eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypłata odszkodowania
 • Jak odzyskać pieniądze po stłuczce?

  Jak odzyskać pieniądze po stłuczce? PORADA

  Witam, mój mąż miał kolizje drogową 16 Września 2014 r. Oczywiście on jest poszkodowany, był rzeczoznawca, wszystkie dokumenty zostały wysłane do ubezpieczalni i cisza. Wczoraj dostaliśmy e-maila, że wzywają do uiszczenia następujących dokumentów: kopię dokumentacji złożonej ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie za wypadek, kolizja drogowa, wypadek samochodowy, świadczenia z tytułu wypadku
 • Dalsze postępowanie po wypadku przy pracy powstałym w czasie stażu z PUP

  Dalsze postępowanie po wypadku przy pracy powstałym w czasie stażu z PUP PORADA

  Witam,  w czasie odbywania stażu z PUP uległem wypadkowi, podczas ostrzenia noży kosiarki przeciąłem ścięgna lewej ręki. Zawieziono mnie do szpitala. Pracodawcy wówczas nie było a o zajściu dowiedział się po fakcie. Obecnie jestem na zwolnieniu. Chciałbym się dowiedzieć, jakie ... WIĘCEJ

  Tematy: staż z urzędu pracy, odszkodowanie dla pracownika, wypadek przy pracy, odszkodowanie za wypadek
 • Wynagrodzenie za służebność przesyłu rurociągu solanki z podatkiem

  Wynagrodzenie za służebność przesyłu rurociągu solanki z podatkiem

  ... ).(…) Z zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniu określonemu w tym przepisie podlegają tylko odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód) posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Likwidacja szkód: o co pytają Polacy?

  Likwidacja szkód: o co pytają Polacy?

  ... (np. samochodu czy mieszkania), dowodu rejestracyjnego, posiadanej polisy, spis poniesionych strat, zgłoszenie sprawy na policji, numer rachunku bankowego do wypłaty odszkodowania, a także dokumentacja medyczna czy wypełnione na miejscu wypadku „Oświadczenie o zdarzeniu drogowym” wraz z numerem telefonu do sprawcy który pomoże w ustaleniu przebiegu ... WIĘCEJ

  Tematy: towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczyciele, likwidacja szkód, wypłata odszkodowania
 • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu bez podatku

  Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu bez podatku

  ... . 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: a. ustanowienia służebności gruntowej, b. rekultywacji gruntów ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w podatku dochodowym

  Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w podatku dochodowym

  ... treści z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwolnione są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości ... powyższego wskazać także należy, że o tym, czy dane świadczenie przybiera cechy odszkodowania, czy też nie, nie decyduje jego nazwa, lecz rzeczywisty charakter. W ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, wypłata odszkodowania, przychody podatkowe, powstanie przychodu
 • Przejęcie działki przez gminę

  Przejęcie działki przez gminę PORADA

  Witam, dostałam decyzję z gminy, że część mojej działki zostanie przejęte pod budowę drogi. Dowiadywałam się, że gmina musi zapłacić mi odszkodowanie za tą działkę. Mój problem polega na tym, że na tej części działki, którą chce przejąć gmina znajduje się ogrodzenie i ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, gmina, odszkodowanie od miasta, wypłata odszkodowania
 • Ubezpieczenie OC a odszkodowanie

  Ubezpieczenie OC a odszkodowanie PORADA

  Mój mąż zmarł 6 miesięcy temu, jedyny właściciel pojazdu. Czy aby odzyskać odszkodowanie z ubezpieczalni sprawcy za auto, które zostało uszkodzone, to mogę się starać jako żona o odszkodowanie? Czy najpierw będę musiała założyć sprawę o spadek, bo jak do tej pory niezdążyłam ... WIĘCEJ

  Tematy: śmierć męża, żona, współmałżonek, ubezpieczenie OC
 • Odszkodowanie za wypadek samochodowy

  Odszkodowanie za wypadek samochodowy PORADA

  Witam! Miałem wypadek samochodowy 1,5 roku temu - nie z mojej winy. Czuję się oszukany przez ubezpieczyciela, bo nawet wyceny części robią na zamiennikach! Co mogę zrobić, żeby dostać przynajmniej to, co straciłem? Z kim mógłbym się skontaktować w tej sprawie? Ja nie mówię już ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie za wypadek, wypadek samochodowy, świadczenia z tytułu wypadku, odszkodowanie
 • Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek?

  Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek? PORADA

  Witam, doznałem obrażeń w wypadku. Wiele czytałem na ten temat, ale nadal nie wiem, ile żądać od ubezpieczyciela? Ponad 3 miesiące byłem na zwolnieniu, ale teraz nic mi niby nie dolega. Wcześniej miałem kołnierz i wiele wizyt u ortopedów i neurologów. Na ile mogę liczyć od ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie za wypadek, wypadek samochodowy, świadczenia z tytułu wypadku, odszkodowanie
 • Podatek od zadośćuczynienia odszkodowania OC NNW

  Podatek od zadośćuczynienia odszkodowania OC NNW PORADA

  Na skutek śmiertelnego wypadku mojego partnera, otrzymałam po nim spadek w postaci mieszkania oraz samochodu, w którym uległ wypadkowi. Z ubezpieczenia sprawcy wypadku otrzymałam odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę ... WIĘCEJ

  Tematy: wypadek samochodowy, odszkodowanie za wypadek, wypadek drogowy, świadczenia z tytułu wypadku
 • Służebność przesyłu: wynagrodzenie w podatku PIT

  Służebność przesyłu: wynagrodzenie w podatku PIT

  ... , placami montażowymi i linią kablową mieści się w tak zdefiniowanej budowie urządzeń infrastruktury technicznej. Zadano pytanie, czy wypłata zarówno jednorazowego odszkodowania jak i opłaty rocznej, a także dodatkowego odszkodowania za szkody w uprawach rolnych, korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego spółka nie ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Odszkodowanie za przewlekłość postępowania = podatek dochodowy

  Odszkodowanie za przewlekłość postępowania = podatek dochodowy

  ... ust. 1 pkt 3b omawianej ustawy skorzystają inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, czyli odszkodowania otrzymane za tzw. szkodę rzeczywistą, nie skorzystają natomiast odszkodowania za utracone korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć ... WIĘCEJ

  Tematy: źródła przychodów, przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania
 • Przewlekłość postępowania: odszkodowanie bez podatku dochodowego

  Przewlekłość postępowania: odszkodowanie bez podatku dochodowego

  ... niematerialnym), jednakże tego rodzaju rozróżnienia nie dokonywały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie przepisów powołanej ustawy, pojęcie odszkodowania było utożsamiane z pojęciem zadośćuczynienia. Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania, przychody podatkowe
 • Służebność przesyłu z podatkiem dochodowym

  Służebność przesyłu z podatkiem dochodowym

  ... . Ponadto, nie bez znaczenia jest fakt, że art. 305[²] Kodeksu cywilnego przewiduje możliwość żądania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, a nie odszkodowania, o którym mowa w omawianym zwolnieniu podatkowym. Wobec powyższego należy stwierdzić, że na gruncie przepisów ustawy PIT otrzymane wynagrodzenie za ustanowienie służebności ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody podatkowe, odszkodowanie, odszkodowania, wypłata odszkodowania
 • Ubezpieczenia OC: kiedy po odszkodowanie?

  Ubezpieczenia OC: kiedy po odszkodowanie?

  ... jakiegokolwiek zdarzenia możemy zgłosić szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń i oczekiwać wypłaty odszkodowania. W przypadku braku polisy OC przez spółdzielnię mieszkaniową, szkodę należy zgłosić bezpośrednio do spółdzielni – wyjaśnia ekspert noRisk. Do odszkodowania jeden, drugi, trzeci krok Kiedy podjąć działania związane z ubieganiem się ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie OC, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie mieszkania, odszkodowanie
 • Oświadczenie sprawcy wypadku przedmiotem sporu

  Oświadczenie sprawcy wypadku przedmiotem sporu

  ... bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.”. Jak łatwo można zauważyć, ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania jedynie w przypadku, gdy kierujący pojazdem jest obowiązany do odszkodowania, a więc tylko wtedy, gdy sprawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 436 § 2 w zw. z art. 415 k.c.). Biorąc ... WIĘCEJ

  Tematy: towarzystwa ubezpieczeniowe, oświadczenie sprawcy wypadku, likwidacja szkód, wypłata odszkodowania
 • Wypadek spowodowany zaśnięciem za kierownicą

  Wypadek spowodowany zaśnięciem za kierownicą PORADA

  Mój znajomy pracujący w transporcie międzynarodowym był sprawcą wypadku za granicą (Francja). Nic się nikomu nie stało ale zniszczeniu uległo auto, chłodnia i towar z niej został sprzedany po niższej cenie. Pytanie: czy w oświadczeniu o wypadku, które ma napisać powinien się ... WIĘCEJ

  Tematy: spowodowanie wypadku, odpowiedzialność pracownika za szkodę, Francja, wypadek drogowy
 • Wypłata odszkodowania. Jak się jej domagać?

  Wypłata odszkodowania. Jak się jej domagać? PORADA

  Co jeśli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania w terminie 30 dni? Czy może tak postąpić? WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczyciel, odszkodowanie, wypłata odszkodowania, odmowa wypłaty odszkodowania
 • Odszkodowanie za zgubioną przesyłkę jest kwotą netto czy brutto?

  Odszkodowanie za zgubioną przesyłkę jest kwotą netto czy brutto? PORADA

  Wysłałam do klienta przesyłkę Pocztą Polską i niestety zaginęła. Złożyłam reklamację i otrzymałam odszkodowanie. Teraz niestety nie wiem, jak mam to zaksięgować do KPiR, gdyż nawet nie wiem czy odszkodowanie jest kwotą netto czy brutto. Kwota odszkodowania jest wyższa niż cena ... WIĘCEJ

  Tematy: Poczta Polska, wypłata odszkodowania, niedostarczona przesyłka, poczta polska regulamin przesyłek

poprzednia  

1 2 3 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.