eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Polskie firmy w Niemczech. Bolą podatki, cieszy kondycja

Polskie firmy w Niemczech. Bolą podatki, cieszy kondycja

2019-11-28 12:50

Polskie firmy w Niemczech. Bolą podatki, cieszy kondycja

Jak polskie firmy radzą sobie w Niemczech? © puckillustrations - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Polska firma w Niemczech radzi sobie dobrze, a stan niemieckiej gospodarki nadal ocenia pozytywnie. Tak, w bardzo dużym skrócie można podsumować wyniki badań przeprowadzonych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska), która już po raz czwarty przyjrzała się działającym za Odrą przedsiębiorcom z Polski.

Kluczowe wnioski z badania


  • Stan niemieckiej gospodarki jako „dobry”, ocenia co 2. polska firma w Niemczech, co czwarta (24%) wskazuje, że jest on „zadowalający”. Jednocześnie o jego „bardzo dobrej” kondycji mówi znacznie mniej badanych niż w zeszłym roku.
  • Badani w większości są zadowoleni z własnej kondycji finansowej – 2/3 respondentów ocenia ją jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”, 30%, podobnie jak w poprzednich edycjach badania, twierdzi, że jest ona „zadowalająca”.
  • O zbliżającym się spowolnieniu gospodarczym przekonanych jest 27% badanych, co jest najwyższym odsetkiem, jaki odnotowano na przestrzeni wszystkich czterech edycji badania (2016-2019). Mimo takich prognoz większość badanych zakłada utrzymanie bądź zwiększenie sprzedaży, zatrudnienia oraz inwestycji.
  • Badani wskazują, że atutem prowadzenia firmy w Niemczech jest m.in. rozwinięta infrastruktura, dyscyplina płatnicza kontrahentów oraz duża przewidywalność sytuacji gospodarczej Niemiec; wśród minusów wymieniają niską dostępność kadr oraz wygórowane koszty pracy i podatki.
  • Niemal każda polska firma w Niemczech (93%) wskazuje, że decyzję o wejściu na rynek niemiecki podjęłaby raz jeszcze.

Polska firma w Niemczech dobrze ocenia siebie, gorzej gospodarkę


Jeśli porównać bieżące wyniki badania z ubiegłorocznymi, okaże się, że wśród ankietowanych firm nastąpił znaczący spadek ocen „bardzo dobrych” dla stanu gospodarki w Niemczech (z 40 proc. w 2018 r. do 21 proc. w 2019 r.). Wciąż jednak połowa ankietowanych ocenia koniunkturę jako „dobrą”, a ok. 24% jako „zadowalającą”.

fot. mat. prasowe

Ocena bieżącej koniunktury w Niemczech

W 2019 nastąpił znaczący spadek ocen „bardzo dobrych” dla aktualnego stanu gospodarki w Niemczech (z 40 proc. do 21 proc.).


Jednocześnie 27% badanych firm prognozy dla gospodarki Niemiec na 2020 r. ocenia jako gorsze. To najsilniejszy sygnał spowolnienia gospodarczego odnotowany na przestrzeni czterech edycji badania polskich spółek w Niemczech.

Jednocześnie działające w Niemczech polskie firmy nadal cechuje optymizm w zakresie not wystawianych własnej kondycji. Jedna czwarta ocenia ją jako „bardzo dobrą”, 43% jako „dobrą”. Odsetek firm oceniających sytuację spółki jako „zadowalającą” pozostaje na podobnym poziomie (ok. 30%) od trzech lat.

Rekordowe prognozy wzrostu sprzedaży były charakterystyczne dla badań prowadzonych jesienią 2018 r. Wówczas wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach zapowiadało trzy czwarte ankietowanych spółek. W bieżącej edycji badania ok. poło-wa ankietowanych mówi o wzroście sprzedaży w najbliższym roku. Niespełna 40% przewiduje obrót na niezmienionym poziomie. Co dziesiąta firma zapowiada aktualnie spadek sprzedaży.

fot. mat. prasowe

Sytuacja przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy pozostają optymistami w zakresie oceny sytuacji własnych firm.


Niespełna 70% badanych firm prognozuje, że liczba pracowników w kolejnych miesiącach nie ulegnie zmianie. O wzroście zatrudnienia mówi co piąta polska firma w Niemczech. W sumie 90% spółek zamierza utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie.

Wyraźnie pozytywnym sygnałem są też deklaracje zwiększania nakładów inwestycyjnych złożone przez 40% ankietowanych. Połowa firm podaje też, że utrzyma wy-datki inwestycyjne na dotychczasowym poziomie.

Działalność gospodarcza w Niemczech. Jakie mamy nadzieje?


Rynek niemiecki to zwykle pierwszy rynek internacjonalizacji polskich firm, zwłaszcza w sektorze MŚP. Ponad połowa ankietowanych firm zdecydowała się na ekspansję na ten rynek w celu uzyskania dostępu do nowych klientów. 44% przedsiębiorstw podążało za potrzebą zwiększenia skali działania. Prawie co trzecia spółka liczyła, że działalność gospodarcza w Niemczech umożliwi jej pozyskanie nowych kompetencji, zaś co piąta wskazywała w badaniu na osiągnięcie bariery rozwojowej na rynku krajowym.

Dobra infrastruktura, przewidywalna polityka gospodarcza i przychylna administracja


Respondenci badania ocenili rynek niemiecki według 11 czynników atrakcyjności. Podobnie jak w ubiegłorocznej ankiecie najlepsze oceny uzyskały: jakość infrastruktury (transportowej, komunikacyjnej, IT i energetycznej), dyscyplina płatnicza kontrahentów i przewidywalność polityki gospodarczej Niemiec oraz przychylność administracji w obsłudze przedsiębiorców.

Największy odsetek przedsiębiorców narzeka na koszty pracy, wysokości podatków i brak dostępu do wykwalifikowanych kadr.

fot. mat. prasowe

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej

Firmy najbardziej narzekają na wysoki poziom kosztów pracy oraz podatków.


Informacje o badaniu i raporcie
Badanie polskich firm w Niemczech przeprowadzone zostało po raz czwarty w październiku 2019 r. na zlecenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat. Pierwszą edycję tego badania przeprowadzono w styczniu 2016 r, drugą i trzecią kolejno jesienią 2017 r. i 2018 r. Celem badania była ocena niemieckiej koniunktury gospodarczej oraz uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą. W ramach projektu podjęto próby przeprowadzenia wywiadu z ponad 200 spółkami, ostatecznie zrealizowano 70 wywiadów z polskimi podmiotami gospodarczymi, funkcjonującymi na rynku niemieckim, reprezentujących: przemysł przetwórczy, usługi, handel, budownictwo, zaopatrzenie w energię elektryczną/wodę/utylizację odpadów.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: