eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga podatkowa 2018
 • Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  13:38 11.09.2019

  ... dziecka porozumieniem ulgę prorodzinną w całości rozliczała wnioskodawczyni – także za rok 2018. W czerwcu 2019 r. została poinformowana przez urząd skarbowy, że były ... r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Zgodnie z zacytowanymi przepisami ulga prorodzinna, przy spełnieniu określonych wymogów, przysługuje podatnikowi ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  12:49 12.08.2019

  ... do polskiego ZUS. Małżonka wnioskodawcy w 2018 r. nie uzyskiwała przychodów. Z uwagi na to, że zainteresowany nie miał zaliczki na podatek, z ulgi na trójkę dzieci skorzystał „z dodatkowego świadczenia” ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wnioskodawca zadał pytanie, czy ulga prorodzinna mu przysługiwała? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  13:12 09.07.2019

  ... ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2004 r. zniesiona została ulga uczniowska w zryczałtowanym podatku dochodowym. Jednak zgodnie z treścią z art. 4 ust. 1 tej ustawy podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  13:36 22.05.2019

  ... . 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego ... w przypadku, gdy obydwoje rodzice wykonywali władzę rodzicielską przez cały rok, ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  13:21 16.05.2019

  ... zasadności dokonania wydatków na opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym - stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie może dokonać odliczenia wydatków poniesionych w lutym 2018 r. na ten cel, albowiem ww. wydatek poniesiony został w okresie, gdy nie posiadał jeszcze orzeczenia o niepełnosprawności. Z wydanego zaś Wnioskodawcy orzeczenia wynika ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  13:45 23.04.2019

  ... swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP zamierza wesprzeć 84% respondentów. Blisko połowa podatników zamierza w zeznaniu PIT 2018 skorzystać z odliczenia ulg podatkowych (45% wskazań). Podatnicy najczęściej chcą rozliczyć ulgę na dziecko – wynika z najnowszego raportu KPMG. Podatnicy pozytywnie o usłudze ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  13:48 03.04.2019

  ... przez prawo i organy skarbowe formą rozliczeń PIT za rok 2018. - W wielu sytuacjach pozostawienie PIT-a bez kontroli może skutkować różnymi konsekwencjami ... e-PIT nie wprowadził żadnego ograniczenia. 9. Dodatkowe dochody zagraniczne Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy z tego tytułu przychody, to nie możemy skorzystać ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  12:36 29.03.2019

  ... Ponadto, art. 6 ust. 10 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. stanowi, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników ... został uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

  Zmiany w zakresie informacji PIT-8C

  12:35 29.03.2019

  ... podatkowym oraz podatnikom formularza PIT-8C – w szczególności osoby prawne – wykazywały w nim różne kategorie przychodów (dochodów). W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2018 r., formularz ten mógł kojarzyć się z uzyskaniem przez podatnika przychodu z tzw. „innego źródła”. Otwarty katalog przychodów z innych źródeł, został wymieniony w ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  13:11 19.03.2019

  ... Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) – to na jej podstawie ulga zostanie omówiona Zgodnie z art. 55 ust. 7 przytoczonej ustawy darowizny na ... pomijając całkowicie kwestię tego, co takie sprawozdanie powinno zawierać. Również ustawa podatkowa tego nie wyjaśnia. Wskazówek możemy jednak szukać w orzecznictwie sądowym. ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: