eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościKomunikaty firm › Jak przez wzrost stóp procentowych zwiększą się raty kredytów?

Jak przez wzrost stóp procentowych zwiększą się raty kredytów?

2021-11-23 10:51

Jak przez wzrost stóp procentowych zwiększą się raty kredytów?

Jak przez wzrost stóp procentowych zwiększą się raty kredytów? © stevepb - pixabay.com

Komunikat PR

Rada Polityki Pieniężnej jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Centralnego. Zajmuje się kształtowaniem polityki pieniężnej w Polsce, ale też ochroną stabilnej wartości polskiej waluty. Może realizować takie założenia między innymi poprzez kształtowanie głównych stóp procentowych, których wysokość ma bezpośrednie przełożenie na koszty kredytu. Wraz ze wzrostem poziomu głównej stopy referencyjnej NBP i pozostałych stóp rosną raty kapitałowo-odsetkowe. Jakich zmian możemy oczekiwać w najbliższym czasie?

Podniesienie rekordowo niskich stóp procentowych


W obawie przed wpływem pandemii COVID-19 na polską gospodarkę RPP już w marcu 2020 roku podjęła decyzję o obniżeniu głównych stóp procentowych w Polsce. Taką samą decyzję Rada podjęła w kwietniu i maju 2020 roku.

Miało to zachęcić kredytobiorców do zaciągania kredytów i realizacji zaplanowanych lub nowych inwestycji. Potrójna obniżka stóp procentowych doprowadziła do sytuacji, w której kredyty bankowe były rekordowo tanie. Główne stopy procentowe RPP w maju 2020 roku wynosiły:
  • stopa referencyjna – 0,10 proc. w skali roku,
  • stopa lombardowa – 0,50 proc. w skali roku,
  • stopa depozytowa – 0,00 proc. w skali roku,
  • stopa redyskontowa weksli – 0,11 proc. w skali roku,
  • stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc. w skali roku.

Mówiono wówczas o rekordowo niskim poziomie stóp. Wpłynęły one na obniżenie oprocentowania kredytów do niewidzianych wcześniej poziomów. Stopy mają wpływ na wysokość WIBOR(R), czyli stawki oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym.

W efekcie banki udzielały swoim klientom coraz więcej kredytów i pożyczek. Średni kredyt hipoteczny w tym czasie był zaciągany na 25 lat oraz kwotę 330 tys. zł. Rata zobowiązania wynosiła około 1800 zł miesięcznie. Jednak wszyscy ci, którzy wzięli kredyty i pożyczki w okresie skrajnie niskich stóp procentowych z oprocentowaniem zmiennym, musieli mieć na uwadze to, że prędzej czy później stopy wzrosną. Stało się to po raz pierwszy w październiku 2021 roku, a kolejny – miesiąc później.

Podwyżka stóp procentowych nieunikniona


Niestety szalejąca inflacja, która w październiku 2021 roku wynosiła w Polsce już 6,8 proc., zmusiła RPP do podwyżki stóp. Pierwsza miała miejsce w październiku, gdy główna stopa referencyjna wzrosła do 0,5 proc. w skali roku. W listopadzie 2021 roku RPP ponownie zdecydowała o dużej podwyżce stóp, które wyniosły:
  • stopa referencyjna – 1,25 proc. w skali roku,
  • stopa lombardowa – 1,75 proc. w skali roku,
  • stopa depozytowa – 0,75 proc. w skali roku,
  • stopa redyskontowa weksli – 1,30 proc. w skali roku,
  • stopa dyskontowa weksli – 1,35 proc. w skali roku.

Skoro nastąpiła spora podwyżka stóp procentowych, wpłynie ona w najbliższym czasie na wysokość stawki WIBOR(R), która jest częścią składową oprocentowania kredytów i pożyczek w złotówkach wraz ze stałą marżą bankową.

Kredytobiorcy muszą przygotować się na wzrost miesięcznych rat swoich zobowiązań finansowych. Jeśli wzięli kredyt we wrześniu, a jego oprocentowanie wynosiło 2,44 proc. (tyle wynosiło średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych we wrześniu 2021 roku), to wzrośnie ono o mniej więcej 0,5 punktu procentowego.

Przy kredytach na kwotę około 250 tys. zł miesięczna rata powinna zwiększyć się o około 60 zł, a przy kredycie na 400 tys. zł – niemal o 100 zł. Wzrosty rat są nieuniknione przy zmiennym oprocentowaniu zobowiązań finansowych. W zależności od zastosowanej stawki WIBOR(R) 3M czy 6M podwyżka nastąpi odpowiednio za 3 lub za 6 miesięcy.

W przypadku części klientów zmiana wysokości stóp i tym samym rat kredytów może doprowadzić do problemów finansowych, szczególnie w przypadku tych, którzy spłacają wiele zobowiązań. Osoby te powinny wziąć pod uwagę konsolidację zobowiązań, w tym konsolidację chwilówek. Być może umożliwi im to obniżenie wysokości miesięcznego obciążenia.

oprac. : Komunikat PR

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: