eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • Członek zarządu może się wybronić przed zakazem prowadzenia działalności gospodarczej

  Członek zarządu może się wybronić przed zakazem prowadzenia działalności gospodarczej

  11:37 30.09.2022

  ... sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej - od 1 roku do nawet 10 lat. Zakaz obejmuje nie tylko prowadzenie działalności na własny rachunek, ale również sprawowanie szeregu funkcji, np. pełnienie funkcji reprezentanta spółki handlowej. Sytuację mocno komplikuje fakt, że z wnioskiem o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może wystąpić ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Zakaz prowadzenia działalności a pracownik na wychowawczym

  Zakaz prowadzenia działalności a pracownik na wychowawczym

  08:52 15.03.2020 PORADA

  Witam, orzeczono mi zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z dniem 20.02.2020, a mam pracownicę, która przebywa na urlopie wychowawczym do 17.03.2020. Czy mam ją zwolnić wcześniej tzn. z datą wykreślenia z ewidencji? I co z raportami składanymi do ZUS? Czy pomimo zamknięcia ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, urlop wychowawczy, zwolnienie z pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
 • Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

  Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

  00:44 14.02.2019

  ... pociągać za sobą bardzo negatywne skutki w postaci orzeczenia 10-letniego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jak również pełnienia funkcji np. członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. Zgodnie z raportem Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszono 615 upadłości firm, co oznacza ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej po nowelizacji Prawa upadłościowego

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej po nowelizacji Prawa upadłościowego

  10:43 24.09.2018

  ... jeden wspólnik jest osobą fizyczną, odpowiadającą całym swoim majątkiem. Co grozi za niezgłoszenie upadłości? Kiedy sąd orzeka zakaz prowadzenia działalności? Sąd orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec osób, które nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o upadłość (członkowie zarządu, wspólnicy) lub tych faktycznie zarządzających ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, Prawo upadłościowe
 • Wykreślenie z urzędu i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Wykreślenie z urzędu i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  16:06 17.02.2018 PORADA

  Dzień dobry, proszę o poradę z jakiego artykułu KP powinien pracodawca rozwiązać umowę o pracę? na czas nieokreślony z 5 pracownikami po wykreśleniu go (z urzędu) z ewidencji działalności gospodarczej i sądowym zakazie prowadzenia działalności. Pracodawca przez kilka lat nie ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, umowa na czas nieokreślony, kodeks pracy
 • Zakaz prowadzenia działalności. Jak pracodawca powinien rozwiązać ze mną umowę?

  Zakaz prowadzenia działalności. Jak pracodawca powinien rozwiązać ze mną umowę?

  13:38 06.03.2017 PORADA

  Dzień dobry, jestem zatrudniona na umowę o pracę, przebywam obecnie na zasiłku rodzicielskim do 13.03. Dowiedziałam się tydzień temu, że mój pracodawca dostał sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w listopadzie 2016 r. Nie otrzymałam żadnej informacji o tym fakcie ani ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zamknięcie działalności gospodarczej, likwidacja firmy, obowiązki pracodawcy
 • Prawo upadłościowe i naprawcze: zakaz prowadzenia działalności

  Prawo upadłościowe i naprawcze: zakaz prowadzenia działalności

  00:05 26.10.2012

  ... o jej ogłoszenie. Zakaz sprawowania funkcji członka organów osoby prawnej lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jest sankcją, która może spotkać osobę, dopuszczającą się niezgodnych z prawem działań mających na celu uniemożliwienie wszczęcia albo utrudnianie przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Zakaz ten może zostać ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo upadłościowe i naprawcze, postępowanie upadłościowe, postępowanie naprawcze, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika

  00:26 18.11.2011

  ... zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może być niedopełnienie przez dłużnika obowiązków ciążących na nim już po ogłoszeniu upadłości, m.in.: niewydanie dokumentów, do których wydania zobowiązuje upadłego ustawa lub ukrywanie, niszczenie i obciążanie majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Dodatkowo sąd może orzec zakaz wobec ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, postępowanie upadłościowe
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  13:33 27.06.2011

  ... postepowanie. Orzekając zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, sąd upadłościowy bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Należy pamiętać o tym, że sąd również może orzec powyższy zakaz w razie ogłoszenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, prowadzenie działalności gospodarczej, prawo upadłościowe i naprawcze


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: