eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › izby skarbowe
 • Otwarcie nowej firmy z asystentem podatnika

  Otwarcie nowej firmy z asystentem podatnika

  13:20 23.09.2015

  ... deklaracji podatkowych i wpłacania podatków a także o tym, na który rachunek bankowy daninę zapłacić. Asystent podatnika podpowie także o usługach świadczonych przez urzędy skarbowe, jak też będzie służył wiedzą w zakresie praktycznego rozliczania podatków (np. jak uzyskać zwrot VAT, zadysponować nadpłatą czy sporządzić wniosek o stwierdzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: system podatkowy, zmiany w systemie podatkowym, reforma systemu podatkowego, polski system podatkowy
 • Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

  Administracja podatkowa 2016 czyli asystent nowej firmy

  13:56 27.08.2015

  ... wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Ustawa wskazuje, że organami administracji podatkowej są minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnik urzędu skarbowego i określa zadania każdego z tych organów. Nowością jest nadanie statusu organu ... WIĘCEJ

  Tematy: system podatkowy, zmiany w systemie podatkowym, reforma systemu podatkowego, polski system podatkowy
 • Izby i urzędy skarbowe 2016: brak rejonizacji i pomoc dla firm

  Izby i urzędy skarbowe 2016: brak rejonizacji i pomoc dla firm

  12:43 29.11.2014

  ... oraz płatności związanych z tym podatkiem. Wszystkie dokumenty oraz wpłaty zostaną następnie przekazane do właściwych urzędów celnych. Koniec rejonizacji Obecnie urzędy skarbowe zajmują się wyłącznie obsługą podatników, którzy mieszkają lub prowadzą działalność na ich terenie. Dla podatników, zwłaszcza przebywających poza miejscem zamieszkania ... WIĘCEJ

  Tematy: system podatkowy, zmiany w systemie podatkowym, reforma systemu podatkowego, polski system podatkowy
 • WKS-y zostały zlikwidowane

  WKS-y zostały zlikwidowane

  13:24 05.10.2007

  ... art. 31 i 38 uchylanej ustawy regulujące postępowania egzekucyjne i podatkowe które zostały wszczęte i niezakończone przez odpowiednie organy podatkowe. Wojewódzkie Kolegia Skarbowe zostały utworzone z dniem 1 września 2003 roku. Ich powołanie miało doprowadzić to utworzenia płaszczyzny współpracy między organami zajmującymi się różnymi dziedzinami ... WIĘCEJ

  Tematy: kolegia skarbowe, wojewódzkie kolegia skarbowe, Urzędy skarbowe, izby skarbowe
 • Interpretacje podatkowe: jest wniosek interaktywny

  Interpretacje podatkowe: jest wniosek interaktywny

  13:05 09.08.2007

  ... interpretacji podatkowych. Przed tą datą interpretacje takie wydawały stosownie do swoich właściwości urzędy skarbowe i celne. Obecnie zadania te przejął Minister Finansów, a dokładniej cztery wyznaczone do tego izby skarbowe, w imieniu których interpretacje wydają cztery ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej (w Toruniu, Bielsko-Białej, Lesznie ... WIĘCEJ

  Tematy: wiążące interpretacje podatkowe, interpretacje podatkowe, wiążące interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje
 • Interpretacje wyda minister, izba skarbowa czy KIP?

  Interpretacje wyda minister, izba skarbowa czy KIP?

  12:05 30.05.2007

  ... wnioskując z powyższego interpretacje z upoważnienia ministra finansów będą wydawać cztery izby skarbowe w całym kraju. Można się w związku z tym pokusić o ... izby skarbowe. Dodać jednak należy, iż obok tych izb podano adres do korespondencji. Nie jest nim siedziba izby lecz Biuro Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). I tak: w przypadku Dyrektora Izby ... WIĘCEJ

  Tematy: wiążące interpretacje podatkowe, interpretacje podatkowe, wiążące interpretacje prawa podatkowego, wiążące interpretacje
 • Rząd o "skarbówkach"

  Rząd o "skarbówkach"

  00:11 21.02.2007

  ... powoływał i odwoływał minister finansów. Nowe przepisy wprowadzają także zasady rotacyjności i kadencyjności na tych stanowiskach. Minister finansów będzie mógł przenieść dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego na takie samo stanowisko w innej placówce tego typu. Pełnienie funkcji w jednym urzędzie będzie dopuszczalne tylko przez ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, pracownicy urzędów skarbowych, ustawa o urzędach i izbach skarbowych, izby skarbowe


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: