eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › akcyza na energię elektryczną
 • Od nielegalnego poboru prądu trzeba zapłacić podatek akcyzowy

  Od nielegalnego poboru prądu trzeba zapłacić podatek akcyzowy

  13:11 22.04.2016

  ... podmiot będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić ... energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Zwolnienie od podatku akcyzowego dla zakładu energochłonnego

  Zwolnienie od podatku akcyzowego dla zakładu energochłonnego

  13:32 02.02.2016

  ... wytworzenia energii sprzedanej na zewnątrz, gdyż nie została ona faktycznie zużyta przez zakład energochłonny. Wiele przedsiębiorców ma wątpliwość odnośnie przypadku, gdy zakład energochłonny wytwarza energię elektryczną w procesie kogeneracji (czyli wytwarza energię elektryczną i cieplną) a nadwyżkę energii sprzedaje na zewnątrz. Jak wskazano ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, zwolnienia z akcyzy, akcyza na energię elektryczną
 • Podatek akcyzowy gdy zakup i produkcja energii elektrycznej

  Podatek akcyzowy gdy zakup i produkcja energii elektrycznej

  13:30 24.07.2013

  ... akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy przez nabywcę końcowego rozumie się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Akcyza na prąd z agregatu?

  Akcyza na prąd z agregatu?

  07:26 28.12.2010

  ... na własne potrzeby energię elektryczną przy pomocy generatora o mocy nieprzekraczającej 1MW spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego, jeżeli do jej produkcji zużyje wyrób akcyzowy zwolniony z podatku akcyzowego ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Energia elektryczna na własne potrzeby a akcyza

  Energia elektryczna na własne potrzeby a akcyza

  06:50 22.11.2010

  ... energię elektryczną zużywa na potrzeby własne. Zatem Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż ciąży na nim obowiązek podatkowy z tytułu zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej. Zgodnie z powołanym art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, opodatkowaniu akcyzą podlega zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który nie posiada koncesji na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Akcyza na energię elektryczną a wytwarzanie prądu

  Akcyza na energię elektryczną a wytwarzanie prądu

  08:02 05.01.2010

  ... od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną: * prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii; * przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • PKPP Lewiatan: nowa ordynacja podatkowa

  PKPP Lewiatan: nowa ordynacja podatkowa

  12:11 01.09.2009

  Polska miała czas do 1 stycznia 2006 roku na dostosowanie się do wymogów europejskich w zakresie akcyzy pobieranej od energii elektrycznej. Tzw. dyrektywa energetyczna przesądza wyraźnie o tym, że akcyza od energii elektrycznej staje się wymagalna dopiero w momencie dostawy przez dystrybutora. Polskie przepisy stanowiły natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, nowelizacja Ordynacji podatkowej, podatek akcyzowy, akcyza na energię elektryczną
 • Akcyza na energię elektryczną na własne potrzeby

  Akcyza na energię elektryczną na własne potrzeby

  05:46 10.07.2009

  ... akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 2. będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Polska akcyza na prąd zakwestionowana do ETS

  Polska akcyza na prąd zakwestionowana do ETS

  11:07 19.07.2007

  ... z unijnym prawem. Zgodnie z wspólnotowymi przepisami, podatek akcyzowy od energii elektrycznej jest wymagany w momencie dostawy przez dystrybutorów lub redystrybutorów. To właśnie na nich spoczywa zatem obowiązek jego zapłaty. Tymczasem w naszym kraju podatek akcyzowy jest wymagany już w momencie dostawy przez producenta - elektrownię. Według ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza na energię elektryczną, prąd, akcyza za prąd


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: