eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › opłaty za wycięcie drzew
 • Cień Lex Szyszko nad kolejnymi nowelizacjami dotyczącymi wycinki drzew

  Cień Lex Szyszko nad kolejnymi nowelizacjami dotyczącymi wycinki drzew

  11:47 06.03.2023

  ... ułatwienia w wycince drzew są wciąż żywotną, zajmującą uwagę ustawodawcy kwestią i należy przyjąć, że temat ułatwień w wycince powróci w niedalekiej przyszłości. Z drugiej strony w obecnych czasach, gdy kwestie ochrony przyrody stają się coraz ważniejsze, nie wydaje się, by ogólny głos społeczeństwa przemawiał za złagodzeniem przepisów ... WIĘCEJ

  Tematy: Lex Szyszko, wycinka drzew, wycinka drzew pozwolenie, zezwolenie na wycięcie drzewa
 • Wycinanie drzew - kiedy konieczne zgłoszenie lub zezwolenie?

  Wycinanie drzew - kiedy konieczne zgłoszenie lub zezwolenie?

  00:30 05.06.2021

  ... klonu srebrzystego, 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Wyłączenie dotyczy również drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ... WIĘCEJ

  Tematy: wycinka drzew, wycinka drzew pozwolenie, zezwolenie na wycięcie drzewa, kary za wycięcie drzew
 • Wycinka drzew: niższe kary

  Wycinka drzew: niższe kary

  00:15 15.09.2016

  ... wpływ na wysokość opłaty za wycinkę są gatunek drzewa oraz jego lokalizacja - różne stawki dla obszarów miejskich, wiejskich oraz dla roślin znajdujących się na terenach objętych ochroną zabytkową zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Zezwolenie wydawane ... WIĘCEJ

  Tematy: wycinka drzew, pozwolenie na wycinkę drzew, zezwolenie na wycięcie drzew, kary za wycięcie drzew
 • Wycinka drzew – jakie opłaty?

  Wycinka drzew – jakie opłaty?

  00:50 22.05.2015

  ... , które będą determinowały wysokość opłaty, jaką zobowiązana będzie uiścić osoba nosząca się z zamiarem usunięcia drzewa lub krzewu. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich wycięcie, jeśli zezwolenie przewiduje przesadzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: wycinka drzew, wycinka drzew pozwolenie, zezwolenie na wycięcie drzewa, kary za wycięcie drzew
 • Wycinka drzew – kiedy musimy zdobyć na nią pozwolenie?

  Wycinka drzew – kiedy musimy zdobyć na nią pozwolenie?

  00:45 21.05.2015

  ... wycięcie może zostać wydane bowiem tylko w sytuacji, gdy przyczyna zawarta we wniosku złożonym przez inwestora zostanie przez organ administracji publicznej uznana za ważną i upoważniającą do podjęcia takich właśnie kroków. W kolejnej części poradnika: opłaty za ... WIĘCEJ

  Tematy: wycinka drzew, wycinka drzew pozwolenie, zezwolenie na wycięcie drzewa, kary za wycięcie drzew
 • Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

  Kiedy potrzebne jest zezwolenie na wycięcie drzewa?

  00:20 14.04.2014

  ... od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu, w innym przypadku, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty za usunięcia drzew. Art. 86. Ust. 1. Ustawy stanowi, że opłata nie jest pobierana za usunięcie drzew i/lub krzewów: na których usunięcie nie ... WIĘCEJ

  Tematy: zezwolenie na wycięcie drzewa, kary za wycięcie drzew, wycinka drzew, opłaty za wycięcie drzew
 • Zezwolenie i opłaty za wycięcie drzew

  Zezwolenie i opłaty za wycięcie drzew

  12:29 17.06.2011

  ... muszą płacić Ustawa przewiduje szereg zwolnień od opłat za wycięcie drzew i krzewów. Nawet jednak w takich przypadkach należy pamiętać o konieczności dopełnienia formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia. Jeśli drzewo, za którego usunięcie nie trzeba uiszczać opłaty zostanie wycięte bez zezwolenia, konsekwencją będzie konieczność zapłacenia ... WIĘCEJ

  Tematy: kary za wycięcie drzew, wycinka drzew, opłaty za wycięcie drzew, zezwolenie na wycięcie drzew


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: