eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wysokość płacy minimalnej
 • Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

  Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej

  11:23 17.05.2018

  ... w Rumunii. Realna wartość płacy minimalnej, w latach 2015-2018, wzrosła tam aż o 91%. Z kolei w Grecji realna wartość płacy minimalnej w omawianym okresie spadła o 1,6%. Zarówno płaca minimalna jak i przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce rosną. Dynamika płacy minimalnej jest jednak większa. Oznacza to, że jej wysokość rośnie szybciej niż ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, płaca minimalna w UE, wysokość płacy minimalnej, wynagrodzenie minimalne
 • Wyższa płaca minimalna to wyższe koszty zatrudnienia

  Wyższa płaca minimalna to wyższe koszty zatrudnienia

  11:27 12.06.2013

  ... wynagrodzenia wyższe od wyznaczonego ustawą poziomu płacy minimalnej. Oczywiście koszt związany z zatrudnieniem pracowników na pensji minimalnej będzie tym większy, im więcej osób ... 669,84 zł. Nowi przedsiębiorcy zapłacą wyższy ZUS Wzrost płacy minimalnej wpłynie także na wysokość składek ZUS początkujących przedsiębiorców, którzy przez 2 lata ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, wynagrodzenia, wysokość wynagrodzeń, wysokość płacy minimalnej
 • Minimalna płaca 2013 o 100 złotych wyższa

  Minimalna płaca 2013 o 100 złotych wyższa

  22:09 25.11.2012

  ... wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2013 roku. W Polsce tryb i zasady uzgadniania płacy minimalnej ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalna płaca 2013, płaca minimalna, wynagrodzenia, wysokość wynagrodzeń
 • Wzrośnie płaca minimalna i koszt zatrudnienia

  Wzrośnie płaca minimalna i koszt zatrudnienia

  14:02 13.06.2012

  ... płacy minimalnej wpłynie także na wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, wysokość płacy minimalnej, składki ZUS, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Najniższe podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 2012

  Najniższe podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 2012

  13:38 29.12.2011

  Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje także zmianą najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom. Podstawę tę określa art. 45 ustawy chorobowej, który stanowi, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość płacy minimalnej, minimalne wynagrodzenie, świadczenia chorobowe, podstawa zasiłku chorobowego
 • Płaca minimalna w Polsce i krajach UE

  Płaca minimalna w Polsce i krajach UE

  10:45 29.09.2011

  ... praktyki europejskie. Dynamika udziału płacy minimalnej w przeciętnym wynagrodzeniu w latach 2004-2009 była w Polsce najwyższa wśród 20 krajów europejskich. W 2011 roku większość krajów europejskich zamroziła bądź tylko minimalnie podniosła wysokość płacy minimalnej. Od roku 2004 dynamika płacy minimalnej w Polsce rośnie, natomiast w większości ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, wzrost płacy minimalnej, wysokość płacy minimalnej, wysokość wynagrodzeń
 • Kłopotliwy wzrost płacy minimalnej

  Kłopotliwy wzrost płacy minimalnej

  12:42 27.09.2011

  ... decyzja rządu nie przyczyni się do wzrostu szarej strefy na rynku pracy. „Podnoszenie płacy minimalnej daje złudne poczucie bezpieczeństwa, gdy w rzeczywistości stabilność zatrudnienia zostaje mocno ograniczona. Odgórnie narzucona wysokość minimalnego wynagrodzenia może prowadzić do zwalniania pracowników, którzy w poszukiwaniu źródeł dochodu będą ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, wzrost płacy minimalnej, wysokość płacy minimalnej, wysokość wynagrodzeń
 • Obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia

  Obowiązek zapewnienia minimalnego wynagrodzenia

  13:53 28.04.2011

  ... i łącznie nie osiągnęły one kwoty minimalnej, to brak jest podstaw, aby uzupełnić je do tego poziomu. Oczywiście dotyczy to przypadku, gdy łączne wynagrodzenie było niższe wyłącznie z powodu wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. W takiej sytuacji niższa wysokość płacy wynika bowiem ze sposobu obliczania wynagrodzenia ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalne wynagrodzenie, płaca minimalna, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie za pracę
 • Na co wpłynie wyższe wynagrodzenie minimalne w 2010 r.?

  Na co wpłynie wyższe wynagrodzenie minimalne w 2010 r.?

  11:06 31.12.2009

  ... [(1317 zł : 176 h) x 20%], Więcej dla pracownika zwalnianego z przyczyn go niedotyczących Wzrost płacy minimalnej nie pozostanie również bez znaczenia dla maksymalnej kwoty odprawy pieniężnej ... : wysokość minimalnego odszkodowania dla pracownika, wobec którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (por. art. 183d K.p.), wysokość ... WIĘCEJ

  Tematy: minimalne wynagrodzenie, płaca minimalna, wysokość płacy minimalnej, wzrost płacy minimalnej
 • Płaca minimalna w UE - Luksemburg prowadzi

  Płaca minimalna w UE - Luksemburg prowadzi

  13:50 04.04.2009

  ... zmienia się, a krajem o najniższej sile nabywczej płacy minimalnej zostaje Rumunia. Zmianie ulega także relacja między skrajnymi wartościami płac która wynosi 1:7. Uwzględniając parytet siły nabywczej, Polska nadal ma najwyższą płacę minimalną wśród byłych krajów bloku wschodniego. Siła nabywcza płacy minimalnej w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż ... WIĘCEJ

  Tematy: płaca minimalna, wysokość płacy minimalnej, minimalne wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: