eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Innowacyjna Gospodarka
 • „Inteligentny rozwój” 2014-2020: kolejne dotacje unijne dla polskich firm

  „Inteligentny rozwój” 2014-2020: kolejne dotacje unijne dla polskich firm

  09:06 04.09.2015

  ... w kilku polskich bankach. Obejmuje kredyty inwestycyjne, obrotowe, leasing, pożyczki oraz poręczenia kredytów. Polskie innowacje potrzebują wsparcia Z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 PARP przeprowadziła 81 konkursów, w wyniku których podpisała 14 tys. umów o łącznej wartości prawie 20 miliardów złotych. Szczególną ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyty preferencyjne, dotacje unijne, Innowacyjna Gospodarka, fundusze europejskie
 • Prezydent: pora zacząć konkurować innowacyjnością a nie tanimi pracownikami

  Prezydent: pora zacząć konkurować innowacyjnością a nie tanimi pracownikami

  16:56 23.04.2015

  ... regulujący problematyki innowacyjności kompleksowo. Koniec kraju tanich pracowników? Ponad dwie dekady wzrostu gospodarczego dają przesłanki by sądzić, że polska gospodarka cechuje się konkurencyjnością. Niekoniecznie wynikała ona jednak z innowacyjności. – Wszyscy mamy świadomość, że w jakiejś mierze wygasa mechanizm rozwoju gospodarczego Polski ... WIĘCEJ

  Tematy: innowacyjność, koszty pracy, konkurencja, koszty pracy
 • Dotacje dla firm na programy promocji

  Dotacje dla firm na programy promocji

  13:02 09.08.2011

  ... r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892. Za program promocji o charakterze ogólnym należy uznać zaplanowane działania promujące Rzeczpospolitą ... WIĘCEJ

  Tematy: Program Innowacyjna Gospodarka, Innowacyjna Gospodarka, dotacje dla firm, programy promocji
 • Innowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej

  Innowacyjność źródłem przewagi konkurencyjnej

  11:17 01.02.2010

  ... działania, jakie polski rząd zamierza podjąć dla realizacji celów zapisanych w odnowionej Strategii Lizbońskiej. Jednym z obszarów priorytetowych programu krajowego jest „Innowacyjna gospodarka”. Realizacja działań na tym polu ma umożliwić Polsce rozwój sektorów i gałęzi gospodarki, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem wartości dodanej oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: Innowacyjna Gospodarka, innowacyjność przedsiębiorstw, innowacyjność, innowacyjność firm
 • Krajowy Program Reform w opinii KPP

  Krajowy Program Reform w opinii KPP

  01:18 30.09.2008

  ... . KPP przedstawiła swoje uwagi do przedłożonego dokumentu. Reformy w ramach KPR mają być przeprowadzone w trzech priorytetowych obszarach: aktywne społeczeństwo, innowacyjna gospodarka oraz sprawne instytucje. - Pozytywnie oceniamy powyższe zestawienie, ponieważ bez zmian w tych obszarach nie może być mowy o budowie nowoczesnej gospodarki ... WIĘCEJ

  Tematy: Innowacyjna Gospodarka, Gospodarka polska, innowacje, poziom innowacyjności
 • KPP: innowacyjna gospodarka kluczowa

  KPP: innowacyjna gospodarka kluczowa

  12:27 10.09.2008

  ... zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom. Reformy w ramach KPR mają być przeprowadzone w trzech priorytetowych obszarach: Aktywne społeczeństwo Innowacyjna gospodarka Sprawne instytucje Zdaniem KPP aby ten postulat został spełniony potrzebne są właściwe działania w obszarach wskazanych przez resort gospodarki jako ... WIĘCEJ

  Tematy: Innowacyjna Gospodarka, Gospodarka polska, innowacje, poziom innowacyjności
 • Dotacje UE dla firm na badania i rozwój

  Dotacje UE dla firm na badania i rozwój

  13:30 13.09.2007

  ... zakończone wdrożeniem efektów badań). Kiedy będzie można uzyskać dotacje? Oficjalne rundy aplikacyjne dotyczące wniosków w ramach funduszy strukturalnych, w tym także programu Innowacyjna Gospodarka oraz szesnastu RPO mają być ogłoszone w czwartym kwartale 2007 r. We wrześniu 2007 r. spodziewane jest ogłoszenie II tury naboru projektów do ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacje unijne, dotacje dla firm, dotacje z UE, Innowacyjna Gospodarka
 • Innowacyjna Gospodarka - dotacje na duże innowacje

  Innowacyjna Gospodarka - dotacje na duże innowacje

  12:31 10.07.2007

  ... sytuacji będą projekty zgłaszane przez sektor małych i średnich firm. Analiza kryteriów oceny jednoznacznie wskazuje, że aby uzyskać wsparcie w ramach programu Innowacyjna Gospodarka inwestycja musi być bardzo nowoczesna, wprowadzająca znaczące zmiany, a realizujący ją przedsiębiorca cechować się musi potencjałem rozwojowym. Projekty, które nie ... WIĘCEJ

  Tematy: Innowacyjna Gospodarka, innowacje, dotacje unijne, fundusze unijne
 • Strategia promocji gospodarki 2007-2015

  Strategia promocji gospodarki 2007-2015

  12:47 28.03.2007

  ... gospodarczej Polski Podstawowym źródłem finansowania zadań określonych w Strategii będą środki przeznaczone na polską gospodarkę na rynku międzynarodowym w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Roczne wydatki związane z realizacją Strategii oszacowano na 40-45 mln euro.WIĘCEJ

  Tematy: Gospodarka polska, strategia promocji gospodarki, koniunktura gospodarcza, wzrost gospodarczy
 • Miliony na klastry

  Miliony na klastry

  00:06 13.02.2007

  ... inicjatyw ukierunkowanych na zakładanie lokalnych systemów produkcyjnych, zwanych klastrami. Klastry będą mogły uzyskać wsparcie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O dofinansowanie będą mogły się ubiegać wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców, projekty doradcze, szkoleniowe i inwestycyjne w zakresie tworzenia oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: klastry przemysłowe, lokalne systemy produkcyjne, Innowacyjna Gospodarka, fundusze unijne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: