eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościeGospodarka.pl poleca › IKE Plus: jak oszczędzać na emeryturę bez podatku

IKE Plus: jak oszczędzać na emeryturę bez podatku

2017-09-26 11:36

IKE Plus: jak oszczędzać na emeryturę bez podatku

IKE - oszczędzanie na emeryturę © lovelyday12 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Czy warto oszczędzać na przyszłą emeryturę – tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, a analizy specjalistów potwierdzają fakt, że jest to niezbędne by móc godnie żyć po przejściu na emeryturę. Bardzo często środki te trzymamy na lokatach, kontach oszczędnościowych, funduszach inwestycyjnych. Istnieje jednak alternatywa dla tych produktów, dzięki której lepiej i korzystniej będziemy mogli oszczędzać na emeryturę. Takim produktem jest IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Daje ono nam kilka zasadniczych korzyści w porównaniu do innych form oszczędzania, jednocześnie nie ograniczając nas nawet w przypadku, gdybyśmy musieli wcześniej wypłacić zgromadzone pieniądze.

Przeczytaj także: Zaskakujący wynik pojedynku IKE vs IKZE

Jakie IKE wybrać?


IKE możemy założyć w wielu instytucjach finansowych: w bankach, u ubezpieczycieli, w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. My polecamy IKE Plus w NN Investment Partners TFI (nazywany przez NN IP TFI także po prostu "IKE"). Już kolejny raz znalazło się ono na pierwszym miejscu rankingu programów IKE, przygotowywanego przez Analizy Online. Na pozycję w rankingu miały wpływ następujące czynniki: efektywność inwestowania czyli zyski jakie wypracują nasze środki, koszty ponoszone przez nas oraz sama oferta (różnorodność dostępnych funduszy, dostępność produktu, ograniczenia np. kwotowe, dostępność informacji, obsługa przez internet, możliwość automatycznej alokacji środków itp.). IKE Plus NN IP TFI w każdej z tych kategorii zajął czołowe miejsca.

Korzyści płynące z programu IKE PLUS w NN IP TFI:


 • W ciągu jednego roku możemy wpłacić maksymalnie 12.789 zł.
 • Pierwsza wpłata to tylko 50 zł.
 • Kolejnych wpłat możemy dokonywać w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie, ważne tylko by nie przekroczyć kwoty rocznego limitu.
 • Jeśli będziemy wpłacać na IKE przez minimum 5 lat i wypłacimy pieniądze po osiągnięciu 60 lat, to od osiągniętych zysków nie zapłacimy 19% podatku "Belki", który płacimy przy innych formach oszczędzania (lokaty, fundusze, konta oszczędnościowe).
 • Gdy osiągniemy 60 rok życia, możemy wypłacić zebrane oszczędności w całości lub zdecydować się na wypłaty miesięczne, przez określony czas.
 • Jeśli zdecydujemy się wypłacić pieniądze wcześniej – możemy to zrobić w dowolnym momencie. Zgromadzone środki wraz z zyskami dostajemy w całości. Jedyny minus – od wypracowanych zysków zapłacimy podatek "Belki".
 • Środki zgromadzone w ramach IKE są naszą prywatną własnością, tak jak lokaty w banku. Żadne reformy systemu emerytalnego ani zmiany w OFE czy ZUS nie będą miały wpływu na oszczędności w IKE Plus. W przypadku śmierci właściciela, zgromadzone środki są dziedziczone przez wskazane przez nas osoby.
 • W NN IP TFI nie ponosimy żadnych opłat związanych z IKE: za otwarcie, prowadzenie, wpłatę, wypłatę, konwersję, zamianę.
 • Wszystkie potrzebne operacje, takie jak zakup, konwersja czy zamiana funduszy możemy wykonać w całości online.
 • Na bieżąco możemy kontrolować stan swoich środków oraz zarządzać nimi poprzez bankowość internetową.
 • W ramach IKE możemy swobodnie przesuwać środki pomiędzy poszczególnymi funduszami w dowolnym momencie. Jest to wykonywane bez jakichkolwiek opłat i bez podatku.
 • Fundusze inwestycyjne pobierają tzw. opłatę za zarządzanie, która ujęta jest w wyniku inwestycyjnym. Fundusze zakupione w ramach IKE Plus mają niższe opłaty, niż fundusze zakupione w tym samym Towarzystwie, ale poza programem IKE. Zwiększa to nasz wynik inwestycyjny.

Otwórz IKE »


Jak inwestować?


Aby skorzystać z IKE nie musimy sami znać się na giełdzie, akcjach, obligacjach, papierach wartościowych, analizach i tendencjach panujących na poszczególnych rynkach. Aktywami zgromadzonymi w poszczególnych funduszach inwestycyjnych w naszym imieniu zarządzają specjaliści – doradcy inwestycyjni licencjonowani przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ramach IKE Plus NN IP mamy do wyboru szczególnie wygodne rozwiązanie: 6 subfunduszy NN Perspektywa skonstruowanych pod kątem założonej długości oszczędzania. Najkrótszy przewiduje lokowanie środków do 2020 roku (działa od 2012r.), następne mają okresy kolejno o pięć lat dłuższe, aż do 2045 roku. To bardzo dobre rozwiązanie, jeśli nie chcemy samodzielnie zarządzać dywersyfikacją. Portfele są tak skonstruowane, by gwarantować zarówno rentowność, jak i bezpieczeństwo naszych inwestycji. W pierwszych latach maksymalnie zwiększane są zyski kosztem podejmowanego ryzyka, natomiast z czasem coraz więcej ulokowanych środków jest przesuwana w instrumenty bezpieczne. Inwestując długoterminowo, nie musimy przejmować się dziennymi wahaniami na giełdach. W dłuższej perspektywie większość tych wydarzeń nie ma istotnego znaczenia dla bezpieczeństwa naszych inwestycji.

Jeśli natomiast sami chcemy mieć wpływ na skład naszego portfela, to w ramach IKE mamy do wyboru aż 23 fundusze. Są wśród nich fundusze gotówkowe, obligacji, mieszane i akcji; inwestujące w papiery zarówno polskie jak i zagraniczne. Środki możemy dowolnie podzielić pomiędzy różne fundusze i w każdym momencie dokonywać konwersji pomiędzy poszczególnymi funduszami bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

O czym musimy pamiętać?


Inwestowanie w fundusze inwestycyjne różni się poziomem ryzyka, jakim są obarczone poszczególne fundusze w zależności od wybranej strategii. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej a indywidualna stopa zwrotu zależy od wartości jednostek uczestnictwa w momencie zakupu i zbycia.

Wyniki


Poniżej podajemy wyniki kilku losowo wybranych funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach IKE Plus NN IP TFI. Są to fundusze z różnym poziomem ryzyka. Podana stopa zwrotu dotyczy okresu pięcioletniego, chyba że fundusz istnieje krócej.

Niski poziom ryzyka:
 • NN Gotówkowy: +10,18% za ostatnie 60 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN Gotówkowy

Stopa zwrotu +10,18% w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz o bardzo niskim ryzyku. Aktywa funduszu są denominowane w polskich złotych, brak ryzyka walutowego.Umiarkowany poziom ryzyka:
 • NN Obligacji: +18,73% za ostatnie 60 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN Obligacji

Stopa zwrotu +18,73% w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 2 lata. Z uwagi na umiarkowane ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.


 • NN Perspektywa 2020: +7,18% za ostatnie 36 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN Perspektywa 2020

Stopa zwrotu +7,18% w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2020 roku. Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest niskie.Średni poziom ryzyka:
 • NN Zrównoważony: +33,62% za ostatnie 60 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN Zrównoważony

Stopa zwrotu +33,62% w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 4 lata. Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych.


 • NN Perspektywa 2035: +28,98% za ostatnie 60 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN Perspektywa 2035

Stopa zwrotu +28,98% w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować do 2035 roku. Z uwagi na średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się umiarkowanych wahań wartości szczególnie w krótkim okresie oraz możliwości strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.Stosunkowo wysoki poziom ryzyka:
 • NN Akcji: +48,49% za ostatnie 60 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN Akcji

Stopa zwrotu +48,49% w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.


 • NN (L) Spółek Dywidendowych USA: +30,99% za ostatnie 60 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN (L) Spółek Dywidendowych USA

Stopa zwrotu +30,99% w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.Wysoki poziom ryzyka
 • NN (L) Japonia: +25,18% za ostatnie 36 miesięcy

fot. mat. prasowe

NN (L) Japonia

Stopa zwrotu +25,18% w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 5 lat. Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób obawiających się ponoszenia strat w okresie zawirowań na rynkach finansowych. Aktywa funduszu są denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko walutowe jest średnie.Otwórz IKE »

Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanej przez nas oferty, którą z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.oprac. : Iwona Pawłowska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl