eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
 • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: przejęcie nieruchomości

  11:15 15.02.2019

  ... powoduje natomiast częściowe wygaśnięcie zobowiązania, a zatem nadal ono istnieje, jednak jego kwota ulega zmniejszeniu. Konsekwencją wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest to, iż po prostu przestaje ono istnieć. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych Finalnie warto wskazać, że wygaśnięcie zobowiązania podatkowego poprzez przejęcie ... WIĘCEJ

  Tematy: termin przedawnienia, przedawnienie zobowiązań podatkowych, postępowanie karne, zobowiązanie podatkowe
 • Dobrowolne wpłaty dla spółki cywilnej z podatkiem od darowizny

  Dobrowolne wpłaty dla spółki cywilnej z podatkiem od darowizny

  13:18 17.05.2017

  ... są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. (...) Jak wynika ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, Ordynacja podatkowa
 • Urząd skarbowy nie przekaże zwrotu VAT na podatek od nieruchomości

  Urząd skarbowy nie przekaże zwrotu VAT na podatek od nieruchomości

  12:27 30.03.2017

  ... , że organy muszą z urzędu przestrzegać swojej właściwości miejscowej, zaś omawiana instytucja zaliczenia zwrotu jest jedną z form poboru daniny skutkująca wygaśnięciem zobowiązania. Do poboru danin są natomiast uprawnione jedynie te organy, która są ich beneficjentami. Ponadto długi czas, który upłynąłby pomiędzy złożeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: zwrot VAT, termin zwrotu VAT, zasady dokonywania zwrotu nadwyżki VAT, zobowiązanie podatkowe
 • Zapłata podatku tylko z konta firmowego

  Zapłata podatku tylko z konta firmowego

  13:40 15.06.2016

  ... doradczą) działającego w charakterze posłańca (wyręczyciela) spowoduje wygaśnięcie zobowiązania wnioskodawcy jako płatnika? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął ... organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, Ordynacja podatkowa, przepisy Ordynacji podatkowej, podatki
 • Zapłata podatków przez rodzinę podatnika od 2016 r.

  Zapłata podatków przez rodzinę podatnika od 2016 r.

  13:21 19.01.2016

  ... r., sygn. Akt I SA/Rz 605/07 uznał z kolei, że nie znajduje podstawy prawnej i sprzeczna jest z istotą podatkowego stosunku zobowiązaniowego teza, że dobrowolna zapłata podatku przez osobę trzecią powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i tym samym zwalnia podatnika z ciążącego na nim obowiązku zapłaty podatku. Jeżeli jednak osoba trzecia ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, Ordynacja podatkowa, przepisy Ordynacji podatkowej, podatki
 • Zapłata zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy przez podmiot trzeci

  Zapłata zobowiązania podatkowego przedsiębiorcy przez podmiot trzeci

  12:12 18.05.2015

  ... organu podatkowego, dokonany przez podmiot trzeci w celu zapłaty zobowiązania podatkowego innego podatnika stwarza stan niepewności w zakresie skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, podatnik będąc przekonanym, iż doszło do skutecznego wygaśnięcia zobowiązania podatkowego ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, Ordynacja podatkowa, przepisy Ordynacji podatkowej, podatki
 • Zaliczka na podatek dochodowy z rachunku spółki cywilnej?

  Zaliczka na podatek dochodowy z rachunku spółki cywilnej?

  13:09 26.09.2013

  Wpłata zaliczki na podatek dochodowy, dokonana z rachunku wspólnego wspólników spółki cywilnej, pomimo wskazania na przelewie jako wpłacającej tej właśnie spółki, stanowi zapłatę dokonaną przez podatnika, a nie osobę trzecią (spółkę) - wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 04.06.2013 r. sygn. akt II FSK 1534/12. Naczelnik urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, Ordynacja podatkowa
 • Ordynacja podatkowa: potrącenie wierzytelności

  Ordynacja podatkowa: potrącenie wierzytelności

  10:07 16.09.2012

  ... problem z płynnością finansową. Co prawda samorządy mają możliwość zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów, by zachować płynność (np. kredyt w rachunku), jednak takie zobowiązania mogą kosztować. Jeżeli podatnicy gminni są również dostawcami samorządu obie strony mogą starać się o wzajemną kompensatę na podstawie Ordynacji podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, ordynacja podatkowa
 • Firmy płatnicze odpowiadają za przekazanie podatku

  Firmy płatnicze odpowiadają za przekazanie podatku

  12:14 22.12.2011

  ... w tym zakresie jedynie tyle, że płatności mogą dokonywać również z rachunku założonego w instytucji płatniczej. Firma jak inkasent Podatnicy, aby wywiązać się z zobowiązania wobec fiskusa, muszą w odpowiednim czasie dokonać wpłaty gotówkowej albo zlecić przelew. Nie ponoszą ryzyka nieprzekazania pieniędzy. Dostawcy usług płatniczych - banki ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, ordynacja podatkowa
 • Zapłata podatku VAT przez osobę trzecią?

  Zapłata podatku VAT przez osobę trzecią?

  12:14 05.03.2009

  ... w miarę liberalny. Mianowicie można spotkać się ze stanowiskiem, iż jeżeli zapłaty podatku (za podatnika) dokonuje osoba trzecia, to powoduje to wygaśnięcie zobowiązania podatkowego – w myśl art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli: Zapłata podatku nastąpiła ze środków podatnika, Czynność zapłaty podatku była swoistego rodzaju wyręczeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: zobowiązanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, ordynacja podatkowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: