eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › bezrobocie ukryte
 • Bezrobocie sezonowe

  Bezrobocie sezonowe

  22:42 30.07.2005

  Ten typ bezrobocia jest wynikiem wahań zapotrzebowania na pracowników w następujących po sobie okresach. (np. w rolnictwie).WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie frekcyjne, bezrobocie strtukturalne, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie
 • Bezrobocie koniunkturalne (cykliczne)

  Bezrobocie koniunkturalne (cykliczne)

  22:40 30.07.2005

  Bezrobocie takie powstaje gdy popyt globalny maleje, a ceny i płace nie przystosowują się dostatecznie szybko, aby mogło być przywrócone pełne zatrudnienie. Wiąże się ono z cyklem koniunkturalnym rozwoju gospodarki i pojawia się szczególnie w fazie recesji.WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie frekcyjne, bezrobocie strtukturalne, bezrobocie, bezrobocie sezonowe
 • Bezrobocie strukturalne

  Bezrobocie strukturalne

  22:10 30.07.2005

  Wynika ze strukturalnych zmian w gospodarce w wyniku kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników ze względu na wiek lub zbędne już kwalifikacje (w Polsce np. w hutnictwie i górnictwie).WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie frekcyjne, bezrobocie, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie sezonowe
 • Bezrobocie frekcyjne

  Bezrobocie frekcyjne

  22:07 30.07.2005

  Obejmuje osoby przejściowo pozbawione pracy ze względu na brak wzajemnego dopasowania w wyniku zmiany zawodu, miejsca zamieszkania itp.WIĘCEJ

  Tematy: bezrobocie, bezrobocie strtukturalne, bezrobocie koniunkturalne, bezrobocie sezonowe
 • Bezrobocie

  Bezrobocie

  22:06 30.07.2005

  Zjawisko w gospodarce, gdzie występuje niedobór miejsc pracy w stosunku do osób w wieku produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Jako miarę bezrobocia stosuje się tak zwaną stopę bezrobocia liczoną jako liczba osób poszukujących pracy do ilości osób w wieku produkcyjnym.WIĘCEJ

  Tematy: deflacja, bezrobocie frekcyjne, bezrobocie strtukturalne, bezrobocie koniunkturalne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: