eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Grupa Bumar powiększona o 7 spółek

Grupa Bumar powiększona o 7 spółek

2010-01-12 13:15

Minister Skarbu Państwa w imieniu Skarbu Państwa wniósł do Grupy Bumar 85 proc. akcji i udziałów sześciu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a ARP SA wniosła jedną spółkę w zamian za pakiet udziałów w spółce Bumar. Tym samym kapitał zakładowy Bumar sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 258 mln 97 tys. 500 zł do sumy 1 mld 78 mln 682 tys. 500 zł.

Przeczytaj także: Broń - polska specjalność?

Wśród włączonych do Grupy Bumar firm są:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego CENZIN Sp. z o.o - jedna z najstarszych firm w Polsce zajmująca się sprzedażą broni.

Znane ze swojej działalności w zastosowaniu najnowszych technologii jednostki badawczo-rozwojowe: warszawski Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., oraz ośrodki badawczo-rozwojowe z Gliwic i Tarnowa: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o. o. oraz Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o. Ośrodki te prowadzą prace badawczo-rozwojowe oraz działalność produkcyjną w małych seriach lub produkcję pojedynczych produktów: PIT w zakresie technologii elektronicznych i radarów, OBRUM - w dziedzinie urządzeń związanych z sprzętem pancernym, OBRSM – w dziedzinie sprzętu strzeleckiego.

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A. - produkują 2 grupy produktów: urządzenia związane z minowaniem i rozminowywaniem, a także produkty cywilne - precyzyjne urządzenia elektromechaniczne stosowane w kopalniach metanowych.

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych "DOLAM" S.A. – producent specjalistycznych lamp elektronowych oraz innych podzespołów elektronicznych z zastosowaniem w przemyśle cywilnym.

Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn "FUMiS-bumar" Spółka z o.o. - producent podzespołów do budowy sprzętu opancerzonego w tym czołgów, produkcja cywilna obejmuje urządzenia dla kopalni metanowych, w tym taśmociągi, hamulce do urządzeń transportowych stosowanych w tych kopalniach.

Wniesienie do Bumar sp. z o.o. akcji/udziałów Przemysłowego Instytutu Telekomunikacyjnego S.A., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego sp. z o.o., Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „Belma” S.A., Fabryki Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn „FUMiS-bumar” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Cenzin” Sp. z o.o. jest realizacją podstawowych założeń „Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 – 2012” (oraz – w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Podzespołów Elektronicznych „Dolam” S.A. – z późniejszej decyzji Ministra Skarbu Państwa), zgodnie z którą Grupa Kapitałowa Bumar ma stać się podmiotem zdolnym do zabezpieczenia potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zdolnym do skutecznego konkurowania na rynku światowym.

Wniesienie do Grupy Kapitałowej Bumar akcji/udziałów w/w spółek doprowadzi do ujawnienia się efektów synergicznych - służyć temu będzie integracja różnych obszarów działalności spółek, takich jak działalność badawczo-rozwojowa, marketingowo-handlowa czy konsolidacja produkcyjna i remontowa. Wniesienie spółek znacząco poprawi możliwości finansowania i realizacji zaawansowanych technologicznie projektów. Konsolidacja ta będzie miała zasadniczy wpływ na wzmocnienie statusu Bumaru jako partnera największych koncernów zbrojeniowych w Europie i na świecie.

Spółki będą przyporządkowywane, zgodnie ze wskazaniami „Strategii Grupy Bumar 2008 – 2012”, do odpowiednich Dywizji Produktowych Grupy Bumar.

Łącznie do Grupy Bumar dołączyło 2.000 nowych pracowników. Obecnie Grupa Bumar zatrudnia łącznie ponad 10.000 pracowników.

Do Grupy Bumar należy 26 spółek zależnych, w których Bumar sp. z o.o. posiada od 44 % do 100 % akcji lub udziałów oraz 2 spółki stowarzyszone.

Dotychczasowy 40-procentowy udział Bumaru w dostawach do resortu obrony wzrośnie do ok. 45 procent.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: