eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › projekt budowlany
 • Badania geotechniczne gruntu w świetle nowego Prawa budowlanego

  Badania geotechniczne gruntu w świetle nowego Prawa budowlanego

  09:46 16.10.2020

  ... geologicznego, parametrów gruntowych i dopasowanie go do konstrukcji obiektu stanowi obowiązek projektanta obiektu, a nie geologa. Architekt prowadzący nawet prosty projekt powinien zatem zadbać o wykonanie badań geotechnicznych przez sprawdzoną i kompetentną firmę geologiczną stosującą nowoczesny sprzęt, zaś w przypadku napotkania skomplikowanych ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycje budowlane, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, budowa domu
 • Pozwolenie na budowę: kto jest stroną postępowania wg nowego Prawa budowlanego?

  Pozwolenie na budowę: kto jest stroną postępowania wg nowego Prawa budowlanego?

  11:45 19.08.2020

  19 września 2020 r. wejdą w życie długo oczekiwane zmiany prawie budowlanym. Nowe regulacje jednoznacznie wskażą kto jest, a kto nie jest stroną w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do tej pory były z tym poważne problemy. Zakres zaproponowanych przez ustawodawcę zmian był szeroko komentowany przez środowiska profesjonalnie ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo budowlane, zmiany w prawie, pozwolenie na budowę, projekt budowlany
 • SIRTZ: pozwolenie na budowę domów wymaga oceny zanieczyszczenia ziemi

  SIRTZ: pozwolenie na budowę domów wymaga oceny zanieczyszczenia ziemi

  11:41 14.07.2020

  ... stawiania fundamentów, to również ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów. To oznacza, że projektant przygotowujący projekt budowlany, w opisie technicznym obiektu budowlanego powinien zawsze ocenić stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm, wskazać na ... WIĘCEJ

  Tematy: inwestycje budowlane, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, zanieczyszczenie gruntu
 • Prawo budowlane czekają ważne zmiany

  Prawo budowlane czekają ważne zmiany

  00:15 05.05.2019

  ... rozpoczęcia budowy, jedynie wniosku oraz uproszczonego projektu. Natomiast projekt techniczny, zawierający między innymi rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne, ... rocznie do urzędników trafia 18 mln stron dokumentów. To nie koniec zmian. Projekt ustawy o Prawie Budowlanym zakłada również wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, zmiany w prawie, kodeks urbanistyczno-budowlany, projekt budowlany
 • Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  Czy zlecenie wykonania usług projektowych podlega zgłaszaniu jako podwykonawca

  11:31 06.07.2018 PORADA

  Firma wygrała przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany zamierza zlecić firmie zewnętrznej. Czy umowa na wykonanie projektu budowlanego podlega zgłaszaniu Zamawiającemu? WIĘCEJ

  Tematy: usługi projektowe, projekt budowlany, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego
 • Ustawa inwestycyjna. O krok od Kodeksu urbanistyczno-budowlanego?

  Ustawa inwestycyjna. O krok od Kodeksu urbanistyczno-budowlanego?

  12:46 13.10.2017

  ... (stanowiącym integralną część pozwolenia na budowę) to uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali wymagałoby kolejnej zmiany w pozwoleniu na budowę. Po drugie - projekt inwestycyjny ma zawierać „podstawowe rzuty, przekroje i widoki elewacji obiektu budowlanego”. Sformułowanie to wzbudza wątpliwości: czy te informacje dostarczą wystarczającą ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, zmiany w prawie, kodeks urbanistyczno-budowlany, projekt budowlany
 • Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

  Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

  09:43 18.11.2016

  ... w razie potrzeby także zakwestionować, ustalenia w sprawie zakresu oddziaływania – wszystko w celu prawidłowego ustalenia stron postępowania. Czytaj także: Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym Oświadczenia o mediach i dostępie do drogi publicznej Znowelizowane przepisy wykluczyły także konieczność dołączania do projektu budowlanego oświadczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, przepisy budowlane, pozwolenie na budowę
 • Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym

  Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym

  00:38 17.11.2016

  ... skomplikowania robót budowlanych. Po nowelizacji projekt nie musi już zawierać przykładowo warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych, czy zgody zarządcy drogi na zlokalizowanie zjazdu. Projekt budowlany, zgodnie z nowymi zasadami, powinien zawierać w pierwszej kolejności projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, przepisy budowlane
 • Prawo budowlane: jak radzić sobie z niechcianymi budowlami u sąsiada?

  Prawo budowlane: jak radzić sobie z niechcianymi budowlami u sąsiada?

  08:10 28.07.2016

  ... został przewidziany żaden tryb odwoławczy. Starosta niestety nie posiada uprawnienia, by samodzielnie skorygować obszar oddziaływania nieruchomości - może on jednak zwrócić projekt z nakazem korekty, zgłosić co do niego sprzeciw lub też nałożyć na zgłaszającego zamiar budowalny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, przepisy budowlane, projekt budowlany, pozwolenie na budowę
 • Projekt budowlany: odstępstwa

  Projekt budowlany: odstępstwa

  11:02 08.03.2016

  ... poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało z jakich elementów składa się projekt budowlany, jakie treści zawiera projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz na jakie aspekty zwraca uwagę organ przy zatwierdzaniu projektu budowlanego. Istotne i nieistotne odstępstwa Kwestia odstępstw od zatwierdzonego ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, budowa, pozwolenie na budowę
 • Projekt budowlany: co powinien zawierać?

  Projekt budowlany: co powinien zawierać?

  15:52 07.03.2016

  ... zawierać projekt budowlany? Na jakie odstępstwa od projektu budowlanego, w świetle prawa, może pozwolić sobie inwestor? Co w projekcie? Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane projekt budowlany powinien zawierać obligatoryjnie: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, budowa, pozwolenie na budowę

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: