eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wysokość składek na fundusz pracy
 • Składki na Fundusz Pracy - kto nie musi ich opłacać?

  Składki na Fundusz Pracy - kto nie musi ich opłacać?

  00:50 14.12.2017

  ... na celu zapobieganiu bezrobociu, różnego rodzaju stypendia naukowe, świadczenia integracyjne, dodatki aktywizujące zawodowo, koszty działania klubów pracy, promocję i pomoc prawną osobom zatrudnionym za granicą, różnego rodzaju dofinansowania. Wysokość składek na FP - od jakiej podstawy jest ustalana? Procentowa wysokość składki na Fundusz Pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, składki ZUS, wysokość składek na fundusz pracy
 • Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  Składki na Fundusz Pracy: zwolnienia

  00:10 23.08.2012

  ... grupy osób, za które nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, należy grono kobiet po urodzeniu dziecka. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, wymiar składek
 • Kiedy naliczamy składki na Fundusz Pracy?

  Kiedy naliczamy składki na Fundusz Pracy?

  10:59 12.11.2010

  ... nią przychodu płatnik nie nalicza składki na Fundusz Pracy. Należy pamiętać, że o obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy decydują dwa warunki: istnienie tytułu do obowiązkowych (a nie dobrowolnych) ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz osiągnięcie minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obydwa warunki ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, wymiar składek
 • Składki na Fundusz Pracy za emeryta

  Składki na Fundusz Pracy za emeryta

  08:48 07.07.2009

  ... w dwóch firmach na podstawie umowy o pracę. W jednej firmie zatrudniony jest na ½ etatu z wynagrodzeniem 800 zł brutto, a w drugiej - na ¼ etatu z wynagrodzeniem 600 zł brutto. W opisanym przypadku suma przychodów z obu umów wynosi 1.400 zł i w związku z tym obaj pracodawcy Pana Adama mają obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. O uzyskiwaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, czas pracy
 • Składki na FP a ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  Składki na FP a ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  13:57 20.08.2008

  Generalnie obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby pozostające w stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o ile podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, składki na fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, świadczenia pracownicze
 • Składki na Fundusz Pracy od rencisty

  Składki na Fundusz Pracy od rencisty

  13:16 07.04.2008

  ... opłacać składki na Fundusz Pracy za pracownika osiągającego wynagrodzenie niższe od minimalnego, który dodatkowo pobiera rentę lub emeryturę z systemu ubezpieczeń, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Podstawa wymiaru składki Składki na Fundusz Pracy ustalane są od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, składki na fundusz pracy, składki na ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: