eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiany

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zmiany

  10:12 02.02.2015

  ... nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy będzie uchwalać ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Ustawa wykreśla obowiązek organizowania przez ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nie należy likwidować przetargów na odbiór odpadów komunalnych

  Nie należy likwidować przetargów na odbiór odpadów komunalnych

  10:36 30.10.2014

  ... odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów. 1. Stan obecny – konkurencyjny rynek i przetargi w gospodarce odpadami komunalnymi. Dokonane w 2011 r. zmiany prawa dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi ... publicznych może nie tylko skutkować wyższymi wydatkami na gospodarowanie odpadami, lecz także rodzić zachowania nepotyczne wraz ze wszystkimi ... WIĘCEJ

  Tematy: odpady komunalne, gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Odbiór odpadów komunalnych: gminy nie organizują przetargów

  Odbiór odpadów komunalnych: gminy nie organizują przetargów

  00:16 09.07.2013

  ... jest też jedynym lub większościowym wspólnikiem bądź udziałowcem w takiej spółce. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym wśród zadań własnych gminy wymieniają gospodarkę odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.s.g. gminy w celu realizacji zadań własnych mogą tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: odpady komunalne, gospodarka odpadami, gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Spółdzielnia a deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Spółdzielnia a deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  10:30 28.06.2013

  ... jedynie, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość ... WIĘCEJ

  Tematy: gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne, usługi komunalne, gospodarka odpadami


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: