eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zasady zatrudniania cudzoziemców
 • Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

  ... nastąpić na podstawie wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt czasowy. Legalne zatrudnienie Co do zasady zatrudnienie pracownika z zagranicy jest możliwe na podstawie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy ... tytułów (uprawnienia do legalnego pobytu lub zgodnego z prawem zatrudnienia) powoduje brak możliwości dalszego zatrudniania ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie pracownika, zatrudnienie pracownika z Ukrainy, pracownik z Ukrainy, jak zatrudnić obcokrajowca
 • Zatrudnienie cudzoziemca - nowe zezwolenia od 1 stycznia 2018 r.

  Zatrudnienie cudzoziemca - nowe zezwolenia od 1 stycznia 2018 r.

  ... ze względu na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie w następujących sektorach: turystyka, ogrodnictwo, rolnictwo ... ). Wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową będzie, co do zasady, możliwe tylko na warunkach określonych w takim zezwoleniu. Celem zmiany podmiotu ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2018, zatrudnienie cudzoziemca, zasady zatrudniania cudzoziemców, zezwolenie na pracę
 • Zatrudnianie cudzoziemców potrzebne jak nigdy?

  Zatrudnianie cudzoziemców potrzebne jak nigdy?

  ... Ze względu na często sezonowy charakter zatrudniania obywateli państw trzecich, rozwiązania usług zleconych oferowane przez agencje wpisują się w potrzeby pracodawców, zwłaszcza w zakresie zaspokajania potrzeb kadrowych w krótkim okresie. Dynamicznie rozwija się również obszar zatrudniania cudzoziemców w branży TSL. Obcokrajowcy, głównie z Ukrainy ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce powiększą szarą strefę

  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce powiększą szarą strefę

  ... niż dotychczas. Minister Rozwoju zaznaczył, że w zakresie nieobjętym przepisami wspomnianej dyrektywy dopuszczalne byłoby pozostawienie odformalizowanej procedury zatrudniania pewnych kategorii cudzoziemców na podstawie zarejestrowanego oświadczenia. Ponadto, zgodnie z motywem 14 dyrektywy, możliwe jest jednak utrzymanie w ograniczonym zakresie ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, zasady zatrudniania cudzoziemców, jak zatrudnić cudzoziemca, praca dla cudzoziemców
 • Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: jak to zrobić dobrze?

  Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: jak to zrobić dobrze?

  ... zatrudniania cudzoziemców w Polsce, to nadal wielu potencjalnych pracodawców ma wątpliwości, jak to zrobić prawidłowo. Przyczynia się do tego skomplikowane ustawodawstwo polskie w tym obszarze. Co więcej, kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących legalnego zatrudnienia cudzoziemców ... tzw. „wirtualnego biura”. Te zasady trzeba mieć na uwadze ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca w Polsce, zatrudnienie cudzoziemca, zatrudnienie obcokrajowca, praca dla cudzoziemców
 • Praca dla kierowcy z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

  Praca dla kierowcy z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

  Wśród polskich przedsiębiorców transportowych coraz częściej uwydatnia się tendencja do zatrudniania cudzoziemców jako kierowców. Najbardziej opłacalne wydaje się nawiązywanie stosunku pracy z przyjezdnymi spoza Unii Europejskiej, na przykład z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Warto ... WIĘCEJ

  Tematy: praca dla kierowcy, Wspólnota Niepodległych Państw, kierowca, zatrudnianie cudzoziemców
 • Jak zatrudnić cudzoziemca?

  Jak zatrudnić cudzoziemca?

  ... po jego stronie leżą również koszty takiej rejestracji. Wielkość opłaty i formalność uzależnione są od rodzaju i okresu wykonywanej pracy. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia wykonawcze ... WIĘCEJ

  Tematy: jak zatrudnić cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemca, jak zatrudnić obcokrajowca, zatrudnianie cudzoziemców
 • Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

  Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

  ... jest wydawane nominalnie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, a w praktyce przez umocowanych do tego urzędników wydziału ds. cudzoziemców urzędu wojewódzkiego. Podczas składania wniosku konieczna jest osobista obecność cudzoziemca, gdyż pobierane są od niego odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, zasady zatrudniania cudzoziemców, praca cudzoziemca
 • Zatrudnienie cudzoziemca - obowiązki pracodawcy

  Zatrudnienie cudzoziemca - obowiązki pracodawcy

  Obowiązki podmiotu, który chce zatrudnić cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 674 ze zm., dalej: "ustawa") oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie cudzoziemca, cudzoziemcy, zasady zatrudniania cudzoziemców, pozwolenie na pracę w Polsce
 • Zatrudnianie cudzoziemca: obowiązki pracodawcy

  Zatrudnianie cudzoziemca: obowiązki pracodawcy

  Na pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca nałożono szereg obowiązków. Dodatkowy obowiązek nakłada na niego także Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa weszła w życie z dniem 21 lipca br. Pracodawca, który zatrudnia ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie cudzoziemców, jak zatrudnić obcokrajowca, zezwolenie na pracę, zasady zatrudniania cudzoziemców

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.