eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Rejestracja do ubezpieczeń po zakończeniu macierzyńskiego

  Rejestracja do ubezpieczeń po zakończeniu macierzyńskiego

  20:57 09.03.2019 PORADA

  Witam, z żoną przegapiliśmy termin 7 dni zgłoszenia do ubezpieczeń po macierzyńskim. Macierzyński kończył się z dniem 1.02.2019, natomiast wniosek złożyliśmy pod koniec lutego, ze zgłoszeniem do ubezpieczenia od 2.02.2019. Pani w okienku poradziła napisanie pisma z prośbą o ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie do ubezpieczeń, urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński jakie dokumenty dostarczyć do ZUS?

  Zasiłek macierzyński jakie dokumenty dostarczyć do ZUS?

  10:07 23.02.2019 PORADA

  Proszę mi powiedzieć  jakie dokumenty należy dostarczyć ZUS, aby otrzymać zasiłek macierzyński? Czy należy dostarczyć je osobiście czy za pośrednictwem pracodawcy? Kiedy takie dokumenty przekazać do ZUS? Jeśli chodzi o ubezpieczenie dziecka w jakim odstępie czasu od narodzin ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek macierzyński, zasady przyznawania zasiłków, ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Czy dostanę wynagrodzenie za zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

  Czy dostanę wynagrodzenie za zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

  18:04 19.02.2019 PORADA

  W styczniu byłam na zwolnieniu lekarskim na chore dzieci. Jednak, żeby dostać za ten okres wynagrodzenie musiałam złożyć u pracodawcy druk Z-15A, w którym należy podać informacje, na które dziecko było udzielone zwolnienie. Aby to ustalić zarejestrowałam się na ePUAP i okazało ... WIĘCEJ

  Tematy: opieka nad dzieckiem, choroba dziecka, zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku
 • Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

  Przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

  21:12 15.01.2019 PORADA

  Jednoosobowa działalność gospodarcza. Składki za wrzesień opłaciłam po terminie i nie uzyskałam zgody na opłacenie składek po terminie. W związku z tym za sam wrzesień, czyli dokładnie za 30 dni jestem wykluczona z ubezpieczeń. Właśnie otrzymałam pismo, że od 1 października ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, przerwa w ubezpieczeniu, ubezpieczenie chorobowe, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Pracodawca nie płaci składek. Proszę o pomoc!

  Pracodawca nie płaci składek. Proszę o pomoc!

  13:29 10.01.2019 PORADA

  Od 1 września zostałam zatrudniona w przedszkolu na umowie jednak wpisana jest firma X. Po kilku miesiącach usłyszałam od współpracowników, że podobno właściciel ma długi w ZUS-ie. Wybrałam się do jednostki ZUS Pani powiedziała, że zostałam tylko we wrześniu zgłoszona do ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, zaległości w ZUS, zaległe składki, zaległe płatności
 • Ubezpieczenie współmałżonka. Co należy mi się w ciąży?

  Ubezpieczenie współmałżonka. Co należy mi się w ciąży?

  23:51 07.01.2019 PORADA

  Witam, obecnie jestem dopisana do ubezpieczenia męża w ZUS-ie. Jestem w ciąży i nie pracuję. Czy w takim razie należy mi się jakieś świadczenie w czasie trwania ciąży i po urodzeniu? WIĘCEJ

  Tematy: ciąża, osoba bezrobotna, prawo do świadczeń, prawo do zasiłku
 • Ubezpieczenie zdrowotne a koniec umowy o pracę

  Ubezpieczenie zdrowotne a koniec umowy o pracę

  12:08 02.01.2019 PORADA

  Witam,  żonie z dniem 31.12.2018 wygasła umowa o pracę. Aktualnie przebywana na L4 z tytułu ciąży, od razu po urodzeniu przechodzi na urlop macierzyński.  Czy muszę ją dopisać do mojego ubezpieczenia już teraz, czy można to zrobić wraz z końcem urlopu macierzyńskiego? Nie chcemy ... WIĘCEJ

  Tematy: wygaśnięcie umowy o pracę, L4 w ciąży, ciąża, L4
 • Skierowanie z PUP do pracy a oddanie skierowania

  Skierowanie z PUP do pracy a oddanie skierowania

  05:26 09.07.2018 PORADA

  Dostałam skierowanie z Urzędu Pracy do pracy jako pomoc kuchenna. Podpisałam umowę do września tego roku, bo mi się podobało, jednak po kilku dniach pracy doszłam do wniosku, że to jednak nie dla mnie i chcę zrezygnować i iść w innym kierunku. Tylko że jeszcze nie oddałam do urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: PUP, skierowanie do pracy, wyrejestrowanie z urzędu pracy, podjęcie pracy przez bezrobotnego
 • Czy otrzymam zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność powstała przed zgłoszeniem do ubezpieczeń?

  Czy otrzymam zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność powstała przed zgłoszeniem do ubezpieczeń?

  21:27 13.06.2018 PORADA

  Przedsiębiorca (kobieta) prowadzi działalność gospodarczą od ponad dwóch lat - od początku płacąc składkę na ubezpieczenie chorobowe. Kilka miesięcy temu, gdy zaszła w ciążę złożyła do ZUS zwolnienie lekarskie i okazało się, że księgowa nie zgłosiła jej do ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zgłoszenie do ubezpieczeń, zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku chorobowego
 • Chorobowe po odwieszeniu działalności gospodarczej

  Chorobowe po odwieszeniu działalności gospodarczej

  15:33 28.02.2018 PORADA

  Czy mogę odwiesić działalność i zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego w połowie miesiąca? Czy od tego dnia będzie liczone 90 dni do nabycia prawa do zwolnienia chorobowego czy dopiero od następnego miesiąca kalendarzowego? WIĘCEJ

  Tematy: zwolnienie chorobowe, prawo do zasiłku chorobowego, zasiłek chorobowy, L4
 • Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  Podważenie podlegania ubezpieczeniom przez ZUS - konsekwencje

  00:20 08.01.2018

  ... wszystkich składek społecznych, a także składki zdrowotnej. Obowiązki te regulują ustawy, odpowiednio ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zgłoszenie do ubezpieczeń następuje pierwszego dnia podjętego zatrudnienia i ustaje od dnia następnego po ostatnim dniu pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, składki ZUS, składki na ZUS, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Zatrudnienie małżonka na umowę zlecenie

  Zatrudnienie małżonka na umowę zlecenie

  00:14 06.06.2014

  ... , i taka osoba podlega do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jako zleceniobiorca. Obowiązkowymi dla niej składkami będą zatem składka emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, zgodnie z art.6 ust.1 pkt.5 oraz art.12 ust.1 ustawy. W kwestii ubezpieczeń społecznych o statusie osoby współpracującej ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie współmałżonka, zatrudnianie rodziny, zatrudnienie w firmie członka rodziny, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Zatrudnienie małżonka w swojej firmie

  Zatrudnienie małżonka w swojej firmie

  00:20 21.06.2013

  ... za osobę współpracującą. Musi więc zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego i zarejestrowania jako pracownik. Powinna zostać także zawarta pomiędzy nimi umowa o pracę lub umowa zlecenia, jeśli dotychczas takiej nie było. Niezgłoszenie małżonka do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych może mieć bardzo poważne konsekwencje ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie współmałżonka, zatrudnianie rodziny, firma rodzinna, zatrudnienie w firmie członka rodziny
 • Nagroda roczna dla byłego pracownika a ZUS ZWUA

  Nagroda roczna dla byłego pracownika a ZUS ZWUA

  10:00 21.01.2013

  ... prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZWUA, wyrejestrowanie pracownika, zgłoszenie do ubezpieczeń, korekta dokumentów rozliczeniowych zus
 • Wyrejestrowanie pracownika zgłoszonego z błędną datą zatrudnienia

  Wyrejestrowanie pracownika zgłoszonego z błędną datą zatrudnienia

  00:20 17.12.2012

  ... w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (zdrowotnego) zawierającego prawidłowe dane. Pytanie: Jak skorygować zgłoszenie ZUS ZZA ... WIĘCEJ

  Tematy: ZUS ZWUA, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, wyrejestrowanie ubezpieczonego, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Liczba ubezpieczonych bez osób na urlopach wychowawczych

  Liczba ubezpieczonych bez osób na urlopach wychowawczych

  00:10 19.11.2012

  ... ta jest mniejsza, obowiązek naliczania i wypłaty zasiłków przejmuje ZUS. W przypadku płatnika składek, który na dzień 30 listopada nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, liczbę ubezpieczonych ustala się na pierwszy miesiąc, w którym dokonał zgłoszenia. W liczbie ubezpieczonych uwzględnia się: pracowników (w tym uczniów), osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: liczba ubezpieczonych, ubezpieczenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Przejęcie firmy: jakie dokumenty do ZUS?

  Przejęcie firmy: jakie dokumenty do ZUS?

  00:19 12.10.2012

  ... rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego składając formularz ZUS ZCNA. Natomiast podmiot przejmujący powinien sporządzić i przekazać do ZUS: zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, od daty przejęcia, zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego formularz ZUS ZCNA członków rodziny tych pracowników. Uwaga W przypadku przejmowania części ... WIĘCEJ

  Tematy: przejęcie firmy, przejęcie zakładu pracy, płatnik składek, zgłoszenie do ubezpieczeń
 • Rolnik zatrudniający pracownika: składki ZUS

  Rolnik zatrudniający pracownika: składki ZUS

  00:20 28.09.2012

  ... zm.). Zgłoszenie następuje przez złożenie formularza ZUS ZFA. Należy oczywiście zgłosić zatrudnioną osobę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie następuje przez złożenie w ZUS w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli nawiązania stosunku pracy, formularza ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: rolnik, zgłoszenie do ubezpieczeń, składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne
 • Kod oddziału NFZ na formularzu ZUA

  Kod oddziału NFZ na formularzu ZUA

  12:53 22.02.2012

  ... osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, czyli 07R - Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Adres firmy nie ma tu znaczenia. Każda osoba, z którą zostanie nawiązany stosunek pracy, podlega obowiązkowi zgłoszenia do ZUS w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Powinność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie do ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, ZUS ZUA, ZUS
 • Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

  Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

  13:30 24.01.2012

  ... zgłoszeniu do ubezpieczeń podlega osoba, w stosunku do której nastąpiła zmiana danych, wykazanych w zgłoszeniu, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania. O powyższych zmianach płatnik składek zawiadamia ZUS poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrejestrowanie z ubezpieczeń, zgłoszenie do ubezpieczeń, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne

 

1 2 ... 10 ... 12

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: