eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › rozliczenie podatku za 2016
 • Kto jest uprawniony do ulgi prorodzinnej (na dzieci)?

  Kto jest uprawniony do ulgi prorodzinnej (na dzieci)?

  12:26 20.04.2017

  ... 2016 r. ukończył naukę w szkole wyższej. Po zakończonej nauce, od września podjął pracę i zarobił 12 000 zł. W takim przypadku podatnik nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za miesiące, w których syn się uczył gdyż jego dochody przekroczyły kwotę wolną od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga prorodzinna a związek małżeński i praca dziecka

  Ulga prorodzinna a związek małżeński i praca dziecka

  09:52 16.04.2017

  ... 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego ... roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga prorodzinna przy braku podatku u rodziców

  Ulga prorodzinna przy braku podatku u rodziców

  13:28 11.04.2017

  ... od podatku. Oznacza to, że zmniejsza daninę w stosunku 1:1. Szczegółowo ulgę tę opisaliśmy w artykule: Odliczenie ulgi prorodzinnej w PIT za 2016 r. Ulga ... : Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne w rocznym PIT 2016 i Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2016. Same składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły zatem u ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Odliczenie zakupu telewizora w PIT za 2016 rok

  Odliczenie zakupu telewizora w PIT za 2016 rok

  13:26 28.03.2017

  ... (tzw. odliczenia od podatku). Pierwsze z wymienionych dają oszczędność na podatku w postaci iloczynu przysługującego odliczenia oraz stosowanej stawki podatku (czyli dla zdecydowanej większości ... na podatku (obecnie jest to przede wszystkim ulga na dzieci). Jak odliczyć telewizor w rocznym PIT? Telewizora co do zasady nie da się uznać za koszt ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  Umowa o dzieło/zlecenie rozliczana w PIT-36

  13:43 21.03.2017

  ... otrzymującego wynagrodzenie za ... Rozliczenie takich przychodów jedynie poprzez zeznanie roczne może się przy tym wiązać z obowiązkiem dopłaty podatku (który przy dużych kwotach przychodów może być znaczny). Dlatego niekiedy warto skorzystać z możliwości wpłacania zaliczek na podatek z tego tytułu w trakcie roku. W art. 44 ust. 1c ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, obowiązek podatkowy, umowa zlecenia, podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Wstępnie wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 dostępne w skarbówce

  Wstępnie wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 dostępne w skarbówce

  13:55 20.03.2017

  ... 2017 r. Portal Podatkowy resortu finansów udostępnia wstępnie wypełnione formularze PIT-37 i PIT-38 za 2016 r. Należy jednak pamiętać, że nie są to formularze wypełnione przez urzędników za podatnika, a jedynie propozycja rocznego rozliczenia podatku dochodowego, które wymagają ingerencji użytkowników. Podatnicy tutaj sami podpisują formularze i je ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Przy jednym dziecku ograniczone prawo do ulgi prorodzinnej

  Przy jednym dziecku ograniczone prawo do ulgi prorodzinnej

  11:58 17.03.2017

  ... 2016 r. w związku małżeńskim, wychowują swoich dwóch synów. Jeden ma 21 lat, studiuje i pracuje. Uzyskane wynagrodzenie w 2016 r. przekroczyło kwotę wolną od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Już w 2017 r. rocznego PIT wypełni za nas urząd skarbowy

  Już w 2017 r. rocznego PIT wypełni za nas urząd skarbowy

  13:44 16.03.2017

  ... dochodów za 2016 r., można składać między 15 marca a 18 kwietnia 2017 r. Nowy PIT-OP Kolejny formularz ułatwiający rozliczenia, to PIT-OP będący oświadczeniem o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Druk ten jest przeznaczony dla rencistów i emerytów rozliczanych przez organy rentowe, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

  Jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

  12:06 10.03.2017

  ... znacznie różnić. Generalna zasada wynikająca z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że podatnicy, którzy wychowują ... za dochody dzieci z ich pracy należy uznać dochody uzyskane za świadczoną przez nie pracę na podstawie chociażby umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich itp. Rozliczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: zeznania roczne, zeznania podatkowe, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne
 • MF o uldze prorodzinnej: ważne wykonywanie władzy rodzicielskiej

  MF o uldze prorodzinnej: ważne wykonywanie władzy rodzicielskiej

  13:16 24.02.2017

  ... dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym w 2016 r. – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. ... podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: