eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › PIT 2019
 • Rozliczenie PIT 2020: rozwiedziony rodzic to samotny rodzic?

  Rozliczenie PIT 2020: rozwiedziony rodzic to samotny rodzic?

  11:53 24.02.2021

  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość preferencyjnego rozliczenia podatku nie tylko dla małżonków, ale także dla osób samotnie wychowujących dzieci. Powstaje pytanie, czy znajdą one zastosowanie również do rozwiedzionych rodziców, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Istota preferencji Art. 6 ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, rozliczenie roczne, zeznania roczne
 • Zasady rozliczeń PIT za 2019 r. po 30 kwietnia 2020 r.

  Zasady rozliczeń PIT za 2019 r. po 30 kwietnia 2020 r.

  13:26 07.05.2020

  ... PIT za 2019 r. o jeden miesiąc - do 1 czerwca 2020 r. (31 maja przypada w dzień wolny). Jednocześnie wydłużono też czas na zapłatę ewentualnego podatku. Ustawowy termin złożenia rocznego PIT ... terminie na złożenie rocznego zeznania PIT W tym roku mamy więcej czasu na złożenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. można składać do 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, zwrot podatku, podatki, nadpłata podatku
 • Fiskus wydłuża czas na złożenie zeznań podatkowych PIT za 2019 rok

  Fiskus wydłuża czas na złożenie zeznań podatkowych PIT za 2019 rok

  13:42 01.04.2020

  ... dochodowego od osób fizycznych będą musieli rozliczyć się z dochodów uzyskanych w roku 2019. Kowalski ma zatem dodatkowy miesiąc na sporządzenie PIT-a i dopłatę ewentualnego podatku ... poinformowano o wydłużeniu terminu składania zeznań PIT za 2019 r. W komunikacie tym czytamy: Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W ... WIĘCEJ

  Tematy: Ordynacja podatkowa, zwrot podatku, podatki, nadpłata podatku
 • Nie prowadziłeś ewidencji, nie skorzystasz z ulgi IP BOX

  Nie prowadziłeś ewidencji, nie skorzystasz z ulgi IP BOX

  10:42 25.03.2020

  ... 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy, ... własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, przypadających na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu. Nie ... WIĘCEJ

  Tematy: badania i rozwój, B+R, innowacyjność przedsiębiorstw, innowacje
 • Ulga IP BOX: ewidencję księgową trzeba prowadzić na bieżąco

  Ulga IP BOX: ewidencję księgową trzeba prowadzić na bieżąco

  13:18 16.03.2020

  ... roku podatkowego, nie wypełnia przesłanki z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT. Rzetelne dokumentowanie, monitorowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP ... pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność ... WIĘCEJ

  Tematy: badania i rozwój, B+R, innowacyjność przedsiębiorstw, innowacje
 • Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

  Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

  13:34 27.02.2020

  ... jedynie dochody opodatkowane skalą podatkową. Ma jednak dodatkowe warunki. Załóżmy, że w 2019 r. Pan Piotr pracował na etacie oraz prowadził działalność gospodarczą. Tę ... mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o PIT, a więc odnoszące się do podatku liniowego. Reasumując, skoro w 2019 r. Pan Piotr z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, rozliczenia roczne, rozliczenie roczne, zeznania roczne
 • Przychody z działalności nierejestrowej na PIT-36

  Przychody z działalności nierejestrowej na PIT-36

  12:28 26.02.2020

  ... opodatkowanych skalą, które występują u danego podatnika. Załóżmy, że w 2019 r. Pan Piotr uzyskiwał dochody z pracy oraz dodatkowo uzyskiwał przychody z wykonywanych ... bądź 164-167 na stronie 3 PIT-36 za 2019 r.) Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane skalą podatkową. W rocznym PIT trzeba je zatem zsumować z pozostałymi dochodami ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność nierejestrowa, ułatwienia dla przedsiębiorców, podatek dochodowy od osób fizycznych, zeznania roczne
 • Ulga IP BOX w rozliczeniu rocznym 2019 czyli 5% podatek PIT

  Ulga IP BOX w rozliczeniu rocznym 2019 czyli 5% podatek PIT

  20:49 23.02.2020

  ... ). Ulga dotyczy m.in. programistów. Jakie warunki należy spełnić, aby z niej skorzystać? Ulga podatkowa IP BOX (Intellectual Property Box) obowiązuje od 2019 roku. Polega na obłożeniu podatkiem dochodowym według stawki w wysokości 5% kwalifikowanych dochodów uzyskanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym dochodów ... WIĘCEJ

  Tematy: badania i rozwój, B+R, innowacyjność przedsiębiorstw, innowacje
 • Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

  Formularze zeznań podatkowych PIT za rok 2019

  13:51 17.02.2020

  ... specjalne produkcji rolnej. Termin złożenia PIT za 2018 r., gdzie podatek liczony jest od dochodu, przypada na dzień 30 kwietnia 2019 r. W tym samym czasie trzeba, oprócz ... alternatywne do dotychczasowych form rozliczeń. Nadal zatem PIT-a można wypełnić samodzielnie. Dla PIT za 2019 r. usługa jest dostępna od 15 lutego 2020 r. dla rozliczających się ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

  Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

  13:22 20.01.2020

  ... 50% wysokości tej straty. Możliwość wynikająca z pkt 2 trafiła do ustawy o PIT z dniem 1 stycznia 2019 r. Ważne Stratę z danego źródła przychodów można odliczyć jedynie od dochodów/przychodów ... których mówi ustawa o PIT. Przypomnijmy, że ustawa ta rozróżnia następujące źródła przychodu (stan prawny na dzień 01.01.2019 r.): stosunek służbowy, stosunek ... WIĘCEJ

  Tematy: strata z działalności gospodarczej, podatek od firmy, strata podatkowa, podatek dochodowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: