eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaliczki na podatek dochodowy
 • W CIT stawki podatku maleją w 2019 r. A co z PIT?

  W CIT stawki podatku maleją w 2019 r. A co z PIT?

  13:51 11.01.2019

  ... Ryczałt nie pozwala bowiem na rozliczanie kosztów. Podatek jest płacony od przychodu. Karta podatkowa to stały podatek niezależny od wysokości dochodów bądź ... bowiem uzyskany dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. W ryczałcie podatek będzie zaś płatny od przychodu. Resort powołuje się na mnogość form opodatkowania do wyboru ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • 9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

  9-procentowy CIT w 2019 r.: ustawowe obostrzenia

  13:52 11.12.2018

  ... rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, utracą prawo do obniżonej stawki CIT i to za cały rok (z obowiązkiem rozliczania zaliczek na podatek dochodowy wg wyższej stawki już w trakcie roku). Na tym jednak nie koniec. Rośnie także katalog podmiotów wyłączonych z obniżonej stawki CIT. I tak obok już wyżej wymienionych ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Kto naprawdę zyska na obniżce CIT do 9% w 2019 r.?

  Kto naprawdę zyska na obniżce CIT do 9% w 2019 r.?

  10:32 07.12.2018

  ... wyższy podatek W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. mały podatnik mógł korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej przez cały bieżący rok podatkowy, bez względu na przekroczenie ... ustawowego limitu firma straci prawo do obniżonej stawki i będzie zobowiązana płacić 19% zaliczki CIT już od miesiąca, w którym limit ten został przekroczony. ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

  Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

  13:19 27.09.2018

  ... skorzystania z obniżonej stawki CIT, aniżeli wynikało to z poprzedniego projektu nowelizacji. Szerzej o wcześniejszych propozycjach zmian w niższej stawce CIT pisaliśmy w artykule: Uwaga na pułapkę podatkową! Firmy na CIT zapłacą karny podatek. WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Uwaga na pułapkę podatkową! Firmy na CIT zapłacą karny podatek

  Uwaga na pułapkę podatkową! Firmy na CIT zapłacą karny podatek

  13:47 12.09.2018

  ... zapłać potem fiskus ci odda Znowelizowane mają zostać także zasady ustalania i wpłacania zaliczek na podatek. Otóż projektodawcy wskazali, że niższej stawki podatku co do zasady nie ... , czy po wprowadzeniu zmian podatnik będzie mógł naraz (przy liczeniu zaliczek na podatek) stosować dwie stawki, tj. 19% dla zysków kapitałowych i 9% dla pozostałych ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Odwrotne obciążenie a status małego podatnika

  Odwrotne obciążenie a status małego podatnika

  12:55 27.07.2018

  ... na środki trwałe. Mają oni bowiem prawo do tzw. jednorazowej amortyzacji. Roczny limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi tutaj 50 000 euro (na rok 2018 jest to 216 000 zł). Podatek dochodowy ... dokonuje sprzedaży bez VAT w ramach odwrotnego obciążenia, powinien ten podatek ustalić i doliczyć na potrzeby określania statusu małego podatnika? ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik w PIT, amortyzacja jednorazowa, preferencje podatkowe, podatek PIT
 • Otrzymane zaliczki na poczet sprzedaży a mały podatnik w CIT

  Otrzymane zaliczki na poczet sprzedaży a mały podatnik w CIT

  13:41 24.07.2018

  ... , zaliczki na poczet ceny zakupu lokali. Zaliczki te – od nabywców lokali mieszkalnych, trafiały na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, zaś zaliczki od nabywców lokali użytkowych na rachunek bankowy spółki. Wszystkie zaliczki miały charakter płatności na poczet dostaw, które zostaną zrealizowane w następnych okresach sprawozdawczych. Na ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik w PIT, preferencje podatkowe, podatek PIT, podatek CIT
 • 15% stawka CIT: pojęcie przychodu jest bardzo szerokie

  15% stawka CIT: pojęcie przychodu jest bardzo szerokie

  13:06 22.06.2018

  ... o podatku akcyzowym na grunt niniejszej sprawy należy uznać za nieuprawnione”. Jak słusznie zauważył NSA w wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I FSK 933/08) „inne mogą być zasady opodatkowania danej transakcji na gruncie ustawy o podatku dochodowym, a inne w ustawie o VAT”. Podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik w PIT, amortyzacja jednorazowa, preferencje podatkowe, podatek PIT
 • Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

  Mały podatnik w CIT: spółka z o.o. jako wspólnik spółki komandytowej

  12:19 22.01.2018

  ... (spółkę transparentną podatkowo) należy uwzględnić dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika wspólnika. W przypadku podmiotów będących wspólnikami spółek osobowych, należy mieć na uwadze, że dochody ze spółek osobowych przypisuje się wspólnikom tych spółek proporcjonalnie do posiadanych w nich udziałów. Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja jednorazowa, preferencje podatkowe, podatek CIT, zaliczki na podatek dochodowy
 • Mały podatnik w PIT i CIT: czym jest przychód ze sprzedaży?

  Mały podatnik w PIT i CIT: czym jest przychód ze sprzedaży?

  13:48 09.06.2017

  ... w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Z kolei sprzedażą jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług). (...)” Czy powyższe stanowisko można ... WIĘCEJ

  Tematy: mały podatnik w PIT, amortyzacja jednorazowa, preferencje podatkowe, podatek PIT


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: