eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zarząd spółki
 • Zarząd firmy ciągle nie dla kobiet?

  Zarząd firmy ciągle nie dla kobiet?

  11:47 12.03.2019

  Wprawdzie dane Eurostatu dowodzą, że nasz kraj może poszczycić się najwyższym w UE odsetkiem kobiet na kierowniczych stanowiskach (41,8 proc.), to jednak na huraoptymizm w tej kwestii jest nieco za wcześnie. Analizy firmy Deloitte wskazują bowiem, że w radach nadzorczych udział ten to już tylko nieco ponad 15 proc., a w zarządach firm (500 spółek ... WIĘCEJ

  Tematy: kobiety, kobiety w biznesie, sytuacja kobiet na rynku pracy, rada nadzorcza
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jakie zmiany w prawie?

  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - jakie zmiany w prawie?

  00:44 11.02.2019

  ... podmiotu zbiorowego. Koncepcję tzw. sygnalistów z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorstwa należy uznać za wartościową, ponieważ umożliwia ona pozyskanie przez zarząd informacji o ewentualnych nieprawidłowościach na wczesnym etapie. W przypadku uzyskania określonego rodzaju informacji mających wpływ na odpowiedzialność podmiotu zbiorowego ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, podmioty zbiorowe, zarząd spółki
 • Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  00:13 05.02.2019

  ... Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy tj. np. przestępstw związanych z zaniechaniem zgłoszenia wniosku o upadłość spółki handlowej w odpowiednim terminie czy różnego rodzaju czynami związanymi z bezprawnym głosowaniem na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości, przestępstw przeciwko ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, podmioty zbiorowe, zarząd spółki
 • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników: sprawozdanie z działalności spółki i finansowe

  00:10 16.01.2019

  ... jest właściwe jedyną możliwością na przedstawienie swojego stanowiska co do dalszego prowadzenia spraw Spółki. W związku z powyższym, istotne jest, aby przystępując do obrad podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników zarząd spółki w sposób dostateczny przygotował się merytorycznie do rozpatrzenia właściwych sprawozdań, gdyż w przeciwnym wypadku ... WIĘCEJ

  Tematy: Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, sprawozdanie finansowe
 • Kto może wydać świadectwo pracy, w przypadku braku organu zarządu w spółce?

  Kto może wydać świadectwo pracy, w przypadku braku organu zarządu w spółce?

  22:01 20.09.2017 PORADA

  W firmie, od której powinnam uzyskać świadectwo pracy brak aktualnie zarządu spółki. Firma nie prowadzi działalności i nie zatrudnia pracowników. Kto może wystawić mi świadectwo pracy? WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, zarząd spółki
 • Odpowiedzialność członków zarządu: najczęstsze przestępstwa

  Odpowiedzialność członków zarządu: najczęstsze przestępstwa

  14:00 10.08.2017

  ... własnym majątkiem), jak i wobec osób trzecich (np. klientów spółki). Zgodnie z art. 293 k.s.h. wobec spółki członkowie zarządu odpowiadają za sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy działanie lub zaniechanie, chyba że nie ponoszą winy. Ponadto, zarząd spółki odpowiada wobec spółki za bezprawne rozporządzenie jej majątkiem narażając ją tym ... WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność członków zarządu, członkowie zarządu
 • Powołanie członka zarządu to nie umowa o pracę

  Powołanie członka zarządu to nie umowa o pracę

  13:19 08.06.2017

  ... wskutek powołania na członka zarządu zawarto umowę o pracę, powierzając jej stanowisko np. prezesa zarządu. W takiej sytuacji odwołanie z pełnionej funkcji w zarządzie spółki, wywołuje w sposób oczywisty skutek korporacyjny, nie wywołuje jednak bezpośrednich / automatycznych skutków wobec stosunku pracy. Oczywistym jest jednak, że obie komentowane ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, zarząd spółki, stosunek pracy, powołanie członka zarządu
 • Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  Czy można mieć dwie firmy o tej samej działalności?

  08:25 24.05.2017 PORADA

  W spółce z o.o. jest dwóch wspólników będących w zarządzie i posiadających po 50% udziałów. Czy mogą dodatkowo założyć spółkę cywilną zajmującą się taką samą działalnością, jak w sp. z o.o.? WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., spółki cywilne, wspólnicy spółki, zarząd spółki
 • Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  Sprzedaż rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - księgowanie

  13:47 12.02.2017 PORADA

  Firma kupiła w 1993 roku 12 ha gruntu. Transakcja ta została ujęta w księgach jako "Długoterminowa inwestycja w nieruchomości". W roku 2008 zarząd spółki podjął uchwałę, że na tym terenie zostanie wybudowane osiedle mieszkaniowe, które będzie składać się z czterech etapów. W ... WIĘCEJ

  Tematy: ewidencja księgowa, zarząd spółki, spółka, sprzedaż towaru
 • Jaki typ działalności dla jednej firmy i wielu marek oraz czy warto?

  Jaki typ działalności dla jednej firmy i wielu marek oraz czy warto?

  01:00 08.12.2016 PORADA

  Witam serdecznie kieruję się do Państwa z prośbą o doradzenie mi przy wystartowaniu z własnym biznesem zlokalizowanym głównie w sieci. Od pewnego czasu prowadzę własną małą społeczność internetową, którą chciałbym przerodzić w pełni działającą firmę na wielu ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, zakładanie działalności gospodarczej, e-bznes, spółka
 • Zwrot premii. Czy to dozwolone?

  Zwrot premii. Czy to dozwolone?

  14:02 22.09.2016 PORADA

  Dzień dobry, zarząd pewnej spółki dopatrzył się niegospodarności finansowej presesa. Zarząd oraz nowy prezes podjął decyzję o zwolnieniu kilku pracowników z przyczyn ekonomicznych oraz nakazał zwrot premii. Czy takie działnie jest dozwolone? WIĘCEJ

  Tematy: zarząd spółki, spółka, niegospodarność finansowa, zwolnienie z pracy
 • Rezygnacja członka zarządu złożona samemu sobie

  Rezygnacja członka zarządu złożona samemu sobie

  00:22 10.06.2016

  ... oświadczenie o rezygnacji można złożyć na ręce prokurenta spółki. Może się więc okazać, że cały zarząd złoży na ręce prokurenta oświadczenia o rezygnacji – w spółce ... rezygnację". Sąd Najwyższy w dalszym toku wywodu podnosi, że rezygnacja członka zarządu spółki nie może podlegać żadnym ograniczeniom ani utrudnieniom. Ustępujący jedyny członek ... WIĘCEJ

  Tematy: rezygnacja członka zarządu, członek zarządu, rezygnacja z członkostwa w zarządzie, rezygnacja z funkcji członka zarządu
 • Nowy zarząd spółki z o.o. musi wiedzieć, na co się porywa

  Nowy zarząd spółki z o.o. musi wiedzieć, na co się porywa

  09:27 26.02.2016

  ... zarząd przy podejmowaniu decyzji gospodarczych nie wykaże się należytą starannością, to w rezultacie takie zachowanie może skutkować szkodą dla spółki ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., zarząd spółki, zmiana zarządu, due diligence
 • Odejście prezesa = niższa wycena spółki

  Odejście prezesa = niższa wycena spółki

  11:13 11.05.2015

  ... miała też liczba członków zarządu w spółce. W analizowanej próbie spółki posiadające jednego lub dwóch członków zarządu odnotowały średnio 6,6% spadek wyceny rynkowej, podczas gdy w grupie posiadającej od pięciu do siedmiu członków było to zaledwie 0,3%. Liczniejszy zarząd oznacza zwykle znaczne rozłożenie istotnych zadań i aktywów niematerialnych ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki giełdowe, spółki notowane na giełdzie, zarząd spółki, zmiany w zarządzie
 • Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

  Zakaz prokury łącznej z członkiem zarządu spółki

  00:22 17.04.2015

  ... osobie, ale przy uzależnieniu skuteczności dokonywanych przez taką osobę w imieniu spółki czynności od oświadczenia woli członka zarządu tej spółki. Wreszcie, skoro prokura taka stanowi w obecnym stanie prawnym przejaw kształtowania zasad reprezentacji spółki przez ustanawianie innego rodzaju prokury niż ten, który jest przewidziany w ustawie ... WIĘCEJ

  Tematy: udzielenie prokury, prokura, prokura łączna, członek zarządu
 • Spółka z o.o. na umowie o pracę

  Spółka z o.o. na umowie o pracę

  09:21 12.10.2014 PORADA

  Witam, planuję założyć spółkę z o.o. jednak mam wątpliwości co do jej formy. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innej firmie. 1. Czy założyć spółkę jednoosobową? Jak wtedy wygląda ZUS - tylko ubezpieczenie zdrowotne (z uwagi na posiadaną umowę o pracę) ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka z o.o., zarząd spółki, umowa o pracę, jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Jak odebrać zaległe wynagrodzenie z umowy zlecenia?

  Jak odebrać zaległe wynagrodzenie z umowy zlecenia?

  18:02 15.09.2014 PORADA

  Czy jest możliwość odebrania zaległych wynagrodzeń z umowy zlecenia od firmy, która prawdopodobnie ogłosi upadłość? Od prawie 2 lat pracuję w jednej firmie, na umowę zlecenie, jak 80% pracowników. Za miesiąc lipiec i sierpień nie dostaliśmy swoich zarobionych pieniędzy. Spółka ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ogłoszenie upadłości, spółka z o.o., zaległe wynagrodzenie
 • Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  Odpowiedzialność pracownika a odsetki podatkowe

  13:00 03.06.2014 PORADA

  Do końca 2013 byłem pracownikiem spółki akcyjnej. Z dniem 1 stycznia 2014 r. przeszedłem na emeryturę. Do 1 lipca 2013 r. zajmowałem się gospodarką nieruchomościami. W sierpniu 2013 r. gmina zwróciła się do zarządu spółki z petycją o niezapłacony podatek. Obecny zarząd ... WIĘCEJ

  Tematy: odpowiedzialność pracownika, spółka akcyjna, przejście na emeryturę, emerytura
 • Wynagrodzenie dla członka zarządu w sp. z o.o.

  Wynagrodzenie dla członka zarządu w sp. z o.o.

  14:47 29.12.2013 PORADA

  Jaka struktura wynagrodzenia członka zarządu w sp. z o.o. jest optymalna? WIĘCEJ

  Tematy: członek zarządu, zarząd spółki, spółka z o.o., wynagrodzenie dla pracownika
 • Czy rozwiązanie umowy o pracę bez podpisu dwóch współwłaścicieli jest ważne?

  Czy rozwiązanie umowy o pracę bez podpisu dwóch współwłaścicieli jest ważne?

  16:40 13.11.2013 PORADA

  Witam, otrzymałem rozwiązanie umowy z 2-tygodniowym wypowiedzeniem, okres ten minął i jestem już zarejestrowany w PUP. Jednak okazało się że na rozwiązaniu umowy jest tylko jeden podpis współwłaściciela, a drugi nic o tym nie wiedział i nie chce podpisać tego rozwiązania umowy ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie umowy o pracę, okres wypowiedzenia, warunki wypowiedzenia umowy, rejestracja w urzędzie pracy

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: