eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › BIG
 • Rejestr dłużników w Polsce

  Rejestr dłużników w Polsce

  10:09 31.05.2011

  ... jest ten, kto zawierzył stronie pożyczającej. Umieszczenie informacji rejestrze prowadzonym przez BIG jest dolegliwością dla nierzetelnego dłużnika – musi się on bowiem liczyć z tym, że ... dostarczy dłużnikowi wezwanie do zapłaty wraz z komunikatem o zamiarze przekazania jego danych do BIG. Czy i kiedy ma do tego prawo? TAK, jeżeli: od terminu spłaty ... WIĘCEJ

  Tematy: rejestr dłużników, BIG, biuro informacji gospodarczej, baza dłużników
 • e-Sąd narzędziem firm windykacyjnych

  e-Sąd narzędziem firm windykacyjnych

  10:47 15.07.2010

  Rok 2010 to rewolucja na polskim rynku usług windykacyjnych. Dłużnicy zaczynają drżeć ze strachu, bo po latach względnego spokoju windykatorzy otrzymali skuteczne narzędzia i nie wahają się ich użyć. Dotychczas było tak… nierzetelny klient lub firma przestawała płacić swoje zobowiązania kredytowe. Druga strona upominała się o swoje należności, ... WIĘCEJ

  Tematy: windykacja wierzytelności, windykacja, windykacja należności, BIG
 • Rejestr dłużników: co wiemy o BIG?

  Rejestr dłużników: co wiemy o BIG?

  00:30 13.06.2010

  ... jeden z najlepszych sposobów walki z niespłaconymi długami (7% wskazań). Wpis dłużnika do BIG jest wymieniany na trzecim miejscu (po rozłożeniu zaległości na raty i negocjowaniu spłaty ... przed transakcjami z nierzetelnymi płatnikami. Respondenci zdają sobie sprawę, że wpis do BIG może utrudnić dostęp do np. kredytu czy leasingu. 53% przedsiębiorców ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do rejestru dłużników, BIG, rejestr dłużników, lista dłużników
 • Jak wpisać dłużnika do BIG?

  Jak wpisać dłużnika do BIG?

  01:20 17.12.2009

  ... konsumenta przypada później, niż termin wykonania usługi. Oznacza to, że do BIG mogą trafiać należności konsumentów wynikające z bardzo wielu różnych umów, niezależnie ... formy prawnej i rodzaju prowadzonej działalności, będzie mógł dopisać do BIG informację o każdym długu pieniężnym każdego swojego dłużnika, wynikającym z jakiegokolwiek tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: BIG, dłużnicy, Biuro Informacji Gospodarczej, lista dłużników
 • Prawa wierzycieli zrównane

  Prawa wierzycieli zrównane

  12:58 03.12.2009

  ... nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych - poinformował Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG S.A. ERIF BIG podaje, iż według nowych zasad, których wejścia w życie ... roszczeń na drodze prawnej, będą mogły wpisać nierzetelnego przedsiębiorcę (pracodawcę) do BIG i w ten sposób wywrzeć na niego skuteczną presję w celu skłonienia ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa wierzycieli, wierzyciele, udostępnianie informacji gospodarczych, BIG
 • Orange współpracuje z BIG InfoMonitor

  Orange współpracuje z BIG InfoMonitor

  12:30 25.11.2009

  ... w terminie klientów między innymi poprzez wpis do Centralnej Ewidencji Dłużników w BIG InfoMonitor. Ci, którzy trafią na listę dłużników będą mieli problemy z ... Internetu i innych usług. Wkrótce sama będzie również weryfikować klientów w zasobach BIG InfoMonitor. Współpraca z BIG InfoMonitor sprawi, że klienci, którzy nie wywiązują się z płatności od ... WIĘCEJ

  Tematy: Orange, InfoMonitor, BIG, Krajowy Rejestr Długów
 • Biura informacji gospodarczej w 2008 r.

  Biura informacji gospodarczej w 2008 r.

  11:14 01.10.2009

  Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) zaprezentowało raport nt. sytuacji finansowej biur informacji gospodarczej (tzw. bigów) w Polsce, przygotowany na podstawie ich sprawozdań finansowych za 2008 rok. W kraju działają trzy bigi: Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowych. Wszystkie one rozpoczęły ... WIĘCEJ

  Tematy: biura informacji gospodarczej, BIG, Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor
 • Biura informacji gospodarczej - zmiany

  Biura informacji gospodarczej - zmiany

  13:31 22.04.2009

  ... opłat za wywóz śmieci. Nowa ustawa pozwoli także tym instytucjom poinformować BIG o swoich problemach. Informację do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele ... z prawem wspólnotowym. Dzięki nowym przepisom poprawi się współpraca i komunikacja między BIG a Biurem Informacji Kredytowej (BIK). BIG-i uzyskają dostęp do bogatych zasobów ... WIĘCEJ

  Tematy: biura informacji gospodarczej, BIG, baza dłużników, dłużnicy

poprzednia  

1 ... 4 5Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: