eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › akcje założycielskie
 • Akcje uprzywilejowane

  Akcje uprzywilejowane

  14:10 30.07.2005

  Akcjonariusze posiadający takie akcje mają prawo do większej ilości głosów, stałej dywidendy niezależnie od wielkości zysku, do pierwszeństwa w podziale majątku firmy.WIĘCEJ

  Tematy: akcje uprzywilejowane, akcja, akcje na okaziciela, akcje zwykłe
 • Akcje zwykłe

  Akcje zwykłe

  14:09 30.07.2005

  Najbardziej powszechne na rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Nabywcy takich akcji posiadają równe prawa co do dywidendy, liczby głosów na walnych zgromadzeniach i udziału w majątku spółki w przypadku likwidacji.WIĘCEJ

  Tematy: akcje zwykłe, akcja, akcje na okaziciela, akcje imienne
 • Akcje na okaziciela

  Akcje na okaziciela

  14:08 30.07.2005

  Akcje bezimienne, które nie mogą być wydane przed pełną wpłatą przypadającej na nie części kapitału akcyjnego. Za akcjonariusza uznaje się ich posiadacza.WIĘCEJ

  Tematy: akcje na okaziciela, akcja, akcje imienne, akcje zwykłe
 • Akcje imienne

  Akcje imienne

  14:06 30.07.2005

  Akcje wpisane do księgi akcyjnej, w której odnotowuje się imiona i nazwiska akcjonariuszy oraz informacje o przeniesieniu własności na inne osoby (data operacji i wpisu).Mogą być wydawane przed pełnym ich opłaceniem.WIĘCEJ

  Tematy: akcja, akcje założycielskie, akcje na okaziciela, akcje nowej emisji

poprzednia  

1 2Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: