eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › NIP dla firm
 • Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP

  Przekształcenie spółki z o.o. a nadany NIP

  10:16 08.02.2013

  ... wpisu przekształconej Spółki przez Sąd do Krajowego Rejestru Sądowego – istotnym jest dla prawidłowości rozliczeń i realizowanych umów posiadanie tego samego numeru NIP dla przekształconego podmiotu. Wszelkie rejestry u kontrahentów i bazy danych są bowiem po numerze NIP i każda zmiana numeru powodowałaby powstanie nowego podmiotu w tych bazach bez ... WIĘCEJ

  Tematy: przekształcenie spółki, kodeks spółek handlowych, NIP, nadanie NIP
 • Jak uzyskać NIP dla firmy?

  Jak uzyskać NIP dla firmy?

  13:44 21.08.2012

  ... podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Właściwymi naczelnikami urzędów skarbowym w sprawach NIP są: dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od ... WIĘCEJ

  Tematy: NIP dla firm, NIP, nadanie NIP, zgłoszenie identyfikacyjne
 • Numer NIP: spółdzielnia pracy jako spółka z o.o.

  Numer NIP: spółdzielnia pracy jako spółka z o.o.

  05:17 19.12.2011

  ... Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym ... i Nr 229, poz. 2276). W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a. (art. 12 ust. 2 ww. ustawy). ... WIĘCEJ

  Tematy: NIP dla firm, NIP, nadanie NIP, zgłoszenie identyfikacyjne
 • Spółdzielnia pracy: przekształcenie w spółkę z o.o. a NIP

  Spółdzielnia pracy: przekształcenie w spółkę z o.o. a NIP

  06:41 04.11.2011

  ... odpowiedzialnością. Ma tutaj jednak pewne wątpliwości natury podatkowej. Jedno z nich dotyczy kwestii, czy po przekształceniu spółce zostanie nadany nowy numer NIP? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 ... WIĘCEJ

  Tematy: nadanie NIP, NIP, obowiązki podatnika, zgłoszenie identyfikacyjne
 • Jak uzyskać numer NIP na nowych zasadach?

  Jak uzyskać numer NIP na nowych zasadach?

  07:23 22.10.2011

  ... pracodawca przekazuje zgłoszenie identyfikacyjne urzędowi skarbowemu właściwemu dla pracownika. Ma na to 14 dni. NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych. NIP dla firm Przedsiębiorcy rejestrują się na potrzeby ewidencji podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: NIP dla firm, NIP, nadanie NIP, zgłoszenie identyfikacyjne


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: