eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zastaw
 • Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

  Zastaw na udziałach w spółce z o.o.

  10:29 10.07.2018

  ... się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. W polskim systemie prawnym istnieją obecnie dwa rodzaje zastawu. Zastaw zwykły uregulowany w Kodeksie Cywilnym oraz zastaw rejestrowy uregulowany w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tj.: Dz.U.2017.0.1278). Szczegółowe ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw, zabezpieczenie wierzytelności, udziały w spółce, prawa rzeczowe
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - nowelizacja

  Ustawa o księgach wieczystych i hipotece - nowelizacja

  09:50 13.08.2013

  W dniu 7 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 830, dalej „nowelizacja”). Nowelizacja dostosowała obowiązujące przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. (sygn. akt P 15/12, dalej „Wyrok”). W Wyroku Trybunał Konstytucyjny ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o księgach wieczystych i hipotece, księga wieczysta, hipoteka, zastaw
 • Zastaw na rzeczach ruchomych najemcy

  Zastaw na rzeczach ruchomych najemcy

  00:20 26.09.2012

  ... . Często jednak zapomina się o bardzo przydatnej instytucji, jaką jest zastaw na rzeczach ruchomych najemcy, powstający z mocy samej ustawy. Nie jest ... kodeksie cywilnym, który statuuje ten dodatkowy środek ochrony wynajmującego. Powstanie i przedmiot zastawu Zastaw na rzeczach ruchomych najemcy powstaje w chwili wniesienia ruchomości do przedmiotu ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw, prawo zastawu, zastaw na rzeczach ruchomych, najemcy
 • Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności

  Skuteczne zabezpieczenie wierzytelności

  13:26 18.01.2012

  ... formy zabezpieczeń Z punktu widzenia wierzyciela, najlepszymi zabezpieczeniami są zabezpieczenia rzeczowe. Do zabezpieczeń rzeczowych zaliczają się przede wszystkim: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy. Są również inne zabezpieczenia rzeczowe, ale niekoniecznie muszą one okazać się skuteczne. Wymienione trzy formy zabezpieczeń rzeczowych są ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie wierzytelności, zabezpieczenie należności, egzekucja należności, zabezpieczenia rzeczowe
 • Zastaw a zastaw rejestrowy

  Zastaw a zastaw rejestrowy

  12:48 07.09.2011

  ... rzeczy ruchomej. Jeżeli rzecz obciążona zastawem ulegnie podziałowi, to zastaw utrzyma się na wszystkich nowych rzeczach jako zastaw łączny. Zastawu nie można natomiast ustanowić na nieruchomości ... przypadku zastawu na rzeczach konieczne jest wydanie rzeczy. Zastaw ustanawia się na podstawie czynności prawnej (zastaw umowny) lub na mocy samego prawa, ... WIĘCEJ

  Tematy: zastaw, zastaw rejestrowy, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zabezpieczenie wierzytelności


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: