eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zatrudnienie niani
 • Umowa uaktywniająca - zatrudnienie niani

  Umowa uaktywniająca - zatrudnienie niani

  10:20 22.10.2013

  ... powinna zostać zawarta w formie pisemnej i zawierać: strony umowy, cel i przedmiot umowy, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy. Do umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa uaktywniająca, zatrudnienie niani, opieka nad dziećmi
 • Ubezpieczenia społeczne niań

  Ubezpieczenia społeczne niań

  00:20 02.02.2012

  ... , a także ubezpieczeniu wypadkowemu następuje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Objęcie niani dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, ale tylko wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego ... WIĘCEJ

  Tematy: opieka nad dzieckiem, niania, zatrudnienie niani, ubezpieczenia społeczne
 • Zatrudnienie niani na urlopie macierzyńskim

  Zatrudnienie niani na urlopie macierzyńskim

  13:38 16.01.2012

  ZUS nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne za nianie w przypadku, gdy jedno z rodziców przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim oraz urlopie wychowawczym. W świetle Kodeksu pracy stosunek ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie niani, niania, urlop macierzyński, składki ZUS


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: