eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › nauczyciele
 • Płace nauczycieli rosną z roku na rok

  Płace nauczycieli rosną z roku na rok

  10:11 14.10.2009

  ... uwzględnione w strukturze zarobków dla I połowy 2009 roku. Najwyższe wynagrodzenia otrzymują nauczyciele dyplomowani. W I połowie 2009 roku mediana ich płac wyniosła 2 873 PLN i była o 10 ... niż w roku 2007. Nieco mniej, bo 2 239 PLN zarobili w pierwszym półroczu 2009 r. nauczyciele mianowani. To o około 12,6% więcej niż przed dwoma laty. Najniższe ... WIĘCEJ

  Tematy: płace nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli, nauczyciele, nauczyciel
 • Praca w zawodzie nauczyciela nieopłacalna

  Praca w zawodzie nauczyciela nieopłacalna

  13:16 13.10.2009

  ... wykształcenia, stopnia awansu zawodowego oraz przysługujących dodatków do pensji zasadniczej (takich, jak dodatek stażowy, motywacyjny czy funkcyjny). Wynagrodzenie, jakie otrzymują nauczyciele nie jest dla nich satysfakcjonujące, co potwierdzają także wyniki ankiety Pracuj.pl. Aż 8 na 10 pytanych nauczycieli, pracujących obecnie w zawodzie ... WIĘCEJ

  Tematy: praca w zawodzie nauczyciela, praca nauczyciela, nauczyciele, nauczyciel
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna a Karta Nauczyciela

  Odpowiedzialność dyscyplinarna a Karta Nauczyciela

  12:22 30.05.2009

  ... znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela. Od 1 września 2009 r. odpowiedzialność dyscyplinarną będą ponosić wszyscy nauczyciele, bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy. Do tej pory nie mogli jej uniknąć jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani. Przyjrzyjmy się, co grozi za zaniedbanie nauczycielskich obowiązków. Podstawowe obowiązki ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo
 • Ocena pracy nauczyciela

  Ocena pracy nauczyciela

  00:10 14.02.2009

  Nauczyciel, podobnie jak każdy pracownik, podlega ocenie swego przełożonego. Dyrektor szkoły ma więc prawo sprawdzić, na ile kadra nauczycielska wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych. Przeprowadzenie takiej weryfikacji jest jednak dość sformalizowane. Ogólne zasady oceniania nauczycieli wynikają z przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r.- ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, karta nauczyciela, szkolnictwo
 • Urlop na poratowanie zdrowia nauczyciela

  Urlop na poratowanie zdrowia nauczyciela

  13:54 10.02.2009

  ... . 91a ust. 3 ustawy). WAŻNE! Zgodnie z orzeczeniem SN z 10 września 1998 r. (I PKN 303/98) prawa do urlopu na poratowanie zdrowia pozbawieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych. Pierwszy urlop najwcześniej po 7 latach Urlop zdrowotny przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony, o ile ... WIĘCEJ

  Tematy: uprawnienia pracownika, nauczyciele, nauczyciel, szkolnictwo
 • Wymagane kwalifikacje nauczycieli - zmiany

  Wymagane kwalifikacje nauczycieli - zmiany

  12:59 08.09.2008

  ... badania, czy ukończony przez nauczyciela kierunek studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem. Obecny stan prawny nie sprzyja profesjonalizacji i zdarza się, że nauczyciele, którzy kończyli studia wyższe w innym, tylko zbliżonym przedmiocie niż ten, którego nauczają, mają na temat nauczanego przedmiotu wiedzę powierzchowną. Nie ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciele, nauczyciel, warunki zatrudnienia, kwalifikacje pracownika
 • Ustawa o systemie oświaty - zmiany

  Ustawa o systemie oświaty - zmiany

  00:15 06.09.2008

  PKPP Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanych zmian w ustawie o systemie oświaty, które, zdaniem ekspertów, sprzyjają odbiurokratyzowaniu, decentralizacji i modernizacji systemu oświaty oraz zwiększeniu udziału zasad rynkowych w edukacji. Zdaniem PKPP Lewiatan proponowane zmiany porządkują przepisy prawa oświatowego i przywracają ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o systemie oświaty, system oświaty, karta nauczyciela, nauczanie
 • System oświaty w Polsce 2007/2008

  System oświaty w Polsce 2007/2008

  13:12 26.08.2008

  ... – 76,9%. Prawie 39% nauczycieli pracujących w oświacie w roku szkolnym 2007/2008 posiadało stopień nauczyciela mianowanego, ponad 37% to nauczyciele dyplomowani, natomiast nauczyciele kontraktowi i stażyści stanowili odpowiednio 17,0% i 5,5% rozważanej populacji. Struktury według stopnia awansu zawodowego w szkołach wiejskich i w miastach są ... WIĘCEJ

  Tematy: edukacja, szkoły, szkoła, nauka
 • Rozwiązanie stosunku pracy 31 VIII a emerytura nauczycielska

  Rozwiązanie stosunku pracy 31 VIII a emerytura nauczycielska

  12:28 29.04.2008

  Rozpatrzmy następujący przypadek: nauczycielka 1 września 2008 r. osiągnie 20 lat stażu pedagogicznego i 34 lata stażu pracy ogólnego. Czy rozwiązanie umowy o pracę w związku z wcześniejszą emeryturą może nastąpić 31 sierpnia 2008 r.? Czy do nabycia uprawnień emerytalnych będzie brakował nauczycielce 1 dzień? W sytuacji, gdy nauczyciel posiada ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, nauczyciele, rozwiązanie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę
 • Stanowisko pracy nauczyciela a brak kwalifikacji

  Stanowisko pracy nauczyciela a brak kwalifikacji

  01:16 11.01.2008

  W akcie mianowania jako formie nawiązania stosunku pracy zostało wpisane stanowisko nauczyciel, bez wskazania przedmiotu, do nauczania którego pracownik został zatrudniony. Czy taki zapis jest prawidłowy? Jeżeli nie - w jaki sposób należy zmienić ten zapis? Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły ma prawo bez zgody nauczyciela przydzielać mu nauczanie ... WIĘCEJ

  Tematy: kwalifikacje pracownika, nauczyciele, obowiązki pracownika, nauczyciel

poprzednia  

1 ... 3 4 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: