eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wyłączenia z opodatkowania
 • Podział spółki: majątek pozostający bez podatku VAT

  Podział spółki: majątek pozostający bez podatku VAT

  13:50 11.01.2019

  Opodatkowaniu VAT-em podlegają dostawa towarów lub świadczenie usług. Gdy zatem wskutek podziału spółki majątek w niej pozostający nie zmieni właściciela, to nie wystąpi żadna czynność podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.01.2019 r. nr 0112-KDIL2-1.4012.635. ... WIĘCEJ

  Tematy: podział spółek, opodatkowanie VAT, rozliczenie VAT, wyłączenie z VAT
 • Kiedy darowizna firmowej nieruchomości poza podatkiem VAT?

  Kiedy darowizna firmowej nieruchomości poza podatkiem VAT?

  13:57 20.11.2018

  ... się wiązała z rozliczeniem podatku VAT. Jego zdaniem taka darowizna nie podlega opodatkowaniu, dlatego należy zastosować zwolnienie od podatku. Jak wyłączenie z opodatkowania to nie stawka zwolniona Stanowiska takiego nie poparł zarówno organ wydający interpretację jak i sądy administracyjne. Organ podatkowy podkreślił, że opodatkowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, nieodpłatne przekazanie w VAT, darowizna firmy
 • Fiskus przegrał sprawę o 195 mln zł podatku od umorzenia udziałów

  Fiskus przegrał sprawę o 195 mln zł podatku od umorzenia udziałów

  16:46 30.09.2018

  ... bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dochód z udziału w zyskach osób prawnych oraz nie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Spełnienie czwartej przesłanki wymagało od spółki wypłacającej dochód posiadania statusu podatnika podatku dochodowego oraz ... WIĘCEJ

  Tematy: umorzenie udziałów, przychody podatkowe, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie podatkiem dochodowym
 • Załadunek sztuk padłych bez podatku dochodowego

  Załadunek sztuk padłych bez podatku dochodowego

  13:15 14.08.2018

  ... stanowisko: „(…) Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) co do zasady, dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem ... WIĘCEJ

  Tematy: rozliczenia podatkowe, gospodarstwo rolne, rozliczenia z urzędem skarbowym, PIT-37
 • Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki zwolniona z CIT

  Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki zwolniona z CIT

  13:37 22.06.2018

  ... wynika definicja dochodu pochodzącego z udziału w zyskach osób prawnych jako uzyskanego z tego udziału i przysługującego podatnikowi na podstawie tytułu prawnego. Dlatego przedmiotem opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. mogą być tylko te przychody, które stanowią wyraźny przejaw partycypacji w zyskach osób prawnych. Organ podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, przychody podatkowe, opodatkowanie CIT
 • Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

  13:26 24.05.2018

  ... . Niewykluczone, że w obliczu brexitu i uzyskania przez Wielką Brytanię statusu państwa spoza Unii Europejskiej ta popularność będzie rosnąć. Unikalny system opodatkowania w odniesieniu do niektórych dziedzin, np. własności intelektualnej, oferuje Cypr. Niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji oraz liczne korzyści podatkowe czynią ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego majątku: skutki w podatku o VAT

  Sprzedaż przedsiębiorstwa czy jego majątku: skutki w podatku o VAT

  12:47 09.05.2018

  ... sprzedaje przedsiębiorstwa w całości lub jego zorganizowanej części, lecz decyduje się na zbycie poszczególnych składników majątku osobno, nie ma możliwości stosowania wyłączenia. W związku z tym transakcja taka powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT według stawki właściwej dla danego składnika majątku. Potwierdzeniem takiego postępowania jest ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż przedsiębiorstw, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • Rozliczenie VAT gdy sprzedaż towarów poza Unią Europejską

  Rozliczenie VAT gdy sprzedaż towarów poza Unią Europejską

  13:03 30.01.2018

  ... tym wypadku określenie miejsca świadczenia (dostawy) determinuje miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana. W ... tej nie dokonuje importer towaru, co prowadzi do wyłączenia tej transakcji z katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie VAT, czynności opodatkowane VAT, wyłączenia z opodatkowania, ustawa o VAT
 • TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

  13:26 25.01.2018

  Zgodnie z polskim prawem przeniesienie statutowej siedziby spółki za granicę implikuje przeprowadzenie likwidacji oraz rozwiązanie dotychczasowej spółki, co dla wspólników rodzi konkretne zobowiązania podatkowe. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 25 października 2017 r., że przeniesienie siedziby statutowej spółki za ... WIĘCEJ

  Tematy: opodatkowanie podatkiem dochodowym, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie CIT, przychody podatkowe
 • Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

  13:18 18.12.2017

  ... towarów i usług jednakże zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów ... WIĘCEJ

  Tematy: aport, wyłączenie z VAT, wyłączenia z opodatkowania, opodatkowanie VAT

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: