eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › handel z Ukrainą
 • Polscy przedsiębiorcy ukarani za Majdan

  Polscy przedsiębiorcy ukarani za Majdan

  00:33 24.06.2014

  ... jest oczywisty: wiszące jak miecz Damoklesa zagrożenie ze strony Rosji. – Handel z Ukrainą zamarł – przyznaje Siergiej i dodaje, że do czasu wyklarowania się sytuacji ... , która miała pokazać międzynarodowy efekt ewentualnej, regularnej wojny Rosji z Ukrainą i bezpośredni wpływ takiej konfrontacji na naszą gospodarkę. Pracujący nad badaniem francuscy ... WIĘCEJ

  Tematy: handel z Ukrainą, handel z Rosją, eksport na Wschód, obroty handlu zagranicznego
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią IV kw. 2011

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią IV kw. 2011

  09:39 22.02.2012

  ... i tranzytem, odnotowano największy udział cudzoziemców dokonujących zakupów w odległości powyżej 100 km – 41,5%, podczas gdy w przypadku granicy z Białorusią wskaźnik ten wyniósł 9,9%, a z Ukrainą – 3,9%. Należy podkreślić, że 67,4% wydatków cudzoziemców w Polsce i 95,3% wydatków Polaków za granicą zostało poniesionych w pasie do 50 km od granicy ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, ruch graniczny z Ukrainą, ruch graniczny, obrót handlowy
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią III kw. 2010

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią III kw. 2010

  12:41 26.11.2010

  ... z Rosją – 49,4%. Z kolei przytłaczająca większość Polaków dokonywała zakupów w pasie do 50 km, zarówno w przypadku granicy z Rosją – 96,7%, Białorusią – 92,4%, jak i Ukrainą – 91,2%. Podsumowanie Wyniki badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski pozwalają na stwierdzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, ruch graniczny z Ukrainą, ruch graniczny, obrót handlowy
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią II kw. 2010

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią II kw. 2010

  13:13 25.08.2010

  ... km. Badanie pokazuje, że wartość wydatków poniesionych przez Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie jest znacząca w zestawieniu z obrotami handlu zagranicznego Polski z Ukrainą. W I półroczu 2010 r. wydatki na zakup towarów poniesione w Polsce przez cudzoziemców, deklarujących jako kraj stałego zamieszkania Ukrainę, wyniosły 966,0 mln zł ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, ruch graniczny z Ukrainą, ruch graniczny, obrót handlowy
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią I kw. 2010

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą, Rosją i Białorusią I kw. 2010

  13:15 27.05.2010

  ... w pasie do 50 km od granicy: w przypadku granicy z Białorusią – ponad 87% cudzoziemców i ponad 86% Polaków, z Rosją – odpowiednio ponad 79% i 77%, a z Ukrainą – ok. 67% cudzoziemców i ponad 69% Polaków. Wśród cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską i polsko-białoruską większość stanowili mieszkańcy strefy do 30 km, odpowiednio ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, ruch graniczny z Ukrainą, ruch graniczny, obrót handlowy
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą i Białorusią IV kw. 2009

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą i Białorusią IV kw. 2009

  11:23 24.02.2010

  ... liczba Polaków powracających do Polski – 100,0 tys., liczba cudzoziemców opuszczających Polskę – 653,6 tys. Wśród ogółu cudzoziemców wyjeżdżających z Polski przez granicę z Ukrainą 95,7% stanowili obywatele Ukrainy, natomiast wśród ogółu cudzoziemców wyjeżdżających z Polski przez granicę z Białorusią 89,6% stanowili obywatele Białorusi. Wśród osób ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, granica polsko-ukraińska, ruch graniczny z Ukrainą, ruch graniczny
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą III kw. 2009

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą III kw. 2009

  12:43 26.11.2009

  Liczba osób objętych badaniem obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej w III kwartale 2009 roku wyniosła 17,8 tys. (łącznie z małym ruchem granicznym), z tego: Polacy - 9,2 tys. i cudzoziemcy - 8,6 tys. Spośród cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską ponad 6% posiadało Kartę Polaka - podał Główny Urząd ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, granica polsko-ukraińska
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą I kw. 2009

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą I kw. 2009

  12:37 11.06.2009

  Z badania pilotażowego Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącego obrotów towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej w I kwartale 2009 roku wynika, że spośród cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską 4% posiadało Kartę Polaka. Natomiast z danych Straży Granicznej w I kwartale 2009 r. liczba Polaków ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, granica polsko-ukraińska
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą IV kw. 2008

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą IV kw. 2008

  00:05 07.02.2009

  Z badania pilotażowego Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczącego obrotów towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej w IV kwartale 2008 roku wynika, że spośród cudzoziemców przekraczających granicę polsko-ukraińską 3,7% posiadało Kartę Polaka. Natomiast z danych Straży Granicznej w IV kwartale 2008 r. liczba Polaków ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, granica polsko-ukraińska
 • Handel a ruch graniczny z Ukrainą III kw. 2008

  Handel a ruch graniczny z Ukrainą III kw. 2008

  02:29 26.10.2008

  ... większa niż w województwach lubelskim i podkarpackim łącznie. Z analizy wynika również, że na terenie gmin wchodzących w skład polskiej strefy graniczącej z Ukrainą liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą charakteryzowała się większym wzrostem niż w kraju i omawianych województwach. W porównaniu z 2005 r. ich liczba na ... WIĘCEJ

  Tematy: strefa przygraniczna, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, granica polsko-ukraińska


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: