eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › dokumenty urzędowe
 • Dokument - nowelizacja w prawie cywilnym i procedurze cywilnej

  Dokument - nowelizacja w prawie cywilnym i procedurze cywilnej

  08:52 30.11.2016

  ... „dokument”, została na nowo wprowadzona w nowelizowanych w przepisach Kodeksu cywilnego. Nowa definicja wprowadza rozróżnienie na dokumenty zawierające tekst, czyli sporządzone za pomocą znaków alfabetu i reguł językowych, oraz inne dokumenty. Do tych pierwszych znajdą zastosowanie przepisy art. 244 k.p.c. i nast., natomiast do tych drugich będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeks cywilny, prawo cywilne, forma dokumentowa czynności prawnej
 • Nowelizacja Kodeksu cywilnego: forma dokumentowa czynności prawnej

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego: forma dokumentowa czynności prawnej

  11:26 22.09.2016

  8 września 2016 weszła w życie krótka, ale dość ważna nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego. Nowelizacja wprowadza do naszego porządku prawnego formę dokumentową czynności prawnych oraz modyfikuje nieco zasady związane z formą elektroniczną. Forma dokumentowa czynności prawnej będzie zachowana wówczas, gdy oświadczenie woli zostanie złożone w ... WIĘCEJ

  Tematy: nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeks cywilny, forma dokumentowa czynności prawnej, dokumenty
 • Dokumenty urzędowe w UE: mniej biurokracji przy uznawaniu autentyczności

  Dokumenty urzędowe w UE: mniej biurokracji przy uznawaniu autentyczności

  12:13 13.06.2016

  ... tanie i zajmują mnóstwo czasu. Zamierzamy skończyć z tą biurokracją i ułatwić przemieszczanie się wewnątrz Unii. Nowe rozporządzenie położy kres wielu procedurom administracyjnym: dokumenty urzędowe (np. akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym) wydane w jednym z państw Unii muszą zostać uznane za ... WIĘCEJ

  Tematy: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Unia Europejska, dokumenty urzędowe
 • Brak podpisu na odwołaniu: czy musimy stawiać się w urzędzie?

  Brak podpisu na odwołaniu: czy musimy stawiać się w urzędzie?

  00:49 22.12.2014

  W sytuacji, gdy strona składa odwołanie i trafia ono do organu bez podpisu wnioskującego, organ nie ma kompetencji, by zobowiązać stronę do osobistego stawienia się w urzędzie. W zamian należy wezwać osobę do uzupełnienia braku formalnego w terminie 7 dni z pouczeniem pozostawienia podania bez rozstrzygnięcia. Droga korespondencyjna jest w takim ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, urzędy, podpis, pisma urzędowe
 • Dokumenty urzędowe - rodzaje

  Dokumenty urzędowe - rodzaje

  10:00 26.06.2012

  ... prywatna. Zaświadczenie urzędowe wydaje urząd według swoich kompetencji prawnych, w trybie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego. Zaświadczenia urzędowe wydaje się: gdy ... za pomocą pieczęci i podpisu osoby upoważnionej. Można również wnioskować o urzędowe poświadczenie daty (jest to tak zwana data pewna). Powyższa lista ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumenty urzędowe, dokumenty, biurokracja, akt notarialny
 • Legalizacja zagranicznych dokumentów - apostille

  Legalizacja zagranicznych dokumentów - apostille

  13:02 08.06.2011

  ... z dyspozycją artykułu 1138 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi. Tym niemniej dokumenty, które są dokumentami prywatnymi wymagają wspomnianej wyżej legalizacji. Zwolnienia i wyjątki Zwolnione z obowiązku legalizacji będą dokumenty pochodzące z państw, które są sygnatariuszami umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: dokumenty, dokumenty urzędowe, legalizacja zagranicznych dokumentów, legalizacja dokumentów


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: