eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › zaskarżenie uchwały
 • Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

  Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników

  00:44 10.06.2014

  ... sprzeciwu. Brak zaprotokołowanego sprzeciwu uniemożliwi takiemu wspólnikowi zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników na drodze sądowej. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje w sytuacji, w której uchwała wspólników jest sprzeczna z ustawą. Powództwo o unieważnienie uchwały można wnieść w terminie sześciu miesięcy od ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała spółki, nieważność uchwały spółki, nieważność uchwały wspólników, uchwała wspólników
 • Niezgodna z prawem uchwała spółki jest wiążąca do czasu wyroku sądowego

  Niezgodna z prawem uchwała spółki jest wiążąca do czasu wyroku sądowego

  00:40 07.03.2014

  ... w art. 249-254 przewiduje dwa tryby zaskarżania uchwał wspólników. Na podstawie przepisów możliwe jest: stwierdzenie nieważności uchwały – z uwagi na sprzeczność z prawem, uchylenie uchwały – z innych przyczyn. Aby domagać się uchylenia uchwały, muszą zaistnieć przesłanki wskazane w ksh. I tak uchwała, która ma zostać uchylona, musi być: sprzeczna ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała spółki, uchwała wspólników, zaskarżenie uchwały, spółka z o.o.
 • Stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządowego

  Stwierdzenie nieważności uchwały organu samorządowego

  00:05 08.08.2013

  ... oznaczonej w art. 9 w/w ustawy o referendum lokalnym. Zobowiązanie Komisarza Wyborczego do podania terminu referendum, wzorów kart i kalendarza czynności nie konwalidowało wadliwości uchwały, która zgodnie z prawem winna te dane zawierać w swojej treści. Uchwała, która nie zawiera któregokolwiek z elementów wymienionych w art. 9 ust 2 w/w ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała organu samorządowego, zaskarżenie uchwały, ustawa o samorządzie gminnym, rada gminy
 • Organy samorządowe: zaskarżenie uchwały

  Organy samorządowe: zaskarżenie uchwały

  08:24 04.08.2013

  Uchwała Rady Miasta wprowadzająca zryczałtowaną opłatę za parkowanie tylko na ulicy przy której zameldowana jest osoba uprawniona lub na ulicy przyległej nie narusza interesu prawnego osób będących posiadaczami aut uprawnionych do parkowania w strefie płatnego postoju. Z uzasadnienia wyroku WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. akt : II SA/Go 250/13 wynika, ... WIĘCEJ

  Tematy: zaskarżenie uchwały, opłaty za parkowanie, ustawa o samorządzie gminnym, strefa płatnego parkowania
 • Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników - środki prawne

  Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników - środki prawne

  11:32 28.05.2012

  ... zapewniający członkowi zarządu możliwość zaskarżenia niepożądanej uchwały. Układy Gdy były członek zarządu nie posiada udziałów lub akcji spółki, w organie której zasiada, bądź gdy z jakichkolwiek innych powodów zaskarżenie uchwały z pozycji udziałowca nie wchodzi w grę, podważenie uchwały bezpośrednio przez byłego członka zarządu jest ... WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, zgromadzenie wspólników, uchwała wspólników, nieważność uchwały wspólników
 • Zaskarżenie uchwały wspólników - kto uprawniony?

  Zaskarżenie uchwały wspólników - kto uprawniony?

  09:26 09.01.2012

  ... Po trzecie, w sytuacji, kiedy została powzięta uchwała w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, wspólnikowi nieobecnemu na takim zgromadzeniu przysługuje możliwość zaskarżenia takiej uchwały. Zatem wspólnik, który brał udział w głosowaniu w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, nie może wnieść powództwa do sądu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności ... WIĘCEJ

  Tematy: uchwała wspólników, spółka kapitałowa, nieważność uchwały wspólników, zgromadzenie wspólników


bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: