruchomości

  Zalesienie terenu a podatek od nieruchomości

  13:47 29.07.2020

  ... o podatku rolnym stanowi m.in., że użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych zwalnia się od podatku rolnego (Dz.U. ... wykorzystywała należących do niej działek w jakikolwiek sposób. Ich część wskazywała jako grunty klasy VI, a więc podlegające zwolnieniu z podatku rolnego. Do opodatkowania ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od nieruchomości, podatki i opłaty lokalne, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości tylko za zgodą starosty?

  Sprzedaż nieruchomości tylko za zgodą starosty?

  11:08 23.09.2016

  ... właściwego miejscowo starosty w zakresie znaczenia danej działki dla polityki leśnej powiatu. W przypadku chęci sprzedaży nieruchomości – stanowiącej nawet w części grunty leśne – konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy warunkowej, poinformowanie właściwego nadleśniczego o treści tej umowy, a następnie oczekiwanie przez 30 dni na decyzję ... WIĘCEJ

  Tematy: obrót ziemią, grunty leśne, Lasy Państwowe, działki leśne
 • 217 bln USD w nieruchomościach

  217 bln USD w nieruchomościach

  11:59 01.02.2016

  ... bln USD. To pierwszy tego rodzaju pomiar na rynku. Jego autorzy wzięli pod lupę zarówno nieruchomości komercyjne i mieszkalne, jak i grunty rolne oraz leśne. Przeprowadzone analizy dowiodły również, że w minionym roku wartość światowego rynku nieruchomości 2,7 razy przewyższyła światowe PKB. Nieruchomości stanowią obecnie około ... WIĘCEJ

  Tematy: nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkalne, grunty rolne, grunty leśne
 • Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: odrolnienie

  Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: odrolnienie

  00:42 21.11.2013

  ... wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, należy do wniosku załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Kto może inwestować w grunty rolne? Inwestowanie w grunty rolne jest rozwiązaniem dla osób, które rozglądają się za bezpiecznym i wysokim zyskiem, który mogą osiągnąć w stosunkowo niedługim czasie ... WIĘCEJ

  Tematy: grunty rolne, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty rolne i leśne, grunty leśne
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - zmiany

  Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - zmiany

  11:47 28.05.2013

  ... ich wartości. Jak zauważył ustawodawca, taki proceder prowadził do przeznaczania na cele np. budowlane, terenów o najlepszych cechach i charakterystyce, jeśli chodzi o grunty używane do produkcji rolnej lub tworzenia terenów zalesionych. Mając zatem na uwadze wartość ekologiczną gruntów rolnych najwyższej klasy, zgodnie z nowelizacją ... WIĘCEJ

  Tematy: grunty rolne, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty rolne i leśne, grunty leśne
 • Cena metra kwadratowego gruntów budowlanych, ornych i leśnych

  Cena metra kwadratowego gruntów budowlanych, ornych i leśnych

  19:32 15.03.2013 PORADA

  Witam, Chciałbym dowiedzieć się, gdzie mogę znaleźć informacje na temat ceny metra kwadratowego gruntu: budowlanego, ornego, leśnego... Czy mogę np. w gminie, gdzie są zlokalizowane te działki, dowiedzieć się o te ceny czy może jest jakaś strona www na której znajdę takie ... WIĘCEJ

  Tematy: ceny gruntów, ceny ziemi, grunty rolne, grunty budowlane
 • Grunty w Polsce: zmiany w strukturze

  Grunty w Polsce: zmiany w strukturze

  10:36 11.01.2013

  ... 02 – grunty leśne, Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane, Podgrupa 04 – Użytki ekologiczne, Podgrupa 05 – Tereny różne, Podgrupa 06 – Nieużytki, Podgrupa 07 – Grunty pod wodami. Ewidencja gruntów przyjęta w polskim prawie wyróżnia zaś następujący podział użytków rolnych: Grunty orne, Sady, Łąki trwałe, Pastwiska trwałe, Grunty rolne ... WIĘCEJ

  Tematy: grunty rolne, grunty leśne, nieużytki, grunty w Polsce
 • Właściciele lasu płacą podatek leśny

  Właściciele lasu płacą podatek leśny

  13:07 19.12.2011

  Posiadanie lasu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku, chyba, że drzewostan ma mniej niż 40 lat. W 2012 r. stawka za jeden hektar to 41,07 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, które służą wykonywaniu działalności leśnej. Żeby rozpatrywać kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem leśnym trzeba więc najpierw ustalić czy grunt, z ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek leśny, grunty leśne, podatki, obowiązki podatnika
 • Grunty rolne i leśne: łatwiejsze budowanie

  Grunty rolne i leśne: łatwiejsze budowanie

  13:18 24.05.2010

  ... grunty rolne klasy gorszej jakości (klasy IV-VI) na obszarach wiejskich. W wielu miastach Polski wciąż znaczną powierzchnię miasta stanowią grunty rolne. Wiąże się to z możliwością płacenia podatku rolnego, znacznie niższego od podatku od nieruchomości, którym obciążani są właściciele nieruchomości innych niż rolne czy leśne ... WIĘCEJ

  Tematy: grunty rolne, grunty leśne, pozwolenie na budowę, działki budowlane


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: