eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wypłata dywidendy
 • Dywidendy za 2017 r. Który deweloper wypłaci najwięcej?

  Dywidendy za 2017 r. Który deweloper wypłaci najwięcej?

  10:46 10.08.2018

  ... deweloperskiej, ale w ramach wszystkich spółek notowanych na GPW. Natomiast w przypadku aż czterech spółek (Archicom, Atal, Dom Development, LC Corp) stopa dywidendy przekracza obecnie poziom 10 proc., czyli w granicach 4-krotności rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, będących najczęściej stosowaną stopą odniesienia (benchmarkiem) dla oceny ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, dywidendy, inwestowanie w akcje, wypłata dywidendy
 • Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

  13:25 24.05.2018

  ... przychodów. Wypłata dywidendy, jest podziałem zysku z ... wypłata dywidendy nie rodzi skutków w postaci podatkowych różnic kursowych. Różnice te zostaną rozpoznane od własnych środków w walutach obcych w sytuacji, gdy wystąpi różnica wartości tych środków w dacie wpływu na konto Spółki i ich wypływu. Mając to na uwadze, wypłata dla Udziałowca dywidendy ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatek CIT, dywidenda, wypłata dywidend
 • Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

  Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

  13:30 04.04.2018

  Wielostronna konwencja podatkowa MLI oraz zmiany ustaw podatkowych miały w znaczący sposób wpłynąć na sytuację polskich przedsiębiorców będących udziałowcami lub właścicielami zagranicznych spółek. Jednak mimo prób wprowadzenia nowych obostrzeń ulokowanie majątku i obrót nim w obcych jurysdykcjach nadal są bardzo opłacalne. Wciąż jednym z ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, wypłata dywidend, wypłata dywidendy, dywidendy ze spółek
 • Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

  Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

  13:34 02.10.2017

  ... podatkowych, w przypadku zaciągnięcia kredytu w celu wypłacenia dywidendy, wydatki na jego obsługę, nie spełniają ogólnych przesłanek art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Wynika to z istoty dywidendy, która jest dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej, osiąganym przez wspólników spółki. Wypłata dywidendy nie jest dla wypłacającej ją spółki wydatkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata dywidendy, raty dywidendy, kredyt bankowy, koszty kredytu
 • Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

  Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

  13:33 21.06.2017

  ... rolniczej i wyniku (zysku) z działalności pozarolniczej za ten sam okres. Część wypracowanego zysku bilansowego za 2015 r. została wypłacona udziałowcom Spółki w postaci dywidendy. Wspólników jest dwóch, w tym jeden jest polskim rezydentem podatkowym (mającym 25 udziałów spółki), a drugi rezydentem podatkowym Holandii (mający 75% udziałów ... WIĘCEJ

  Tematy: wypłata dywidendy, dywidendy, dywidenda, dywidendy ze spółek
 • Dywidendy za 2016 r. Który deweloper wypłaci najwięcej?

  Dywidendy za 2016 r. Który deweloper wypłaci najwięcej?

  12:54 18.05.2017

  ... nabierać coraz bardziej intensywnych kolorów. Należy przez to rozumieć rosnącą liczbę przypadków wypłaty dywidendy przez deweloperów, coraz większe sumy przeznaczone dla akcjonariuszy, a także zwyżkujący parametr stopy dywidendy, czyli ilorazu dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji. Na pierwotnym rynku mieszkaniowym ubiegły ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, dywidendy, inwestowanie w akcje, wypłata dywidendy
 • Niepewna wypłata dywidendy

  Niepewna wypłata dywidendy

  12:31 22.02.2017

  ... zysku w spółce, skutkują znaczącym spadkiem notowań akcji. Wypłata dywidendy traci popularność, a awersja do dzielenia się zyskami jest już wyraźnie widoczna w statystykach. W 2014 r. aż siedemnaście, spośród dwudziestu największych spółek warszawskiego parkietu, wypłaciło dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 r. Rok później z tego grona ... WIĘCEJ

  Tematy: dywidenda, obligacje korporacyjne, wypłata dywidendy, inwestowanie na giełdzie
 • Giełdowi deweloperzy sypną 300 mln złotych

  Giełdowi deweloperzy sypną 300 mln złotych

  11:45 06.05.2016

  ... zbyt bogatej historii. Zaledwie trzy spółki: Dom Development, Robyg oraz Inpro dawały w przeszłości swoim akcjonariuszom szansę pewnego corocznego profitu w postaci dywidendy. Pozostałe albo wypłacały dywidendę sporadycznie, albo podejmowały każdego roku uchwałę na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o przeniesieniu całego zysku netto na zwiększenie ... WIĘCEJ

  Tematy: deweloperzy, dywidendy, inwestowanie w akcje, wypłata dywidendy
 • Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

  Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

  13:24 29.06.2015

  ... Obowiązek pobrania podatku u źródła od wypłat z FIZ powinien być również analizowany w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”) i przyjętej tam definicji dywidendy. Zgodnie z postanowieniem większości UPO, dywidenda oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, rezydencja podatkowa
 • Przekazanie zysku na kapitał zapasowy w spółce z o.o.

  Przekazanie zysku na kapitał zapasowy w spółce z o.o.

  11:28 26.03.2015

  ... spółki. Istotnym jest, że pomimo braku możliwości wypłaty dywidendy, podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki będzie po stronie wspólników spółki stanowić wartość dodaną i co ciekawe w świetle prawa podatkowego będzie rodziło podobne skutki jak wypłata dywidendy. Taki podział zysku dodatkowo pozostanie neutralny w stosunku do ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał zapasowy, kapitał zapasowy spółki, spółka z.o.o., wspólnicy spółki

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: