eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce IX 2019

Produkcja w Polsce IX 2019

2019-10-18 11:05

Produkcja w Polsce IX 2019

Produkcja © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Znamy już wrześniowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 5,6%. W porównaniu z lipcem br. podskoczyła natomiast o 10,7%.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce VIII 2019

PRZEMYSŁ


We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7%, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 10,7%. W okresie styczeń –wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

W większości głównych grupowań przemysłowych we wrześniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych wzrosła po 7,8%, konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,3%, a dóbr zaopatrzeniowych – o 4,2%. Zmniejszyła się natomiast nieznacznie produkcja dóbr związanych z energią – o 0,5%.

Według wstępnych danych we wrześniu br., w stosunku do września ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 44,1%, urządzeń elektrycznych – o 14,4%, napojów oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – po 10,0%, mebli – o 8,3%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,9%, maszyn i urządzeń – o 1,5%, metali – o 1,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Po wyrównaniu sezonowym, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu br. wyniósł 3,5% w skali roku.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 r. były wyższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrost cen zanotowano we wszystkich sekcjach przemysłu z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie odnotowano spadek cen o 0,1%. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,4%, w tym w górnictwie rud metali o 3,8% przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 0,3%. W przetwórstwie przemysłowym ceny podniesiono o 0,4%. Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,0%). Wzrosły również ceny w produkcji m.in.: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,9%), wyrobów farmaceutycznych, metali (po 0,7%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,6%), odzieży (o 0,5%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,4%), artykułów spożywczych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych (po 0,3%), napojów, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych, wyrobów z metali (po 0,1%), wyrobów tytoniowych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,2%), mebli (o 0,5%), maszyn i urządzeń (o 0,6%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zwiększyły się o 0,1%.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2018-2019 w stosunku do okresu poprzedniego

Najwyższy wzrost cen w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku odnotowano w produkcji wyrobów tytoniowych o 3,9% (w stosunku do grudnia ubiegłego roku ceny wzrosły o 3,1%).


We wrześniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,9% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 4,0%. Wzrosły także ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie o 3,9%, w tym w górnictwie rud metali o 7,3% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,5%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja zwiększyły się o 2,7%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym podniesiono o 0,3%. Najbardziej wzrosły ceny w produkcji wyrobów tytoniowych (o 3,9%). Wzrost cen odnotowano także w produkcji m.in.: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, pozostałego sprzętu transportowego (po 3,5%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,4%), odzieży (o 2,2%), urządzeń elektrycznych (o 1,7 %), artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 1,6%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,2%), napojów (o 0,4%), maszyn i urządzeń (o 0,3%), mebli (o 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z metali pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów tekstylnych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,9%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 1,1%), metali (o 1,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,0%).

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 r.


Według wstępnych danych we wrześniu 2019 r. ceny produkcji
budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,3% w porównaniu z wrześniem 2018 r.

W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano wzrost cen budowy budynków i budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,2%) oraz robót budowlanych specjalistycznych
(o 0,1%).

fot. mat. prasowe

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2019 w stosunku do okresu poprzedniego

Wzrost cen w budownictwie w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego sięgnął 3,3%.


W porównaniu z wrześniem 2018 r. podniesiono ceny budowy budynków (o 4,0%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 3,2%) oraz robót budowlanych specjalistycznych
(o 2,5%).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: