eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wynagrodzenie prowizyjne
 • Jak Google nie płaci podatków czyli otwarcie spółki w Irlandii

  Jak Google nie płaci podatków czyli otwarcie spółki w Irlandii

  Podwójna struktura optymalizacji podatkowej uchroniła większość przychodów Google przed opodatkowaniem. Światowy gigant uniknął opodatkowania 16 mld euro w 2016 roku. Rosnący fiskalizm ze strony rządów wielu państw skłania przedsiębiorców do wyboru przyjaznych jurysdykcji do prowadzenia biznesu. Kontrole związane z uszczelnianiem systemu ... WIĘCEJ

  Tematy: przedstawicielstwo, działalność gospodarcza, oddział firmy, polskie firmy za granicą
 • Przychód z wyroku sądu

  Przychód z wyroku sądu PORADA

  Jednoosobowa działalność gospodarcza wystąpiła do sądu arbitrażowego o wysokość prowizji (w związku ze świadczonymi usługami na rzecz pewnej znanej spółki). Sąd przyznał rację i nakazał tej spółce zapłatę wyższej prowizji tj. przyznał 6%, a wcześniej miał 2%. Ta ... WIĘCEJ

  Tematy: wyrok sądu, jednoosobowa działalność gospodarcza, prowizja, wynagrodzenie prowizyjne
 • Kwota wolna od podatku zachęca do migracji podatkowej firmy

  Kwota wolna od podatku zachęca do migracji podatkowej firmy

  ... przedsiębiorcę przed konsekwencjami decyzji podejmowanych w Brukseli. Przeniesienie działalności gospodarczej do UK lub Irlandii jest najlepszym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, których wynagrodzenie zawiera się w przedziale pomiędzy kwotą wolną od podatku w Polsce, czyli obecnie 6600 zł, a od 1 stycznia 8000 zł, a kwotą wolną od ... WIĘCEJ

  Tematy: przedstawicielstwo, działalność gospodarcza, oddział firmy, polskie firmy za granicą
 • TSUE: niepełne wykonanie umowy to obowiązek zwrotu prowizji przez agenta?

  TSUE: niepełne wykonanie umowy to obowiązek zwrotu prowizji przez agenta?

  Wyrok TSUE C-48/16 rozstrzygnął trwający w doktrynie spór dotyczący tego, czy niezawinione przez zleceniodawcę częściowe niewykonanie umowy uprawnia do żądania zwrotu części wypłaconej agentowi prowizji. Sam wyrok oparto o treść dyrektywy Rady 86/653/EWG dotyczącej działających na własny rachunek przedstawicieli handlowych, oraz jej implementacji ... WIĘCEJ

  Tematy: TSUE, umowa agencyjna, agent, wynagrodzenie prowizyjne
 • Jaka wysokość świadczenia po urlopie wychowawczym na kolejnym L4?

  Jaka wysokość świadczenia po urlopie wychowawczym na kolejnym L4? PORADA

  Witam, od kwietnia 2014 do 21 listopada 2016 przebywałam na urlopie wychowawczym. Z dniem 21 listopada przerwałam urlop wychowawczy i przedstawiłam L4 ciążowe. Pracodawca poinformował mnie, że obecnie podstawą do wypłaty będzie moja płaca zasadnicza. Problem w  tym, że pracuję na ... WIĘCEJ

  Tematy: L4, L4 w ciąży, urlop wychowawczy, ciąża na urlopie wychowawczym
 • Umowa zlecenie, zerowe wynagrodzenie a zasiłek z ZUS

  Umowa zlecenie, zerowe wynagrodzenie a zasiłek z ZUS PORADA

  Bardzo proszę o pomoc. Od 01.12.2015 pracuję na umowę zlecenie, umowa podpisana na czas nieokreślony (wynagrodzenie prowizyjne), odprowadzam dobrowolnie składki chorobowe. W lutym wynagrodzenie wyniosło 0 zł, tak więc pracodawca złoży w ZUS raport zerowy. Koniec marca/początek czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowa na czas nieokreślony, wynagrodzenie dla pracownika, wysokość wynagrodzenia
 • Z jakiego okresu będzie liczone chorobowe?

  Z jakiego okresu będzie liczone chorobowe? PORADA

  Byłam zatrudniona na umowę zastępstwo od ok. 2 lat. Z dniem 30.03.2015 r. przeszłam na kolejne zastępstwo, jednak na inne stanowisko, do tej pory otrzymywałam dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne - w zależności od ściągniętych kwot, było ono opodatkowane i były normalnie ściągane ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa na zastępstwo, zmiana stanowiska pracy, wynagrodzenie prowizyjne, zasiłek chorobowy
 • Czas pracy a wypowiedzenie zmieniające

  Czas pracy a wypowiedzenie zmieniające PORADA

  Witam, pracowałem na cały etat, taką miałem umowę o pracę. W związku ze spadkiem ilości klientów pracodawca zmienił czas pracy do 7 godzin dziennie. Pierwsza zmiana od godz. 7 do 14 tej i druga zmiana od 14 do 21. Pracodawca twierdzi, że w związku z obniżeniem czasu pracy do 35 godz. ... WIĘCEJ

  Tematy: praca na pełny etat, czas pracy, godziny pracy, praca na zmiany
 • Założenie firmy za granicą = oszczędności w podatku dochodowym i ZUS

  Założenie firmy za granicą = oszczędności w podatku dochodowym i ZUS

  Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów wyprowadzają swoje siedziby za granicę. Powody niezmienne od lat, czyli ... WIĘCEJ

  Tematy: przedstawicielstwo, działalność gospodarcza, oddział firmy, polskie firmy za granicą
 • Ciąża po urlopie macierzyńskim. Co mi się będzie należało?

  Ciąża po urlopie macierzyńskim. Co mi się będzie należało? PORADA

  Witam, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim do maja 2015 r. Planuje po urlopie macierzyńskim wybrać zaległy i bieżący urlop wypoczynkowy (wyliczony proporcjonalnie). Planujemy z mężem drugie dziecko i jeśli udałoby nam się spełnić to marzenie w tym okresie, to czy wybranie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, ciąża na urlopie macierzyńskim, ciąża, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Umowa agencyjna

  Umowa agencyjna

  Umowa z zakresu pośrednictwa handlowego, obligująca agenta do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem (z reguły prowizyjnym) przy zawieraniu umów między klientem a zlecającym (lub w jego imieniu). W praktyce polega to na tym, że agent poszukuje klientów, przedstawia im ofertę oraz warunki umowy, a następnie zawiera umowę, za którą otrzymuje ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa agencyjna, prowizja, wynagrodzenie prowizyjne, wynagrodzenie
 • Prowizja

  Prowizja

  Wynagrodzenie pobierane za pomoc w przeprowadzeniu transakcji (najczęściej jej wysokość stanowi pewien ustalony procent od danej transakcji) przez osobę fizyczną, instytucję lub osobę prawną. Przykładem mogą być operacje bankowe – bank jako pośrednik pobiera pewną kwotę za dokonanie określonej czynności na rzecz zlecającego .WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, transakcja, wynagrodzenie prowizyjne
 • Indywidualne formy wynagrodzeń

  Indywidualne formy wynagrodzeń

  ... wynagrodzenie za określony czas pracy; formy akordowe (akord od sztuki lub akord czasowy), w ramach których wynagrodzenie zależne jest od stopnia wykonania norm produkcji lub stopnia wykorzystania czasu; dniówka zadaniowa, przyznawana po każdym dniu pracy, o ile została przez pracownika osiągnięta określona norma zadaniowa; wynagrodzenie prowizyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: indywidualne formy wynagrodzeń, formy wynagrodzeń, wynagrodzenie, wynagrodzenie dla pracownika
 • Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży po urlopie macierzyńskim a wynagrodzenie prowizyjne

  Wysokość zasiłku chorobowego w ciąży po urlopie macierzyńskim a wynagrodzenie prowizyjne PORADA

  Witam, chciałabym zapytać o wysokość zasiłku w następującej sytuacji. Jestem obecnie na rocznym urlopie macierzyńskim płatnym 80% podstawy wyliczonej ze średniej z 12 miesięcy pracy przed urlopem. Urlop ten kończy się 22 listopada i w związku z tym, że jestem ponownie w ciąży ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop macierzyński, ciąża na urlopie macierzyńskim, ciąża, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Forma opodatkowania dla własnej działalności

  Forma opodatkowania dla własnej działalności PORADA

  Witam, mam pytanie w związku z formą opodatkowania dla własnej działalności. Od września zaczynam pracę na umowę o pracę (doradca klienta w jednej z instytucji doradztwa finansowego), a dodatkowo musze założyć własną działalność do rozliczania prowizji. Według PKD będzie to ... WIĘCEJ

  Tematy: forma opodatkowania, działalność gospodarcza, formy opodatkowania, ryczałt ewidencjonowany
 • Zakładanie działalności za granicą: przedstawicielstwo czy oddział?

  Zakładanie działalności za granicą: przedstawicielstwo czy oddział? PORADA

  Witam, chcemy na terytorium Niemiec otworzyć Przedstawicielstwo Polskiej Firmy. Będziemy działać na zasadzie prowizji. Co jest dla nas lepsze? Otworzyć przedstawicielstwo czy oddział? I jaka jest różnica pomiędzy tymi podmiotami? Z pozdrowieniami Zbigniew WIĘCEJ

  Tematy: przedstawicielstwo, działalność gospodarcza, oddział firmy, Niemcy
 • Przymusowy urlop wypoczynkowy po powrocie z wcześniejszego macierzyńskiego

  Przymusowy urlop wypoczynkowy po powrocie z wcześniejszego macierzyńskiego PORADA

  Witam! Chcę w grudniu wrócić do pracy po urlopie macierzyńskiem (wcześniejszym, bo styczniu mi się kończy macierzyński). Czy muszę od razu wykorzystać urlop zaległy wypoczynkowy z 2013 r.? Czy mogę go wykorzystać później np. w styczniu 2015 r.? Pytam ponieważ mam wynagrodzenie ... WIĘCEJ

  Tematy: urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, zaległy urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie prowizyjne: jaki ekwiwalent za urlop?

  Wynagrodzenie prowizyjne: jaki ekwiwalent za urlop?

  ... okresu. Tu jednak pojawia się kolejny problem, gdyż w okresie obowiązywania etatu 1/16 pracownik osiągnął wynagrodzenie prowizyjne tyko dwukrotnie – w kwietniu i w lipcu. Wcześniej ustaliliśmy, że po zmianie etatu przyjmujemy wynagrodzenie według właściwej stawki dla tego wymiaru i nie przyjmujemy okresów sprzed zmiany etatu. Dlatego w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie prowizyjne
 • Systemy wynagradzania pracowników

  Systemy wynagradzania pracowników

  ... wynagrodzenie w ramach poszczególnych systemów wynagradzania. Przykładowo może określić, że ustala się: wynagrodzenie w stawce miesięcznej - dla pracowników administracyjno-biurowych, wynagrodzenie w stawce godzinowej - dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu, wynagrodzenie akordowe - dla pracowników produkcji, wynagrodzenie prowizyjne ... WIĘCEJ

  Tematy: system wynagradzania, wynagrodzenie prowizyjne, wynagrodzenie akordowe, wynagrodzenie za nadgodziny
 • Formy wynagradzania: jakie i kiedy stosować?

  Formy wynagradzania: jakie i kiedy stosować?

  ... formy wynagradzania pracowników mogą być stosowane samodzielnie (np. tylko wynagrodzenie czasowe albo tylko wynagrodzenie prowizyjne) albo – co jest powszechniejsze w praktyce – są one łączone (np. wynagrodzenie czasowo-premiowe, wynagrodzenie czasowo-prowizyjne, wynagrodzenie akordowo-premiowe). Pracodawca musi jednak pamiętać, że niezależnie od ... WIĘCEJ

  Tematy: formy wynagradzania, system wynagradzania, system akordowy, wynagrodzenie czasowa

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.